Με ρυθμούς χελώνας οι φοροδηλώσεις

Μόλις το 10,26% έχει μέχρι στιγμής υποβληθεί και εκκαθαριστεί. Στα 535 € το μέσο ποσό της λυπητερής στις χρεωστικές

Mόλις το 10,26% του συνόλου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει μέχρι στιγμής υποβληθεί και εκκαθαριστεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΤΑΧISnet.

Επί συνόλου 6.300.000 δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν φέτος έως τις 30 Ιουνίου, είχαν αποσταλεί και εκκαθαριστεί 646.912 δηλώσεις (έντυπα Ε1). Συνολικά φέτος θα εκδοθούν πάνω από 9.000.000 εκκαθαριστικά, καθώς υπάρχει δυνατότητα να υποβληθούν ξεχωριστές δηλώσεις από τους δύο συζύγους.

Από τις εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι 421.716 δηλώσεις είναι μηδενικές (το 65,19% του συνόλου), οι 149.011 είναι χρεωστικές (το 23,03% του συνόλου) και οι 76.185 δηλώσεις είναι πιστωτικές (το 11,78% του συνόλου).

Οι χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούν συνολικό φόρο 79.800.000 ευρώ ή μέσο φόρο 535 ευρώ ανά φορολογούμενο. Οι πιστωτικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε επιστροφή φόρου περίπου 21.700.000 ευρώ ή 285 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Οι επιστροφές

Να σημειωθεί πως ο αριθμός των φορολογουμένων που δικαιούνται επιστροφή φόρου υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει φέτος το 1.000.000 και στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται και πολλές γυναίκες φορολογούμενοι σύζυγοι, που φέτος για πρώτη φορά θα λάβουν το δικό τους ξεχωριστό εκκαθαριστικό.

Σε αυτή την κατηγορία φορολογουμένων ανήκουν οι φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα από έκτακτη και περιστασιακή απασχόληση και αμείφθηκαν το 2018 με τον λεγόμενο τίτλο κτήσης (απόδειξη δαπάνης), οι μισθωτοί που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι), οι φορολογούμενοι που εμφανίζουν αναπηρία άνω του 67%, όσοι φορολογούμενοι έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο, όπως είναι οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημόσιο και οι γυναίκες σύζυγοι που είναι μισθωτές και στις οποίες με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης προκύπτει συνήθως επιστρεφόμενο ποσό μερικών δεκάδων ευρώ λόγω τεχνικής διαφοράς μεταξύ του ποσού του φόρου εισοδήματος που τους παρακρατήθηκε και του φόρου εισοδήματος που τους αναλογεί.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2019. Ο τρόπος πληρωμής του φόρου που θα προκύψει για όσους εκδοθεί χρεωστικό εκκαθαριστικό δεν αλλάζει, καθώς προβλέπεται είτε εφάπαξ πληρωμή είτε πληρωμή σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τις 31 Ιουλίου 2019. Σημειώνεται ότι το φθινόπωρο του 2018 εντοπίστηκαν 48.090 φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα) και 7.260 νομικά πρόσωπα που δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του έτους 2017.