Στα σκαριά νέες δράσεις του ΟΑΕΔ για 56.000 ανέργους!

Προγράμματα που περιλαμβάνουν κατάρτιση, πρακτική εξάσκηση, απασχόληση, αλλά και στήριξη της επιχειρηματικότητας

Πάνω από 56.000 άνεργοι θα ωφεληθούν από τα προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής, αλλά και απασχόλησης που έχει σχεδιάσει το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και αναμένεται να προωθήσει το επόμενο διάστημα. 

Οι δράσεις αφορούν κλάδους αιχμής, όπως το εξαγωγικό εμπόριο, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Μάλιστα, ταυτόχρονα με τις δράσεις που προορίζονται για πτυχιούχους και αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχεδιάζεται κι ένας κύκλος δράσεων που θα αφορά τεχνικά επαγγέλματα και ανέργους Μέσης Εκπαίδευσης. Παράλληλα, αναμένονται προγράμματα επιδότησης της επιχειρηματικότητας αλλά και ένα νέο, μεγάλο πρόγραμμα σε δήμους και Περιφέρεια, κοινωφελούς εργασίας.

Βάσει του σχεδιασμού του υπουργείου Εργασίας, στη σειρά για να προκηρυχθούν βρίσκονται τα εξής προγράμματα:

• Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής και πιστοποίησης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης (Α' κύκλος): Αφορούν 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών, με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού. Προορίζονται κυρίως για άνεργους αποφοίτους θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Προβλέπεται η παροχή συμβουλευτικής από επαγγελματίες και κατάρτισης σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ακόμη προβλέπεται η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, διάρκειας 200 ωρών.

• Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης (Β' κύκλος): Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 2.000 ωφελούμενους νέους ανέργους ηλικίας 29-45 ετών, με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού. Είναι η «προέκταση» του προηγούμενου προγράμματος για νέους πτυχιούχους έως 29 ετών.

• Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης (Γ' κύκλος): Αφορούν 1.580 ανέργους ηλικίας 25-29 ετών, με εμπειρία και υψηλά προσόντα στον κλάδο της πληροφορικής. Η δράση αφορά την κατάρτιση άνεργων αποφοίτων σε αντικείμενα σχετικά με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού. Πλέον, η κατάρτιση αφορά ανέργους που διαθέτουν εμπειρία και υψηλά προσόντα και άτομα που δεν ξεκινούν τώρα, απλώς εφοδιάζονται με επιπλέον προσόντα για να αντεπεξέλθουν στην αγορά.

• Δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης 10.000 ανέργων σε τεχνικά επαγγέλματα, ηλικίας 29-49 ετών: Απευθύνονται στους νέους που δεν έχουν πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Ολοκληρωμένη παρέμβαση στον κλάδο των logistics: Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας - logistics και του εξαγωγικού εμπορίου, και απευθύνεται σε 4.000 ανέργους. Στόχος του προγράμματος, μάλιστα, είναι να καλυφθεί από ανέργους που έχουν κάποια εμπειρία στον κλάδο.

• Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας και στήριξης νέων έως 29 ετών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες. Στη δράση θα ενταχθούν 5.000 νέοι άνεργοι και θα ενισχυθούν 2.500 βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Η επιδότηση για κάθε ιδέα θα κυμαίνεται από 15.000 έως 20.000 ευρώ.