Αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας ζητά ο Ναυπάκτου Ιερόθεος

Ζωηρές συζητήσεις στην Ιεραρχία αλλά και στους πανεπιστημιακούς κύκλους προκαλεί από χθες η ηχηρή παρέμβαση του μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεου (φωτό) για το ουκρανικό ζήτημα.

Ο μητροπολίτης Ναυπάκτου παίρνει σαφή θέση -με ιστορικά και κανονικά επιχειρήματα- και καλεί την Εκκλησία της Ελλάδος να αναγνωρίσει άμεσα την Αυτοκεφαλία της Ουκρανίας, χωρίς συζήτηση στην Ιεραρχία και ψηφοφορία, διότι, αν τεθεί σε ψηφοφορία, όπως σημειώνει ο κ. Ιερόθεος, «θα εισέλθουμε σε υπόθεση άλλης Εκκλησίας, και μάλιστα του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Υπενθυμίζεται ότι το Ουκρανικό παραπέμφθηκε σε εξέταση από δύο συνοδικές επιτροπές. Ο μητροπολίτης Ναυπάκτου σημειώνει: «Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν μπορεί να αρνηθή την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την πράξη του να εκδώση Πατριαρχική Πράξη χορηγήσεως Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, αλλά να αποδεχθή προς το παρόν την απόφαση αυτή και να αναμείνη να εκφράση την συνολική άποψη και κρίση της, με την ψήφο της, όταν θα συνέλθη η Οικουμενική Σύνοδος. Εκεί θα κριθή και ο τρόπος που δόθηκε η Αυτοκεφαλία, όχι μόνον στην Ουκρανία, αλλά και στις άλλες Εκκλησίες».

Τονίζει, μάλιστα, ότι «η μη αποδοχή του τρόπου εκδόσεως του Πατριαρχικού Τόμου για την Αυτοκεφαλία της Ουκρανίας θα θέση σε αμφισβήτηση τις Αυτοκεφαλίες των οκτώ άλλων υφισταμένων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, συμπεριλαμβανομένης και της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διότι αυτές οι Αυτοκεφαλίες χορηγήθηκαν μόνον από το Οικουμενικό Πατριαρχείο».

Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την Εκκλησία της Ελλάδος, ότι «επιβάλλεται η σύσκεψη και η σύμπραξη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πολύ δε περισσότερο επειδή η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος διοικεί “επιτροπικώς” και τις Επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου εν Ελλάδι».