Πρόεδρος της Eurobank ο Γ. Ζανιάς

Ο Γεώργιος Ζανιάς (φωτό) είναι ο νέος μη εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank, αντικαθιστώντας τον Νικόλαο Καραμούζη

Η εκλογή του νέου προέδρου θα ανακοινωθεί στην προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή. Καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Ζανιάς διατέλεσε από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2012 υπουργός Οικονομικών, όπου έχει θητεύσει και ως γενικός γραμματέας, ενώ πριν από αυτό ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Υπήρξε μέλος της Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής (EFC) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ευrο Working Group (EWG) της ευρωζώvης, καθώς και διεθνής εμπειρογνώμονας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, κατά το παρελθόν διετέλεσε μέλος και πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, μέλος και πρόεδρος των Δ.Σ. θυγατρικών της Τράπεζας Πειραιώς, μέλος Δ.Σ. στην Chipita Α.Ε., καθώς και πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών.