Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Αλαλούμ με την εκχώρηση των ανείσπρακτων ενοικίων

Μαζί με τη δήλωση θα υποβάλλονται και έγγραφα για τη μη απόδοση μισθωμάτων

Σε λαβύρινθο γραφειοκρατίας θα βρεθούν εγκλωβισμένοι όσοι θελήσουν να παραχωρήσουν στην Εφορία τυχόν ανείσπρακτα ενοίκια του 2014 ώστε να μη φορολογηθούν, φέτος, για αυτά. Η νέα εγκύκλιος που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τα απαραίτητα δικαιολογητικά προβλέπει ότι μαζί με τη δήλωση εκχώρησης συνυποβάλλονται (από τον εκχωρητή) όλα τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη είσπραξη των εκχωρούμενων μισθωμάτων, όπως:

α) Το συμφωνητικό μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (σε περίπτωση που υφίσταται έγγραφη σύμβαση μίσθωσης).
β) Εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων.
γ) Αγωγή απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.
δ) Δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτείται να υποβάλλονται πρωτότυπα, αλλά αρκεί να υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα.

Η εκχώρηση γίνεται με την υποβολή του συμπληρωμένου εντύπου δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στον αρμόδιο για την παραλαβή της φορολογικής του δήλωσης προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας μετά το πέρας του φορολογικού έτους στο οποίο αφορούν και πριν από την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ του εκμισθωτή (εκχωρητή) και του μισθωτή (οφειλέτη) και ο αριθμός δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας, εφόσον η σύμβαση μίσθωσης έγινε μετά την 1/1/2014, ή ο αριθμός καταχώρησης μισθωτηρίου.

Βεβαίωση

Η δήλωση εκχώρησης συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνονται από τον εκχωρητή η μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, το ακριβές ποσό αυτών, η ακρίβεια των κατατεθειμένων εγγράφων καθώς και η μη κατοχή άλλων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων πλην των κατατεθειμένων.

Αν ο μισθωτής εγκατέλειψε το μίσθιο εκουσίως, πριν ασκηθεί κατ’ αυτού κάποια δικαστική ενέργεια και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αγωγής έξωσης, η εκχώρηση θα διενεργηθεί με την προσκόμιση του συμφωνητικού μίσθωσης. Προϋπόθεση είναι να έχουν συναφθεί έγγραφη σύμβαση μίσθωσης και σχετική υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία εγκατάλειψης του μισθίου από τον μισθωτή.

Στην περίπτωση προφορικής μίσθωσης που έχει συναφθεί μετά την 1/1/2014 αρκεί η καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων της ακίνητης περιουσίας.
Η εκχώρηση ολοκληρώνεται με μόνη τη μονομερή δήλωση του εκχωρητή, ως ανωτέρω, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ρητή αποδοχή της εκχώρησης από το Δημόσιο και αναγγελία της εκχώρησης των μισθωμάτων στον οφειλέτη.

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