Δευτέρα, 12 Απρίλιος 2021

Αλεξίσφαιρος οδηγός για τις επιθέσεις της Εφορίας

Εχετε αποταμιεύσεις στην τράπεζα; Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να «καλύψετε» τα τεκμήρια για το Ι.Χ. ή το σπίτι σας! Εχετε αναξιοποίητο ακίνητο; Κλείστε την παροχή ρεύματος και θα γλιτώσετε το χαράτσι της ΔΕΗ για το 2013! Είστε συνιδιοκτήτης σε ακίνητο με τον σύζυγό σας, αλλά βρίσκεστε σε διάσταση; Δηλώστε μόνο το ποσοστό ιδιοκτησίας σας για να πληρώσετε λιγότερο φόρο! Εχετε αποδείξεις από δαπάνες που έγιναν για γιατρούς, πληρωμή ενοικίων, τραπεζικά δάνεια ή φροντιστήρια; Εφόσον έχετε τέτοιου είδους αποδείξεις, γλιτώνετε το 10% του φόρου!

Αυτές είναι κάποιες από τις συμβουλές των ειδικών που συγκέντρωσε η «κυριακάτικη δημοκρατία» για να να μειώσετε φέτος τη φορολογική επιβάρυνσή σας. Συγκεκριμένα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα εισοδήματα για να προστατευτείτε από τα τεκμήρια της Εφορίας, πώς να αποφύγετε τα μεγάλα φορολογικά βάρη εάν βρίσκεστε σε διάσταση με τον σύζυγό σας, πώς να χρησιμοποιήσετε δαπάνες που κάνατε πέρυσι για να μειώσετε τον φόρο φέτος, πώς να εξαιρεθείτε από το χαράτσι της ΔΕΗ και πώς να αποφύγετε τις παγίδες της Εφορίας εάν είστε αυτοαπασχολούμενος.

Τεκμήρια: «Βοήθεια» από αποταμιεύσεις και πωλήσεις

Ο μεγαλύτερος εφιάλτης για πολλούς φορολογουμένους είναι τα τεκμήρια για τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα, καθώς πολλές φορές οι υπόχρεοι δεν μπορούν να τα καλύψουν με τα εισοδήματά τους. Ομως, ο σκόπελος των τεκμηρίων μπορεί να ξεπεραστεί από τους φορολογουμένους που θα χρησιμοποιήσουν τα δανεικά από συγγενείς ή φίλους ή από την τράπεζα, τις γονικές παροχές, τις οικονομίες των περασμένων ετών, την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν:

1. Αποταμιεύσεις παλαιότερων ετών. Η ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών είναι η πιο προσφιλής μέθοδος των φορολογουμένων όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα τεκμήρια. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος θα πρέπει από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις ή σε αυτοτελή φορολογία με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ., τόκοι καταθέσεων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου) ή νόμιμα έχουν απαλλαγεί της φορολογίας (π.χ., υπεραξία από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων), καθώς και από τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα της Ελλάδος, δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, π.χ., αποζημίωση αγροτικών ζημιών, λόγω καταστροφής της καλλιέργειας να αφαιρεθούν οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

Οι ζημίες πρέπει να συμψηφίζονται με τα θετικά εισοδήματα και η αφαίρεση των δαπανών που προσδιορίζονται τεκμαρτά θα γίνεται έστω κι αν ο φορολογούμενος εξαιρείται απ’ αυτά (π.χ., ανάπηρος για τη δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου, που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, αγορά επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ., ειδικά διασκευασμένου από πρόσωπο με κινητική αναπηρία άνω του 67%).

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τεκμαρτές δαπάνες ή αυτές που υπάρχουν είναι μικρότερες των 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και των 5.000 ευρώ προκειμένου για συζύγους, κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών θα αφαιρούνται ποσά που θα προσδιορίζονται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης. Τα ποσά αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 3.000 ευρώ και των 5.000 ευρώ αντίστοιχα.

2. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Χρησιμοποιήστε τα χρήματα που εισπράξατε από πωλήσεις αυτοκινήτων, ακινήτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ. Προσοχή όμως: Τα έσοδα που προέκυψαν από την πώληση μετοχών ή ακινήτων πρέπει να είναι μειωμένα με το κόστος αγοράς τους αν είχαν αγοραστεί ή με τον φόρο δωρεάς αν είχαν αποκτηθεί από δωρεά κ.ο.κ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το κόστος απόκτησης των εσόδων αυτών είχε ληφθεί υπόψη ως τεκμήριο κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκε και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.

