Βόνη: Επιστρέφουν 600 ιστορικά χειρόγραφα

Είναι ίσως η είδηση της χρονιάς: η επιστροφή περισσοτέρων από 600 τόμων οι οποίοι είχαν χαθεί από τη συλλογή της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης της Βόνης κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και εντοπίστηκαν ύστερα από δεκαετίες

Ανάμεσά τους βρίσκονται πολυάριθμα ιστορικά έργα μεγάλης πολιτιστικής και υλικής σημασίας, όπως μεσαιωνικά και σύγχρονα χειρόγραφα, ιστορικοί χάρτες, σπάνιες εκτυπώσεις του 15ου αιώνα αλλά και πολυάριθμα έγχρωμα βιβλία απεικόνισης σπάνιων πετεινών.

Μάλιστα, η επιστροφή αυτή των χαμένων βιβλίων αποτελεί την πιο σημαντική στη δισεκατονταετή ιστορία της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης της Βόνης. Επίσης, αποτελεί τη μοναδική επιστροφή αντικειμένων που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου ή και της μεταπολεμικής περιόδου.

Τα αντικείμενα αυτά εντοπίστηκαν σε μια ιδιωτική βελγική συλλογή. Τα πιο αξιοσημείωτα από αυτά που επιστράφηκαν περιλαμβάνουν ένα χειρόγραφο του «Comoediae» του Terenz, του 13ου αιώνα, ένα πλούσια διακοσμημένο χειρόγραφο προσευχής του 17ου αιώνα αλλά και μια μεγάλη συλλογή βιβλίων με πετεινά, πολλά από τα οποία προέρχονται από τη βιβλιοθήκη του διάσημου ταξιδιώτη Maximilian zu Wied.