Αχόρταγοι! Μείωση των αποζημιώσεων για απολύσεις ζητούν οι βιομήχανοι

Τη μείωση των αποζημιώσεων ζητούν η ηγεσία του ΣΕΒ και οκτώ περιφερειακοί βιομηχανικοί σύνδεσμοι...

...σε αντιστάθμισμα της επικείμενης νομοθέτησης των «απολύσεων με αιτία», επιδεικνύοντας για πολλοστή φορά άκρως αντεργατικές διαθέσεις.

Με αφορμή την πρόσφατη κατάθεση του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις, στο οποίο εμπεριέχεται άρθρο με το οποίο καθιερώνεται η αιτιολόγηση των απολύσεων (ως σήμερα για να απολυθεί ένας εργαζόμενος δεν απαιτείται η αποτύπωση από τον εργοδότη του λόγου διακοπής της σύμβασης εργασίας του), στο υπόμνημα του ΣΕΒ και των περιφερειακών συνδέσμων αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Αν η κυβέρνηση έχει σκοπό να εισάγει σύστημα αιτιολογημένης απόλυσης θα πρέπει να προβεί σε μία συνολική, και δη ριζική, αναμόρφωση του δικαίου απόλυσης, που να αντιμετωπίζει τόσο το ζήτημα της αιτίας της απόλυσης, όσο και, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της καταβολής νόμιμης αποζημίωσης, όχι κατ΄ ανάγκη στην κατεύθυνση της κατάργησής της, αλλά του εξορθολογισμού, τόσο του καταβαλλόμενου ποσού όσο και των περιπτώσεων που θα πρέπει να καταβάλλεται».

Επίσης η ηγεσία του ΣΕΒ και των οκτώ περιφερειακών βιομηχανικών συνδέσμων ασκεί κριτική στο άρθρο για την αιτιολόγηση των απολύσεων, υποστηρίζοντας ότι «επιχειρεί να επιβάλει στους εργοδότες διπλή υποχρέωση της δικαιολογίας/αιτιολόγησης της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του μισθωτού και να καταβάλουν ταυτόχρονα αποζημίωση, ακόμα και αν η καταγγελία οφείλεται σε σοβαρό λόγο - σε υπαιτιότητα του εργαζομένου». «Το γεγονός αυτό -συνεχίζουν- δημιουργεί υπέρμετρα και αδικαιολόγητα κόστη στις επιχειρήσεις και αποτελεί αντικίνητρο στους εργοδότες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν νέες θέσεις εργασίας, και οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα δύσκαμπτο και μη φιλικό προς νέες επενδύσεις επιχειρηματικό περιβάλλον».