3. Δάνεια, γονικές παροχές. Σε κάθε περίπτωση το δάνειο θα πρέπει να έχει ληφθεί πριν γίνει η συγκεκριμένη δαπάνη, ενώ η δήλωση για τον φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

4. Ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, όπως αποζημίωση για ατύχημα, το εφάπαξ ασφαλιστικού οργανισμού κ.λπ.

5. Κέρδη από τυχερά παιχνίδια (εξαιρούνται τα καζίνα).

6. Δωρεές από συγγενικά πρόσωπα.

Ο υπολογισμός για σπίτια και βοηθητικούς χώρους

Το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες ενεργοποιείται από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και αφορά όχι μόνο όσους κατοικούν σε ιδιόκτητη κατοικία ή έχουν δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, αλλά αφορά και εκείνους που ζουν σε μισθωμένη κατοικία ή τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν, αφού συνηθίζεται πολλοί γονείς να παραχωρούν την κατοικία τους στα παιδιά τους ή το αντίστροφο τα παιδιά στους γονείς.

Το τεκμήριο προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως:

-Μέχρι και 80 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής με 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

-Από 81 μέχρι και 120 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής με 65 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

-Από 121 μέχρι και 200 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής με 110 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

-Από 201 έως 300 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής με 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

-Από 301 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής με 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας. Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρούνται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης και εκείνος του γκαράζ μέσα στην ίδια οικοδομή, ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, το κλιμακοστάσιο, εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτήν και δεν είναι κοινόχρηστοι. Οταν το ποσοστό της συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό του ενοικίου σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας δεν καταλήγει σε ακέραιο ποσοστό, τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη μονάδα, για παράδειγμα, 39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%. Το ίδιο ισχύει και για τους βοηθητικούς χώρους.

Και οι χωρισμένοι έχουν… εκπτώσεις!

Στα σημεία της φορολογικής δήλωσης που αφορούν τους τόκους στεγαστικών δανείων, τους φόρους που παρακρατήθηκαν, τις δαπάνες που περιορίζουν τον τελικό φόρο «σκοντάφτουν» κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι.

Πρόκειται για κωδικούς του εντύπου Ε1, όπου παρατηρούνται κατά τεκμήριο τα περισσότερα λάθη, και στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι φορολογούμενοι προκειμένου να συμπληρώσουν σωστά τη δήλωσή τους και να μην κληθούν εκ νέου από την Εφορία. Τα σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης είναι τα εξής:

-Στον πίνακα 1 του εντύπου Ε1 γράφονται τα στοιχεία του φορολογουμένου και, σε περίπτωση εγγάμων, της συζύγου του. Επίσης, γράφονται προαιρετικά και τα στοιχεία του εκπροσώπου του φορολογουμένου.

-Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού η αναγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου του είναι υποχρεωτική.

-Σε περίπτωση εγγάμων πρέπει να συμπληρώνεται απαραίτητα το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ΑΦΜ συζύγου». Σε καμιά περίπτωση, προκειμένου για έγγαμη, δεν θα αναγράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο ΑΦΜ του συζύγου της.

-Ο εν διαστάσει υπόχρεος (πρώην σύζυγος) πρέπει να διαγράψει τα στοιχεία και τον ΑΦΜ της πρώην συζύγου του, ώστε σε περίπτωση συνιδιοκτησίας να μη φορολογηθεί για την περιουσία της γυναίκας του.

-Για τον ίδιο λόγο, η εν διαστάσει σύζυγος στη δήλωσή της πρέπει να αναγράφει μόνο τα στοιχεία που την αφορούν ώστε να αποφύγει την επιπλέον φορολόγηση.

-Πριν από την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων από τους πρώην συζύγους λόγω της διάστασης, πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή απ΄ αυτούς δήλωσης διακοπής των σχέσεων στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.

