Σε 816.721 (!) λογαριασμούς «έβαλε χέρι» η Εφορία πέρσι

Απολογισμός ΑΑΔΕ για το 2018: Μόνο 3,7 δισ. από τα 104,365 δισ. ληξιπρόθεσμων οφειλών έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις

Τους τραπεζικούς λογαριασμούς 816.721 φορολογουμένων «άδειασε» το 2018 ο εισπρακτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενώ την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκαν περίπου 16.000 πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου και 8.350 δεσμεύσεις ακινήτων. Ωστόσο, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 01/01/2019 διαμορφώθηκε σε 104,365 δισ. ευρώ. Από αυτά, σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό μόλις 3,7 δισ. ευρω, ήτοι ποσοστό 3,5%!

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα στοιχεία που παρατίθενται στον απολογισμό δράσης των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για το 2018:

1 Από το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, όπως είχε διαμορφωθεί την 1/1/2019, δηλαδή από το ποσό των 104,365 δισ. ευρώ:
• 49,817 δισ. ευρώ ή ποσοστό 47,7% είναι οφειλές από μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.),
• 28,749 δισ. ευρώ ή ποσοστό 27,5% είναι οφειλές από έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.),
• 22,911 δισ. ευρώ ή ποσοστό 22% είναι χρέη από άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.),
• 2,88 δισ. ευρώ ή ποσοστό 2,8% είναι οφειλές από λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

2 Πάνω από 2.200.000 οφειλέτες της Φορολογικής Διοίκησης, που αντιστοιχούν περίπου στο 55% του συνόλου, χρωστούν ποσά έως 500 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν μόλις στο 0,3% του συνολικού ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στον αντίποδα, λίγο περισσότεροι από 6.000 οφειλέτες, που αντιστοιχούν μόλις στο 0,1% του συνόλου, χρωστούν το 78,1% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση! Ειδικότερα:
α) 2.219.151 οφειλέτες ή 54,6% του συνόλου χρωστούν ποσά βασικής οφειλής έως 500 ευρώ. Το συνολικό ποσό των χρεών τους ανέρχεται σε 306,8 ευρώ και αντιστοιχεί μόλις στο 0,3% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση. Από τους οφειλέτες αυτούς, 536.330 ή 13,2% του συνόλου χρωστούν ποσά έως 10 ευρώ καθένας (!) και άλλοι 338.072 ή 8,3% του συνόλου οφείλουν ποσά από 10,01 έως 50 ευρώ έκαστος!
β) Στον αντίποδα, μόλις 6.043 οφειλέτες, που αντιστοιχούν στο 0,1% του συνόλου των οφειλετών, χρωστούν συνολικά 81,567 δισ. ευρώ ή το 78,1% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση!

3 Το 2018 οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προχώρησαν σε:
• 816.721 κατασχέσεις εις χείρας τρίτων,
• 15.884 προγράμματα πλειστηριασμού,
• 22.298 παραγγελίες κατάσχεσης,
• 8.350 υποθήκες.

4
Οι συνολικές εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του 2018 ανήλθαν σε 5,517 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,9% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του προηγούμενου έτους 2017 (5,112 δισ. ευρώ).