Παραχώρηση σιδηροδρομικών σταθμών σε ιδιώτες, αλλά και πώληση εξοπλισμού

Σε άσχημη κατάσταση βρίσκονται οι υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, οι συντάκτες του οποίου προτείνουν σειρά μέτρων

Ενα από τα μέτρα είναι η παραχώρηση των σιδηροδρομικών σταθμών στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή πιθανούς άλλους φορείς εκμετάλλευσης. Προτείνονται ακόμη και το «ξήλωμα» και η πιθανή πώληση τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου που δεν αξιοποιείται ή δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί στο μέλλον ώστε να αντληθούν έσοδα που θα επενδυθούν στη βελτίωση των σταθμών.

Στο σχέδιο επισημαίνεται ότι η απορρόφηση της εταιρίας τροχαίου υλικού του ΟΣΕ (ΕΕΣΣΤΥ) από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ περιορίζει τον ανταγωνισμό, αλλά διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα της τελευταίας.

Οσον αφορά τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τονίζεται ότι η κατάστασή τους είναι επιεικώς απαράδεκτη, ακόμα και στον προαστιακό σιδηρόδρομο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τριβές μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ, που είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής. Γι' αυτόν τον λόγο προτείνεται «να μεταφερθούν εν μέρει στους φορείς εκμετάλλευσης ορισμένες από τις σημερινές δραστηριότητες που εκτελούνται επί του παρόντος από τον ΟΣΕ (π.χ. η διαχείριση των επιβατικών σιδηροδρομικών σταθμών)».

Το τροχαίο υλικό και οι σταθμοί «είναι οι περισσότερο ορατές πτυχές των σιδηροδρομικών υπηρεσιών για τους επιβάτες και ως εκ τούτου η εμπορικά προσανατολισμένη και σύγχρονη διαχείριση των δύο αυτών υποσυστημάτων είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της εικόνας των σιδηροδρόμων και την εκ νέου προσέλκυση επιβατών τόσο σε τρένα όσο και σε σταθμούς».

Φ. Κόλλιας