Στον πίνακα 7 δηλώνονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο. Στην ένδειξη 8 αναγράφονται οι καταβληθέντες τόκοι στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η έκπτωση του 10% των τόκων αυτών από τον φόρο εισοδήματος υπολογίζεται μέχρι ποσό δανείου 200.000 ευρώ. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει για τα δάνεια αυτά να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 069-070 με το συνολικό ποσό των δανείων που έχει λάβει ο κάθε σύζυγος για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας τους.

Ποιες δαπάνες μειώνουν την «αιμορραγία»

Στη φορολογική δήλωση του 2013 θα αναγνωρίζεται έκπτωση φόρου για πολλές δαπάνες. Οι φοροελαφρύνσεις αυτές (για δαπάνες που αφορούν ενοίκια, ασφάλιστρα, φροντιστήρια κ.ά.) θα ισχύσουν φέτος για τελευταία φορά, καθώς από το 2014 θα προβλέπεται έκπτωση φόρου μόνο για ιατρικές δαπάνες και αυτή η μικρή βοήθεια θα χορηγείται με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις.

Από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα που απέκτησε το 2012 κάθε φορολογούμενος εκπίπτουν κατά ποσοστό 10% οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

1. Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Το ποσό της μείωσης φόρου που προκύπτει από τις δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

2. Οι εισφορές που καταβλήθηκαν σε ασφαλιστικά ταμεία.

3. Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν ως δωρεές ή χορηγίες στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους ιερούς ναούς, στις ιερές μονές του Αγίου Ορους, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, η έκπτωση των δωρεών και των χορηγιών διενεργείται εφόσον τα ποσά αυτών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των χρηματικών δωρεών και χορηγιών στο οποίο υπολογίζεται η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου εισοδήματος που προκύπτει βάσει τεκμηρίων.

4. Οι καταβληθέντες εντός του προηγουμένου έτους τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσό δανείου μέχρι 200.000 ευρώ και σε κατοικία μέχρι 120 τ.μ.

5. Τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 120 ευρώ για τον άγαμο και τα 240 ευρώ για τους εγγάμους. Το ποσό της δαπάνης για ασφάλιστρα μειώνει τον φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη).

6. Η διατροφή που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλο. Το ποσό που αφαιρείται από τον φόρο εισοδήματος του καταβάλλοντος τη διατροφή δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.

7. Τα ενοίκια κύριας κατοικίας. Το ποσό της ετήσιας δαπάνης ενοικίων κύριας κατοικίας επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ, συνεπώς η συνολική μείωση φόρου που προκύπτει από τη δαπάνη αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 100 ευρώ (10% Χ 1.000 ευρώ)!

8. Τα ενοίκια που πληρώθηκαν για τη στέγαση προστατευόμενων τέκνων τα οποία σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής της οικογένειας. Για τη δαπάνη αυτή ισχύει ό,τι ακριβώς προβλέπεται και για τα ενοίκια κύριας κατοικίας.

9. Τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν σε φροντιστήρια μαθημάτων ή σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Για κάθε μέλος της οικογένειας για το οποίο καταβλήθηκαν δίδακτρα το ανώτατο ποσό έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.

Για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 5.000 ευρώ στη φετινή φορολογική δήλωση ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει μαζέψει αποδείξεις σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματός του για το έτος 2012. Η μέγιστη αξία των αποδείξεων που οφείλουν να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι είναι 15.000 ευρώ και αντιστοιχεί σε ατομικό εισόδημα 60.000 ευρώ. Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι συγκεντρώσουν λιγότερες αποδείξεις από τις απαιτούμενες, τότε για την αξία των αποδείξεων που τους λείπει θα «τιμωρηθούν» με πρόσθετο φόρο 10% επί της αξίας αυτής.

Πολλές οι παγίδες για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες

Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες κατά τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:

1. Τα τεκμήρια διαβίωσης απειλούν τους επιτηδευματίες που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα ή και ζημιές, αφού θα κληθούν να πληρώσουν φόρο για το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημά τους.

2. Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, μέσω TAXISnet, είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατά τη διάρκεια του 2012 ασκούσαν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

3. Φέτος οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων όλων ανεξαιρέτως των φυσικών προσώπων λήγουν στις 30 Ιουνίου, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής και του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους.

4. Εκτός από το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, οι επιτηδευματίες συμπληρώνουν και συνυποβάλλουν το έντυπο Ε3, με βάση το οποίο προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη.

