Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ έριξαν κάτω από 20% την ανεργία

Η κυβέρνηση στηρίζεται -και- στις προσωρινές θέσεις των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για να φαίνεται ότι η ανεργία έχει μειωθεί κάτω από το 20%...

...όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Μπάρκας.

Σύμφωνα με τον κ. Μπάρκα, «από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οκτώ προγράμματα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα, μέσω των οποίων έχουν ωφεληθεί 67.275 άνεργοι». «Σήμερα», πρόσθεσε, «λειτουργούν τέσσερα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, τα οποία απευθύνονται σε 46.414 ωφελουμένους. Με δεδομένο ότι μία ποσοστιαία μονάδα ανεργίας είναι περίπου 50.000 άτομα, το γεγονός ότι το ποσοστό της (με βάση τα τελευταία στοιχεία του Ιανουαρίου) είναι στο 18,5% δείχνει ότι η μείωσή της κάτω από το 20% στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και στις προσωρινές θέσεις (συνήθως εξάμηνης διάρκειας) των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

Επίσης, όπως έχει τονίσει η «δημοκρατία», η μείωσή της οφείλεται και στη διαρκή άνοδο (εδώ και έξι χρόνια) των ευέλικτων και υποαμειβόμενων, με 300 έως 400 ευρώ, μορφών απασχόλησης.