Παρέμβαση εισαγγελέα Διαφθοράς για την περιφερειακή Κατερίνης

Την παρέμβαση του εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης προκάλεσε η μηνυτήρια αναφορά...

...που υπέβαλαν από κοινού η περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφια περιφερειάρχης Δέσποινα Χαραλαμπίδου και ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Θεοδωρόπουλος για τα έργα της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης και της αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πέλεκα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο εισαγγελέας Δημήτρης Μητρουλιάς παρήγγειλε στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί αν όσα καταγγέλλονται από τους δύο περιφερειακούς συμβούλους στη μηνυτήρια αναφορά έχουν βάση και εάν αυτά στοιχειοθετούν ποινικές ευθύνες εις βάρος προσώπων για πράξεις συνδεόμενες με υπηρεσιακή απιστία κ.ά. Οπως υποστηρίζουν οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι, από την πλημμελή εκτέλεση και υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων επήλθε σοβαρή ζημία του Ελληνικού Δημοσίου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τόσο οικονομική όσο και περιβαλλοντική, γι' αυτό ζητούν να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Κάνουν μάλιστα λόγο για αστοχίες, καθυστερήσεις και «ευνοϊκή μεταχείριση του αναδόχου».

Αναφέρουν ότι η Περιφέρεια είχε ζητήσει τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για τη συνέχιση του έργου, το αίτημα απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρέκαμψε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και «αποφάσισε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να καταβάλει στην ανάδοχο εταιρία γύρω στα 6.000.000 ευρώ».

Ακόμη επισημαίνουν ότι, ενώ η διοίκηση της Περιφέρειας «προσέφυγε στα αρμόδια δικαστήρια κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την προαναφερόμενη απόφασή του, δεν προσέφυγε και κατά του αναδόχου του έργου».