5. Οι σύζυγοι συμπληρώνουν ξεχωριστά έντυπα Ε3 αν και οι δύο είναι υπόχρεοι στην υποβολή του, λόγω επαγγέλματος.

6. Τα καθαρά κέρδη των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ υπολογίζονται μόνο λογιστικά, δηλαδή με βάση τα πραγματικά έσοδα και έξοδά τους.

7. Μόνο τη λογιστική μέθοδο θα χρησιμοποιήσουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να προσδιορίσουν τα καθαρά κέρδη που απέκτησαν το 2012.

8. Οι επιτηδευματίες θα έχουν και φέτος τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης» ή αυτοελέγχου, δηλαδή να κλείσουν χωρίς έλεγχο τη χρήση του 2012. Οποιος περαιώνει με τη διαδικασία του αυτοελέγχου υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεών του από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων του.

9. Δαπάνες του φορολογούμενου για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, για ασφαλιστικές εισφορές (προς τον ΟΑΕΕ ή άλλα ταμεία αυτοαπασχολουμένων) για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, για ενοίκιο κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, δίδακτρα σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, ασφάλιστρα ζωής, διατροφή, δωρεές εκπίπτουν σε ποσοστό 10% από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα.

10. Για τους φορολογουμένους με αναπηρία 67% και άνω το συνολικό ποσό των δαπανών που αναγνωρίζεται ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και προσαυξάνει το αφορολόγητο όριο.

11. Εξαιρούνται από τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» οι δαπάνες που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι το 2012 για να αγοράσουν ακίνητα, να ανεγείρουν οικοδομές ή να κατασκευάσουν πισίνες. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στον πίνακα 6 τα ποσά που διέθεσαν πέρυσι για την αγορά ακινήτων ή την ανέγερση οικοδομών.

12. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων θα υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

13. Ολα τα δικαιολογητικά φυλάσσονται στο σπίτι και προσκομίζονται στην Εφορία σε περίπτωση που γίνεται έλεγχος.

Με τα εκκαθαριστικά του 2013 οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν να πληρώσουν και το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος (650 ευρώ αντί για 500 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 600 ευρώ αντί για 300 ευρώ για τα υποκαταστήματα κ.λπ.). Αν κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, αλλά παρ’ όλα αυτά πληρώνονται με μπλοκάκι θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν 500 ευρώ. Το τέλος επιτηδεύματος καταβάλλεται εφόσον υπήρχε ανοικτό μπλοκάκι μέσα στο 2012. Οποιοι δεν έκοψαν δελτίο παροχής κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς μπορούν να κάνουν αναδρομικά διακοπή επαγγέλματος και να απαλλαγούν από την επιβάρυνση. Αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε και πέρυσι. Θα πρέπει να καταβληθεί το πρόστιμο αναδρομικής διακοπής, ενώ χρειάζεται προσοχή από τους επαγγελματίες που δεν έχουν φανεί συνεπείς στις υποχρεώσεις τους (π.χ., δεν έχουν υποβάλει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών στο παρελθόν), καθώς υπάρχει κίνδυνος επιβολής μεγάλων προστίμων.

Ρύθμιση και αποφυγή για το ειδικό τέλος ακινήτων

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να επιβάλει το χαράτσι της ΔΕΗ και για το 2013. Εάν αυτό συμβεί, θα πρέπει να το αποδεσμεύσετε από τον λογαριασμό της ΔΕΗ και να το μεταφέρετε στην Εφορία. Με αυτόν τον τρόπο θα διαπραγματευτείτε καλύτερα με τη ΔΕΗ ευκολίες πληρωμής για την εξόφληση του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ το ποσό του χαρατσιού θα το ρυθμίσετε με βάση τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα ισχύσει για τα χρέη στην Εφορία. Η διαδικασία μεταφοράς υπάρχει ήδη και γίνεται με αίτηση στην Εφορία. Αν διαθέτετε κάποιο κλειστό ακίνητο το οποίο, παρ’ όλα αυτά, έχει ενεργή σύνδεση ηλεκτροδότησης μπορείτε να τη διακόψετε, ώστε να προλάβετε την ημερομηνία γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης.

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}64{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