Αυθαίρετα: Τελευταίο τετραήμερο εκπτώσεων

Εκπνέει Παρασκευή η παράταση για ευνοϊκή ρύθμιση. «Φουσκωμένα» 10% τα πρόστιμα από το Σάββατο!

Από τον
Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Τέσσερις μέρες έχουν ακόμα στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετα για να τα τακτοποιήσουν με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους. Την Παρασκευή εκπνέει η παράταση της προθεσμίας υπαγωγής αυθαιρέτων στον σχετικό νόμο με έκπτωση 10% επί του προβλεπόμενου προστίμου, ενώ από το Σάββατο τα πρόστιμα θα είναι «φουσκωμένα». 

Οσοι, λοιπόν, σκοπεύουν να τακτοποιήσουν ακίνητο με πολεοδομικές παραβάσεις, θα πρέπει να βιαστούν, αν θέλουν να γλιτώσουν χρήματα. Θα πρέπει έως την Παρασκευή να έρθουν σε συνεννόηση με τον μηχανικό τους, να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα την αίτηση υπαγωγής και να πληρώσουν το προβλεπόμενο παράβολο (στις περισσότερες περιπτώσεις κοστίζει 500 ευρώ), ώστε να διασφαλίσουν την έκπτωση του 10%. Περαιτέρω μείωση προστίμου κατά 10% επιτυγχάνεται όταν ο αιτών συνυποβάλει μελέτη στατικής επάρκειας.

Από το Σάββατο 11 Μαΐου θα αρχίσει η τρίτη φάση δηλώσεων των πολεοδομικών παραβάσεων, με «φουσκωμένα» πρόστιμα. Συγκεκριμένα, όσοι ιδιοκτήτες προβούν σε τακτοποίηση μετά την Παρασκευή και έως τις 9 Νοεμβρίου θα έχουν προσαυξήσεις στα πρόστιμα κατά 10%. Επίσης, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 10% εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση βρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν Προεδρικά Διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

Σε 100 δόσεις

Το πρόστιμο μπορεί να εξοφληθεί σε έως 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του επομένου μηνός της ημερομηνίας υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου, ενώ σε περίπτωση καταβολής 30% του προστίμου σε έναν μήνα από την υπαγωγή παρέχεται έκπτωση 10% επί του προστίμου. 

Αντίθετα, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης το ανεξόφλητο ποσό της δόσης προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Πέρα από αυτό, πρόστιμο μειωμένο κατά 20% θα καταβάλουν όσοι τακτοποιήσουν αυθαίρετα σε παραδοσιακούς οικισμούς έως τις 9 Νοεμβρίου. Μέχρι σήμερα όλες οι αιτήσεις που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται π.χ. εντός των τειχών παλαιών πόλεων είναι «στον πάγο», καθώς οι σχετικές διατάξεις δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Πλέον, ανάλογα με την περιπτωσιολογία αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, καθιερώνεται διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή γνωμοδότησης από όργανο ή υπηρεσία αυτού ή από επταμελή επιτροπή που συγκροτείται για τον σκοπό αυτόν. 

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωση υπαγωγής στον νόμο και το αρμόδιο όργανο του υπουργείου Πολιτισμού θα γνωμοδοτεί εντός 60 ημερών αν η υπαγωγή αυτή προκαλεί ή όχι άμεση η έμμεση βλάβη στο πολιτιστικό αγαθό.

Αν εκδοθεί η συγκεκριμένη γνωμοδότηση, η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου θα παραπέμπεται προς εξέταση από την επταμελή επιτροπή που συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.