Βαρύ «κατηγορώ» εισαγγελέων κατά του νέου Ποινικού Κώδικα

«Κίνδυνος να κλονιστούν η κοινωνική ειρήνη και η δημόσια ασφάλεια και να γενικευθεί το αίσθημα ατιμωρησίας»

Την αντίθεσή της στις ποινές-χάδι για τις βόμβες μολότοφ αλλά και στην κατάργηση του αυτεπάγγελτου για σοβαρά αδικήματα εκφράζει με ανακοίνωσή της σχετικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των σχεδίων του Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι προκαλείται «εύλογη ανησυχία» από την οριζόντια και υπερθετικά προς το επιεικέστερον μετάπτωση κακουργηματικής φύσης διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (κατοχή εκρηκτικών, στάση κρατουμένων, κλοπή κατ' επάγγελμα, διακεκριμένες περιπτώσεις απάτης κατ' επάγγελμα, πλαστογραφίας κατ' επάγγελμα, υπεξαίρεσης από εντολοδόχο κ.ά.) αλλά και ειδικών ποινικών νόμων (φοροδιαφυγή και λαθρεμπορία τελεσθείσες προ της 31/3/2011, κλοπή και υπεξαίρεση αρχαίων μνημείων, παράβαση Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφορά, προώθηση και διευκόλυνση διαμονής υπηκόων τρίτης χώρας, ρύπανση περιβάλλοντος κ.ά.) σε πλημμελήματα».

Επίσης, η Ενωση εκφράζει τον προβληματισμό της για την στο εξής «δίωξη κατ' έγκληση διαχρονικά αυτεπαγγέλτως διωκόμενων εγκλημάτων υψηλής κοινωνικής απαξίας και προσβολής θεμελιωδών συνταγματικών ατομικών δικαιωμάτων (κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, απιστία κ.ά.)».
Οι εισαγγελείς αντιτίθενται και στην «κατάργηση επιβαρυντικών περιστάσεων αξιόποινων πράξεων» και την «ταυτόχρονη ex lege αναγνώριση ελαφρυντικών για στοιχεία που δεν άπτονται της προσωπικότητας του δράστη αλλά της αποκλειστικής ευθύνης της Πολιτείας (υπέρβαση εύλογων χρονικών ορίων δίκης)».

Σύμφωνα με την Ενωση, οι ρυθμίσεις αυτές «θα επιφέρουν κατά την πρακτική εφαρμογή τους κίνδυνο κλονισμού της κοινωνικής ειρήνης και δημόσιας ασφάλειας, αίσθημα ατιμωρησίας στους παθόντες μεγάλου όγκου κακουργηματικών αξιόποινων πράξεων, που θα υποπέσουν σε παραγραφή χωρίς την επιβολή κυρώσεων στους δράστες και εμφανή δυσαρμονία ανάμεσα στην εκάστοτε ένταση προσβολής έννομων αγαθών και των αποτελεσμάτων της, και στην επαπειλούμενη ποινική κύρωση».

Ακόμη, συνεχίζει η Ενωση, «υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, καθίσταται αδύνατη η αποτελεσματική εφαρμογή των νέων θετικών θεσμών εξωδικαστικής διευθέτησης των ποινικών διαφορών αλλά και η προσήκουσα εποπτεία εκτέλεσης της νεοσύστατης (ως κύριας ποινής) παροχής κοινωφελούς εργασίας, χωρίς παράλληλη ενίσχυση των υλικών υποδομών αλλά του ανθρώπινου δυναμικού της Εισαγγελίας».

«Δυνατή η επιτάχυνση της δικαιοσύνης»

 Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι «η πολυπόθητη επιτάχυνση απονομής της ποινικής Δικαιοσύνης δύναται να επιτευχθεί με μέτρα όπως η ευρεία αποποινικοποίηση ήσσονος σημασίας αδικημάτων που προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς νόμους, η περιστολή της χρονοβόρας ενδιάμεσης διαδικασίας των δικαστικών συμβουλίων αλλά και η ενίσχυση (με υπαγωγή στην αρμοδιότητά του περισσότερων αδικημάτων) του κατά γενική ομολογία πετυχημένου θεσμού του Μονομελούς Εφετείου, το οποίο ατυχώς με το προτεινόμενο σχέδιο του νέου ΚΠΔ εν τοις πράγμασι καταργείται».