Νέος νόμος! Η απόλυση πλέον θα πρέπει να αιτιολογείται από τον εργοδότη

Την υποχρεωτική αιτιολόγηση των απολύσεων προωθεί η κυβέρνηση, έχοντας εντάξει σχετικό άρθρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις

Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα για την πραγματοποίηση απόλυσης δεν χρειάζεται καμία αιτιολογία. Οπως δήλωσε η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου, με το σχετικό άρθρο που έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου για τις 120 δόσεις (αναμένεται να κατατεθεί μετά το Πάσχα στη Βουλή), από την έναρξη ισχύος του νόμου και μετά «η καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη θα πρέπει να δικαιολογείται από βάσιμο λόγο, που να αποδεικνύεται επαρκώς και να συνδέεται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά των εργαζομένων ή να βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης».

Σε περίπτωση απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να θεωρήσουν την απόλυση άκυρη και να συνεχίσουν να εργάζονται στον εργοδότη τους, διατηρώντας, ταυτόχρονα, το δικαίωμα καταβολής όλων των μισθών τους (μισθοί υπερημερίας). Στο ίδιο πλαίσιο, οι απολυόμενοι θα έχουν ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια τους για να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας ή δικαστικά, ακόμη και όταν υπάρχει αιτιολογία για την απόλυση την οποία, όμως, θεωρούν αβάσιμη.

Επίσης, στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται ευνοϊκή ρύθμιση για τους εργαζομένους με Βαρέα και Ανθυγιεινά Ενσημα (ΒΑΕ). Μέχρι σήμερα, για τους απασχολουμένους με καθεστώς ΒΑΕ απαιτούνται 10.000 ένσημα τα τελευταία 13 χρόνια της επαγγελματικής πορείας τους για να συνταξιοδοτηθούν. Με τη νέα ρύθμιση η συγκεκριμένη χρονική περίοδος διευρύνεται στα 17 έτη, καθιστώντας πιο εύκολη τη συνταξιοδότηση για έναν σημαντικό αριθμό εργαζομένων που ασφαλίζονται με ΒΑΕ.