Επενδύσεις 1,6 δισ. € στα ξενοδοχεία για ανακαινίσεις

Σημαντική αύξηση και της απασχόλησης

Το ποσό των 1,618 δισ. ευρώ για επισκευές και ανακαινίσεις στις μονάδες τους επένδυσαν οι Ελληνες ξενοδόχοι τη διετία 2017-2018, ενδεικτικό της δυναμικής της ελληνικής ξενοδοχίας στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, η απασχόληση στα ελληνικά ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 25% τον Μάιο και κατά 20% τον Αύγουστο του 2018 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2017. 

Πάντως, η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να παραμένει υψηλή, όπως αποτυπώνεται στην κατανομή της πληρότητας των ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα, τον Μάιο το 60% των ξενοδοχείων είχε πληρότητα που δεν ξεπερνούσε το 60%, ενώ τον Αύγουστο 67% των ξενοδοχείων είχε πληρότητα πάνω από 80%. Ανοδική τάση διαπιστώνεται μόνο τον Μάιο, ενώ τον Αύγουστο παρατηρείται στασιμότητα από το 2014 έως σήμερα.

Εκθεση

Η ετήσια έκθεση του ΙΤΕΠ με τίτλο «Εξελίξεις στα βασικά μεγέθη της ελληνικής ξενοδοχίας το 2018» καταγράφει τον έντονο δυϊσμό του ελληνικού τουρισμού, γεγονός που απεικονίζεται σε όλες τις τουριστικές μεταβλητές, καθώς πέντε περιφέρειες συγκεντρώνουν πάνω από το 85% των τουριστικών μεγεθών στη χώρα μας. Αυτό, πέραν των σοβαρών επιπτώσεων που έχει στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, επηρεάζει αρνητικά και τις επιδόσεις των ξενοδοχείων που βρίσκονται στους λιγότερο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

«Καλώ την Πολιτεία να συνειδητοποιήσει τη δύναμη που μπορούν να δώσουν οι Ελληνες ξενοδόχοι στην εθνική προσπάθεια ανάκαμψης, εφόσον απαλλαγούν από τα υπέρμετρα φορολογικά βάρη και θεσπιστούν κίνητρα για περαιτέρω επενδύσεις» σχολίασε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρος Βασιλικός.

Β. Παπ.