Περίεργη καθυστέρηση στον διαγωνισμό για την τουριστική προβολή του Δήμου Μυκόνου

Εδώ και ενάμιση χρόνο προωθείται ο διαγωνισμός για τις «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Μυκόνου 2017-2018», προϋπολογισμού 225.806 ευρώ, χωρίς έως σήμερα να έχει κατακυρωθεί.

Μάλιστα, προ ημερών κατατέθηκε αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, καθώς η δημοτική Αρχή έχει καθυστερήσει να συμμορφωθεί με απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και να προχωρήσει στην κατακύρωση του έργου στον δεύτερο μειοδότη.

Ο πρώτος μειοδότης και προσωρινός ανάδοχος, όπως προκύπτει και από την απόφαση της ΑΕΠΠ, δεν είχε καταθέσει πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που να βεβαιώνει ότι ήταν ενήμερος φορολογικά κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του, όπως απαιτούσε η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ομως, η επιτροπή του διαγωνισμού, σύμφωνα με την αναφορά προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου και τον συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αγνόησε τη συγκεκριμένη παράλειψη και κατακύρωσε το έργο στον πρώτο μειοδότη. Στη συνέχεια η δημοτική Αρχή δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση της ΑΕΠΠ και μέχρι σήμερα ούτε κατακυρώνει το έργο στον δεύτερο μειοδότη ούτε ακυρώνει τον διαγωνισμό.

Οπως είναι φυσικό, ο δεύτερος μειοδότης ζητεί να κατακυρωθεί το έργο σ’ αυτόν, αφού, σύμφωνα με την επιτροπή του διαγωνισμού, πληρούσε τις προϋποθέσεις και απλώς βαθμολογήθηκε χαμηλότερα από τον πρώτο, ο οποίος όμως δεν κατέθεσε φορολογική ενημερότητα, αν και βεβαίωσε πως τη διέθετε.
Φαίνεται ότι ο δήμαρχος Μυκόνου προτιμά να χαθεί ολόκληρη η χρονιά παρά να προχωρήσει ο διαγωνισμός με άλλον ανάδοχο…