Νέο πρόγραμμα εθελουσίας της Alpha Bank ως την Παρασκευή

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας «τρέχει» η Alpha Bank, με στοχευμένα κίνητρα οικειοθελούς αποχώρησης για υπαλλήλους σε 10 νομούς της χώρας

Αφορά υπαλλήλους, που εργάζονται σε καταστήματα και κεντρικές υπηρεσίες στους νομούς Αχαΐας, Βοιωτίας, Εβρου, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Λασιθίου, Ξάνθης, Ροδόπης και Χανίων, οι οποίοι μπορούν να κάνουν χρήση του προγράµµατος ως το τέλος της εβδομάδας. Σε όσους ενταχθούν θα παρέχονται οι εξής δύο επιλογές: α) εφάπαξ αποζημίωση, β) τριετής άδεια μετ' αποδοχών και καταβολή μέρους της αποζημίωσης στη λήξη της.

Αποζημίωση

Η εφάπαξ αποζημίωση περιλαμβάνει α) τη νόμιμη αποζημίωση (βασική παροχή), όπως προκύπτει με βάση τις τακτικές αποδοχές μηνός Μαρτίου 2019, προσαυξημένες κατά 14/12 και τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, β) τα κίνητρα αποχώρησης και γ) τις ειδικές προσαυξήσεις.

Το συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ (μεικτά), ενώ όσοι κάνουν χρήση θα συνεχίσουν να έχουν για δύο χρόνια κάλυψη από το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της τράπεζας.

Για όσους είναι 58 ετών και άνω οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές προσαυξάνονται κατά 20%, για όσους είναι μεταξύ 51 και 57 ετών κατά 30%, για τις ηλικίες μεταξύ 45 και 50 κατά 45%, για τις ηλικίες μεταξύ 40 και 44 κατά 40%, για όσους είναι μεταξύ 30 και 39 ετών κατά 20% και για όσους είναι κάτω από 29 ετών κατά 10%.