Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις!

Ανοίγει η «κάνουλα» της χρηματοδότησης έπειτα από εννέα χρόνια

Από 10.000 € ξεκινούν τα ποσά και φθάνουν ακόμα και το 1.500.000 €
Θα χορηγούνται ως κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικούς σκοπούς

Η Θέση μας: Η επανεκκίνηση της οικονομίας!

Διαβάστε επίσης:

►Τσίπρας: Στα Σκόπια σήμερα με το μισό υπουργικό συμβούλιο

►Η ασυγκράτητη γραμματέας του Μπόλαρη!

►Νοσταλγεί τα Μνημόνια ο εμμονικός Στουρνάρας

►Επικίνδυνα παιχνίδια από σεισμολόγους

►Ηρθε η εικόνα που έσωσε τη Μόσχα από τον Χίτλερ!

►Μαγειρέματα του Ερντογάν για τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης

►Ο νταλαβεριτζής Μ. Πετσίτης εκθέτει σοβαρά την κυβέρνηση

Ευνοϊκά δάνεια-ανάσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις!

Εως 1.500.000 € δίνουν τράπεζες και ΕΤΕΑΝ. Οι όροι για το νέο πρόγραμμα

Από τον
Βασίλη
Παπακωνσταντόπουλο

Δάνειο έως και 1.500.000 ευρώ, το 40% του οποίου άτοκο, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Τα δάνεια έχουν τον χαρακτήρα είτε κεφαλαίου κίνησης είτε επενδυτικού σκοπού και κυμαίνονται από 10.000 έως 500.000 ευρώ και από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ, ανάλογα με την επιλογή του υποπρογράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 915.000.000 ευρώ, εκ των οποίων οι τράπεζες έχουν εισφέρει 549.000.000 ευρώ και το ΕΤΕΑΝ τα υπόλοιπα 366.000.000 ευρώ. Το τελικό επιτόκιο χορήγησης είναι ιδιαίτερα προνομιακό, καθώς το 40% του κεφαλαίου κάθε χρηματοδότησης, που προέρχεται από κεφάλαια του ΕΤΕΑΝ, είναι άτοκο, και το 60%, που προέρχεται από κεφάλαια της τράπεζας, χορηγείται με ανταγωνιστικούς όρους.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του νέου προγράμματος, ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως επενδύσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση αυτής. Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθέματα, γενικά έξοδα.

Το υποπρόγραμμα 1 παρέχει δάνεια ύψους 10.000-500.000 ευρώ για την ανάπτυξη ή την επέκταση μιας επιχείρησης. Το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Αντίστοιχα, το υποπρόγραμμα 2 παρέχει δάνεια ύψους 25.000-1.500.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αρχικά αίτημα δανειοδότησης στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis. Στη συνέχεια υποχρεούνται να υποβάλουν τον φυσικό φάκελο σε υποκατάστημα μιας εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Ηδη η Αlpha Βank ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα με 250.000.000 ευρώ, η Eurobank με 170.000.000 ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς με αντίστοιχο ποσό.