Τα «ψιλά γράμματα» για τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ και τη συμμετοχή στα φάρμακα

Τη δυνατότητα να αυξάνουν προοδευτικά το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους...

...(που σήμερα είναι 1.250 ευρώ) θα έχουν οι οφειλέτες της Εφορίας, ύστερα από την ψήφιση της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η ρύθμιση της σταδιακής αποδέσμευσης των κλειδωμένων λογαριασμών ουσιαστικά οδηγεί σε ακατάσχετο όριο δύο ταχυτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων.

Οι μικροοφειλέτες που πληρώνουν μικρή μηνιαία δόση, η οποία δεν υπερβαίνει τα 400 ευρώ, θα δικαιούνται το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ που ισχύει σήμερα για όλους. Οσοι όμως έχουν μεγαλύτερες ρυθμισμένες οφειλές και το ποσό των δόσεων που πληρώνουν κάθε μήνα υπερβαίνει τα 400 ευρώ θα κερδίζουν μεγαλύτερο ακατάσχετο όριο, το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά.

Το ποσό του περιορισμού της κατάσχεσης θα υπολογίζεται ως εξής: Με την έναρξη της διαδικασίας το ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 3 και το ποσό που θα προκύπτει θα αποτελεί το ακατάσχετο όριο που θα ισχύει για έναν μήνα. Για παράδειγμα, φορολογούμενος ο οποίος έχει εντάξει ληξιπρόθεσμη οφειλή του προς το Δημόσιο στην πάγια ρύθμιση των 12 μηνιαίων δόσεων και πληρώνει μηνιαία δόση 550 ευρώ από τον πρώτο μήνα θα δει το ακατάσχετο όριο του λογαριασμού του να αυξάνεται σε 1.500 ευρώ (550x3=1.650 ευρώ).

Στη συνέχεια και όσο είναι συνεπής στη ρύθμιση θα εφαρμόζονται μεγαλύτεροι συντελεστές που θα αυξάνουν σταδιακά το ύψος του ακατάσχετου ορίου με ανώτατο συντελεστή το 4,5. Δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα ο φορολογούμενος, εξοφλώντας την προτελευταία μηνιαία δόση της ρύθμισής του, θα δει το ακατάσχετο όριο στον λογαριασμό του να φτάνει στο ποσό των 2.475 ευρώ.

Με την πλήρη εξόφληση όλων των δόσεων της ρύθμισης θα αποδεσμεύεται πλήρως ο τραπεζικός λογαριασμός του. Σε κάθε περίπτωση οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, αν το ακατάσχετο όριο που προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία είναι μικρότερο από το ισχύον των 1.250 ευρώ, δεν θα προκαλείται καμία μεταβολή στο όριο αυτό, δηλαδή θα παραμένει στο ύψος των 1.250 ευρώ.

Oσον αφορά την τροπολογία που κατατέθηκε σχετικά με την έκπτωση 30% του ΕΝΦΙΑ για το 2019, θα πρέπει να τονιστούν τα εξής: Η μείωση του κύριου ΕΝΦΙΑ κατά 30% που δικαιούνται για το τρέχον έτος όσοι φορολογούμενοι κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 60.000 ευρώ δεν μπορεί να υπερβεί σε ποσό τα 100 ευρώ. Το ποσοστό της μείωσης του κύριου ΕΝΦΙΑ μπορεί, δηλαδή, να φτάσει και γι’ αυτούς το 30%, αλλά μόνον εφόσον αντιστοιχεί σε ποσό μείωσης μέχρι 100 ευρώ. Για καθέναν από αυτούς τους φορολογουμένους, αν από τη μείωση του κύριου ΕΝΦΙΑ κατά ποσοστό 30% προκύπτει ποσό μείωσης μεγαλύτερο των 100 ευρώ, τότε το τελικό ποσό της μείωσης θα περιορίζεται κάτω από τα 100 ευρώ ως εξής: από το ανώτατο όριο των 100 ευρώ θα αφαιρούνται 0,7 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ αξίας πάνω από το όριο των 60.000 ευρώ. Στην ίδια τροπολογία ορίζεται επίσης ότι στην αξία της ακίνητης περιουσίας που θα λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση της μείωσης αυτής δεν θα συνυπολογίζεται η αξία των εδαφικών εκτάσεων εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών (αγροί, αγροτεμάχια κ.λπ.).

Τροπολογίες κατατέθηκαν και για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων και η μείωση στο μισό της συμμετοχής των φαρμάκων, τα οποία υποβάλλονται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα, με την τροπολογία το ήδη θεσμοθετημένο ποσοστό συμμετοχής περιορίζεται κατά το ήμισυ, στην περίπτωση φαρμάκων για τα οποία καταλήγει επιτυχώς η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ετσι, το 25% περιορίζεται σε 12,5% και το 10% σε 5%. Με την ίδια τροπολογία τίθενται ανώτατα όρια λειτουργίας των φαρμακείων.