Ετοιμη για πτώχευση η ΔΕΗ! Βουλιάζει στα χρέη επί ΣΥΡΙΖΑ

Στα 542.000.000 ευρώ οι ζημιές το 2018. Νέα «βουτιά» (σχεδόν 18%) χθες της μετοχής. Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

Από τον
Φώτη Κόλλια

Προ της κατάρρευσης και «με χαρτί γιατρού», δηλαδή του ορκωτού ελεγκτή που υπογράφει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018 με τις τεράστιες ζημιές που αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ (αν συνυπολογιστούν και οι προς πώληση λιγνιτικές μονάδες), βρίσκεται η ΔΕΗ.

Οι μεγάλες ζημιές προκαλούν ήδη σοβαρότατες πολιτικές αντιδράσεις και περαιτέρω κατάρρευση της μετοχής της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο, που χθες υποχώρησε κατά σχεδόν 18%.

Η χρηματιστηριακή αξία της πάλαι ποτέ κραταιάς επιχείρησης μόλις που ξεπερνάει πλέον τα 300.000.000 ευρώ, όταν πριν από λίγα χρόνια υπολογιζόταν σε δισεκατομμύρια!

Χρέος 3,7 δισ. ευρώ

Εκτός από τις μεγάλες ζημιές (που... περιορίζονται στα 542.000.000 ευρώ, αν δεν συμπεριληφθούν οι προς πώληση λιγνιτικές μονάδες), η ΔΕΗ βρίσκεται αντιμέτωπη με καθαρό χρέος 3,7 δισ. ευρώ που έχει μειωθεί ελάχιστα έναντι του 2017, την ίδια στιγμή που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών έχουν παραμείνει στα επίπεδα των 2,5 δισ. ευρώ.

Η σχέση καθαρού χρέους προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), δείκτης που δείχνει την υγεία μιας εταιρίας, ήταν 17 στο τέλος του 2018, όταν υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να βρίσκεται σε επίπεδα κάτω του 4...

Σε αμηχανία και για να απαντήσει στις σκληρές δηλώσεις στελεχών της αντιπολίτευσης, η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχείρησε να φορτώσει στο παρελθόν τις αρνητικές οικονομικές επιδόσεις της ΔΕΗ.

Στην αγορά ενέργειας υπενθυμίζουν, όμως, ότι το πρώτο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν το περίφημο «τροφείο», μια πρόσθετη αφορολόγητη μισθολογική παροχή, όταν ο μέσος μεικτός μισθός στη ΔΕΗ προσεγγίζει σήμερα τα 50.000 ευρώ.

Η εταιρία ορκωτών ελεγκτών EY, που υπογράφει τις λογιστικές καταστάσεις της ΔΕΗ για το 2018, επισημαίνει ότι «η εταιρία και ο όμιλος στην κλειόμενη χρήση παρουσιάζουν μειωμένα έσοδα και υψηλές ζημίες προ φόρων, ενώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρίας και του ομίλου υπολείπονταν κατά 949.000.000 ευρώ και 708.000.000 ευρώ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, αντίστοιχα».

Προσθέτει ότι οι ανωτέρω συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, υποδηλώνοντας την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρίας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Ανακοίνωση από την επιχείρηση

Αργά χθες το βράδυ η διοίκηση της ΔΕΗ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως η κατάσταση είναι καλύτερη σε σύγκριση με τις δηλώσεις του τελευταίου διημέρου. Υποστηρίζει πως έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την ενίσχυση της ρευστότητας και πως τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018 επιβαρύνθηκαν από έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες εγγραφές. Τέλος, υπενθυμίζει πως από το πρώτο τρίμηνο του 2019 έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής της θέσης.