Μπλόκο στην κατάσχεση προνοιακών επιδομάτων

Παρέμβαση από τον Συνήγορο του Πολίτη

Τη σήμανση των αναπηρικών προνοιακών επιδοµάτων ως ακατάσχετων κατά την κατάθεσή στους τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχων ζήτησε ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) από τον ΟΠΕΚΑ, την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) και τον ΟΑΕΔ. Οπως αναφέρει ο ΣτΠ, ήδη οι πρώτοι δύο φορείς απάντησαν θετικά στο αίτημα, ενώ ακόμη αναμένεται να πάρει θέση η διοίκηση του οργανισμού απασχόλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνηγόρου, τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να πληροφορούνται άμεσα και να εξαιρούν τα ποσά που προέρχονται από προνοιακά επιδόματα από κάθε ενέργεια σε βάρος των δικαιούχων. Αφορμή για την παρέμβαση του ΣτΠ προς τον ΟΠΕΚΑ, τον ΟΑΕΔ και την ΕΕΤ ήταν η κατάσχεση από τον λογαριασμό γυναίκας δικαιούχου βοηθήματος βαριάς αναπηρίας λόγω οφειλών της προς την Εφορία. Ανάλογα κρούσματα καταγράφονται σχεδόν καθημερινά.

Ισχυρισμοί

Τόσο οι ΔΟΥ όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα ισχυρίζονται ότι τα «λάθη» αυτά συμβαίνουν επειδή στις σχετικές καταθέσεις δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα ποσά αυτά αποτελούν προνοιακά βοηθήματα και είναι ακατάσχετα. Μάλιστα, εφόσον κατασχεθούν, οι δικαιούχοι πρέπει να ζήσουν μια ολόκληρη περιπέτεια περνώντας από διάφορες υπηρεσίες των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και των τραπεζών, ούτως ώστε να αποκτήσουν τη σχετική βεβαίωση με την οποία τους αποδεσμεύονται τα επιδόματα που τους παρακρατήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας «το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση χαρτοσήµου, δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύµατα».