Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Απάντηση του υπουργείου Παιδείας σε ερώτηση μουσουλμάνου βουλευτή: «Προαιρετική η διδασκαλία του Κορανίου»

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας την απάντηση σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο μουσουλμάνος βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, και στην οποία ζητούσε διευκρινήσεις για τη διδασκαλία του Κορανίου στους μαθητές της μειονότητας.

Η ερώτηση έλεγε:

Με βάση την εγκύκλιο 12773/Δ2 από 23-01-2015 του ΥΠΑΙΘ ορίζεται ότι: «παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών».

Με την υπ΄ αριθμ. 94/2015 απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κρίθηκε νόμιμη και συνταγματική η δήλωση για την απαλλαγή μαθητών από τα θρησκευτικά για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως.

Συνεπώς, η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται νόμιμα, αποκλειστικά και μόνο για την προάσπιση της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και περιγράφεται στους οικείους νόμους και στις αποφάσεις των διεθνών και ελληνικών δικαστηρίων. Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, του ίδιου του μαθητή ( αν είναι ενήλικος) ή και των δύο γονέων του (αν είναι ανήλικος.

Παράλληλα, με την εγκύκλιο 182721/Α3 από 29-11-2013 δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές, που είναι μέλη της μειονότητας της Θράκης, εφόσον το επιθυμούν, να διδαχθούν το Κοράνιο, στο σχολείο στο οποίο φοιτούν.

Η διδασκαλία γίνεται από τους ιεροδιδασκάλους, των οποίων τα κριτήρια ορίζονται από την απόφαση με αρ. πρωτ. 101941/Θ1/ 26-06-2015. Πιο συγκεκριμένα, υποψήφιοι μπορούν να είναι κατηγορίας Π.Ε. και Δ.Ε. και να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, ενώ μπορούν να είναι υποψήφιοι και όσοι είναι απόφοιτοι Υ.Ε. έχοντας συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους, με δεκαετή υπηρεσία ως ιεροδιδάσκαλοι. Κατ’ επέκταση, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και όσοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με δεκαετή πείρα, ανεξάρτητα από την παιδαγωγική τους επάρκεια και όντας υπάλληλοι της Μουφτείας. Όσον αφορά την επιλογή των Ιεροδιδασκάλων, στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι η επιλογή των Ιεροδιδασκάλων γίνεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από τις Μουφτείες.

Ωστόσο, σε σχολεία της Ξάνθης, ενώ αρχικά δόθηκε αίτηση-δήλωση στους γονείς για απαλλαγή από τη διδασκαλία του Κορανίου, στη συνέχεια μαθητές και γονείς ενημερώθηκαν ότι το μάθημα είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές-μέλη της μειονότητας. Όπως γίνεται αντιληπτό, υπήρξαν αντιδράσεις από τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς επαφίεται σε απόφαση των γονέων το αν θα κάνουν χρήση της απαλλαγής από το μάθημα ή όχι, σύμφωνα με την θρησκευτική τους συνείδηση .

Επειδή, το άρθρο 13 του Συντάγματος αναφέρει ρητά ότι η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη.

Επειδή, σύμφωνα με την απόφαση 182721/Α3/29-11-2013 ορίζεται ότι οι μαθητές-μέλη της μειονότητας έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να διδαχθούν το Κοράνιο στο σχολείο στο οποίο φοιτούν.

Επειδή, ενώ οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία απαιτείται να έχουν παιδαγωγική επάρκεια, σε αντίθεση με την περίπτωση των Ιεροδιδασκάλων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Έχει σταλεί συγκεκριμένη εγκύκλιος από το Υπουργείο, η οποία να καθιστά τη διδασκαλία του Κορανίου υποχρεωτική σε μαθητές-μέλη της μειονότητας της Θράκης, ή έστω υπάρχει τέτοια πρόθεση; Ισχύει και στην συγκεκριμένη περίπτωση το δικαίωμα απαλλαγής από τη διδασκαλία του Κορανίου;
Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των Ιεροδιδασκάλων, οι οποίοι στελεχώνουν τα δημόσια σχολεία της περιοχής; Πόσοι από αυτούς είναι απόφοιτοι ΥΕ;
Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο για την προώθηση του μαθήματος της Θρησκειολογίας στα δημόσια σχολεία;

Η απάντηση του υπουργείου:

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του 2013 η συμμετοχή των μουσουλμάνων μαθητών της Θράκης που φοιτούν στα δημόσια σχολεία στη διδασκαλία του Κορανίου είναι εντελώς προαιρετική και κάθε γονέας ή κηδεμόνας με σχετική δήλωσή του εκφράζει ελεύθερα την επιθυμία του, αυτό άλλωστε επισημαίνεται και σε έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, σε γραπτή του απάντηση η δυνατότητα αυτή παρέχεται για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας προς τους μαθητές-μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και αποσκοπεί όχι μόνο στον σεβασμό της θρησκευτικής πίστης όλων των πολιτών αλλά και στη δυνατότητα διδασκαλίας του Κορανίου στον δημόσιο χώρο της γενικής εκπαίδευσης.

Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό για την ελληνική δημόσια εκπαίδευση θεσμό, ο οποίος κατά την έναρξη εφαρμογής του στο προηγούμενο σχολικό έτος υποδέχθηκε το 80% των φοιτούντων μουσουλμάνων μαθητών και ο οποίος συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία και εφέτος.

Η Ελληνική Πολιτεία και δια του τρόπου αυτού, ο οποίος αφορά θετικά τις θρησκευτικές ελευθερίες, αποδεικνύει την αρωγή και την υποστήριξή της προς τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 182721/Α3/29-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ129-6ΓΓ) Υπουργική Απόφαση,

α. Οι μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, οι οποίοι φοιτούν σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης και έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών, έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να διδαχθούν το Κοράνιο στο σχολείο στο οποίο φοιτούν.

β. Η διδασκαλία του Κορανίου πραγματοποιείται εντός του ωραρίου διδασκαλίας χωρίς να εντάσσεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών.

γ. Το Κοράνιο διδάσκεται στους μαθητές- μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας από τους προσληφθέντες κατά τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 ιεροδιδασκάλους, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν. δ. Η διαδικασία καθορισμού των σχολείων, στα οποία θα διδάσκεται το Κοράνιο καθώς και η διαδικασία της επιλογής των ιεροδιδασκάλων που θα διδάξουν στα σχολεία αυτά, ορίζεται από την εν λόγω Υπουργική Απόφαση.

Ιεροδιδάσκαλοι

Τα γενικά προσόντα, οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών καθώς και η διαδικασία επιλογής των ιεροδιδασκάλων για τη διδασκαλία του Κορανίου στα Τεμένη της Θράκης ή, εφόσον το επιθυμούν και προκύψει σχετική ανάγκη, για τη διδασκαλία σε Δημόσια Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θράκης, σε μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών, κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμοδίου κατά περίπτωση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προβλέπονται στην αριθμ. 126369/Θ1/06-8-2015 (ΦΕΚ 1671/Β) Υπουργική Απόφαση «Προκήρυξη-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου».

Η διαδικασία τοποθέτησης προσληφθέντων, βάσει της ανωτέρω Απόφασης, ιεροδιδασκάλων σε Δημόσια Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θράκης, προβλέπεται στην αριθμ. 182721/Α3/29-11-2013 Υπουργική Απόφαση.

Προϋπόθεση για την τοποθέτηση ιεροδιδασκάλων σε Δημόσια Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θράκης, είναι η παιδαγωγική τους κατάρτιση. Κατά το τρέχον σχολικό έτος, ουδείς προσληφθείς ιεροδιδάσκαλος είναι απόφοιτος Υ.Ε., καθώς όλοι είναι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ή Πανεπιστημίου.

Μάθημα Θρησκευτικών

Το Μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα οφείλει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, υπηρετώντας, αφενός, τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και, αφετέρου, έναν «θρησκευτικό γραμματισμό», ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία θρησκευτικά συνειδητοποιημένων και διαλεγόμενων πολιτών. Η θρησκευτική αυτή εκπαίδευση αποβλέπει στον θρησκευτικό γραμματισμό, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και στον προσωπικό αναστοχασμό των μαθητών απέναντι στον δικό τους θρησκευτικό και ηθικό προβληματισμό. Για τον λόγο αυτό, στις παιδαγωγικές οδηγίες που δίδονται στους ιεροδιδασκάλους του Κορανίου στα δημόσια σχολεία της Θράκης είναι, μεταξύ άλλων, να διαπραγματεύονται και απλά στοιχεία θρησκειολογίας στο πλαίσιο της καλλιέργειας πνεύματος αρμονικής συνύπαρξης, ανεκτικότητας, σεβασμού στη διαφορετικότητα, αλληλεγγύης και ανθρωπισμού.

Θρησκευτικά και Εθνικός Διάλογος

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρακολουθεί και λαμβάνει υπόψη του τον δημόσιο διάλογο για το μάθημα των Θρησκευτικών, ώστε αυτό να ανανεωθεί και να εμπλουτιστεί με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής εκπαίδευσης. Στην προοπτική αυτή το πολιτισμικό κλίμα και η Παράδοση της Ορθοδοξίας θα έχει ασφαλώς κεντρική θέση στο μάθημα των Θρησκευτικών, το οποίο θα διευρυνθεί σε σχέση και αναφορά με τα άλλα παγκόσμια θρησκεύματα και με το θρησκευτικό φαινόμενο εν γένει. Κατά τον ίδιο τρόπο, η διδασκαλία του Κορανίου στους μαθητές-μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, πέρα από τη διδασκαλία του Κορανίου, είναι δυνατό να εμπεριέχει και ευρύτερα στοιχεία για το θρησκευτικό φαινόμενο εν γένει καθώς και για τα άλλα μεγάλα θρησκεύματα του κόσμου.

πηγή: ekklisiaonline.gr

{{-PCOUNT-}}32{{-PCOUNT-}}

ΣΧΟΛΙΑ

Η δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η αλήθεια για τα 12 μίλια – Η πομφόλυξ της «κλειστής ελληνικής λίμνης» του Αιγαίου

Από τον Καθηγητή Ι. Θ. Μάζη Πολλά και υπό πολλών Ελλήνων διανοουμένων, πολιτικών, δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών ελέχθησαν σχετικώς με την δήθεν άστοχον και άδικον διά...

Θλιβερές εικόνες στο δικαστήριο για τη Χρυσή Αυγή

Ανεπίτρεπτη διχογνωμία προέδρου-εισαγγελέως ενώπιον του ακροατηρίου. Σοβαρός κίνδυνος να πληγεί ανεπανόρθωτα η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στη Δικαιοσύνη Μόνο λίγα λεπτά κράτησε χθες η δίκη...

Όλοι ανόητοι, πλην Κυριάκου

Προχθές η κυβέρνηση αποφάσισε (διά των υπουργών Χαρδαλιά, Αυγενάκη και των αρμόδιων επιτροπών) να επιτρέψει την είσοδο λίγων φιλάθλων στα γήπεδα. Χθες τους ακύρωσε όλους...

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου προσκαλεί τον Σκοπιανό πρόεδρο

Σακελλαροπούλου και Μητσοτάκης προσκάλεσαν στην Αθήνα τον πρόεδρο των Σκοπίων. Θα παραβρεθεί άραγε στο επίσημο δείπνο ο πρώην πρωθυπουργός; Επίσημη πρόσκληση στον ψευδο-Μακεδόνα πρόεδρο Στέβο...

Φιάσκο για την Τουρκία η δοκιμή των S-400

Αποτυχημένες οι εκτοξεύσεις, όπως αποκαλύπτουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Δεν βρήκαν καν στόχο Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περίμενε τη δοκιμή -και κυρίως τη στέψη της από...