Παρασκευή, 16 Απρίλιος 2021

Αναλυτικός οδηγός για όσα πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες που θέλουν υπαγωγή στο καθεστώς ρύθμισης για την πρώτη κατοικία

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με χθεσινή της ανακοίνωση παρέχει διευκρινίσεις για το τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να υπαχθούν στη ρύθμιση που προβλέπει την αναστολή των πλειστηριασμών σε βάρος της πρώτης κατοικίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2014. Ακολουθούν ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικές με το θέμα:

1 Ποια είναι τα κριτήρια υπαγωγής στην παρούσα διάταξη;

Οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια: α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ, β) το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι 35.000 ευρώ, γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

2 Πώς εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία;

Τα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται βάσει της αντικειμενικής αξίας. Στα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται καταθέσεις και κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα, λογαριασμοί σε αλλοδαπό νόμισμα, πάσης φύσεως επενδυτικά προϊόντα, εξαιρουμένων των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προϊόντων).

3 Ποιους αφορά;

Ανέργους, μισθωτούς και συνταξιούχους ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, επιτηδευματίες, αγρότες κ.λπ.

4 Ποιες οφειλές υπάγονται;

Κάθε είδους οφειλές σε τράπεζες, ιδιώτες, εταιρίες κ.λπ.

5 Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να υπαχθούν στη ρύθμιση;

Οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή μέχρι 28/02/2014 -μετά την παράταση που δόθηκε- ή εντός δύο μηνών από επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, υπεύθυνης δήλωσης, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες.

6 Πώς αποδεικνύονται τα περιουσιακά στοιχεία;

Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού δύναται να καλέσει τον οφειλέτη να προσκομίσει εντός ενός μήνα: α) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 01/01/2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν από την 01/01/2007, β) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής Αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού, γ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9, δ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νωρίτερη ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών, ε) βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας και στ) πιστοποιητικό αναπηρίας.

7 Πώς θα υπολογίζεται η ελάχιστη μηνιαία καταβολή;

Ο οφειλέτης υποχρεούται κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού να καταβάλλει μηνιαία δόση. Η δόση ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 15.000 ευρώ. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.

Για ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης. Σε οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή με εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

8 Τι γίνεται αν οι πιστωτές είναι περισσότεροι από ένας;

Η μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως, σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.

{{-PCOUNT-}}19{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