Ραβασάκια της Εφορίας στις δηλώσεις για εισοδήματα από Airbnb

Ραβασάκι από την Εφορία θα βρουν οι φορολογούμενοι που απέκτησαν εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, τύπου Airbnb...

... μόλις αρχίσουν τη διαδικασία συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης 2019. Με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερώνονται ότι πρέπει να δηλώσουν τα ποσά από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, ενώ κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 ως μήνυμα θα εμφανίζεται και το ποσό που έχουν δηλώσει μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει υποβάλει δήλωση / δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής για το φορολογικό έτος 2018, κατά την εισαγωγή του στην εφαρμογή για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1 εμφανίζεται αυτοματοποιημένο μήνυμα που θα του υπενθυμίζει ότι από διασταύρωση των αρχείων της ΑΑΔΕ υπάρχουν ποσά από βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων (μέσω ψηφιακών πλατφορμών), τα οποία πρέπει να δηλώσει.

Επιπλέον, κατά την εισαγωγή του φορολογουμένου στην εφαρμογή του εντύπου Ε2 (Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας) θα εμφανίζεται ως μήνυμα το ποσό που προκύπτει από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων (μέσω ψηφιακών πλατφορμών). Το ποσό που εμφανίζεται ως μήνυμα θα καλείται να το δηλώσει. Το ποσό που εμφανίζεται ως μήνυμα δεν μεταφέρεται αυτόματα στη δήλωση Ε2. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να κάνει πρόσθετη εγγραφή στο Ε2 δηλώνοντας το εισόδημα που απέκτησε από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (στήλη 17).

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων μακροχρόνια ή βραχυχρόνια (μέσω ψηφιακών πλατφορμών) θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν την Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2) για κάθε υπόχρεο χωριστά. Τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα στους σχετικούς κωδικούς του εντύπου Ε1 και φορολογούνται με συντελεστές από 15% έως 45%.