Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Δημόσιο: Γιατί καθυστερούν οι μετατάξεις των υπαλλήλων

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Σημαντική καθυστέρηση παρουσιάζουν οι μετατάξεις των 2.300 υπαλλήλων αορίστου χρόνου, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι από το τέλος του 2012 έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Ετσι και ενώ η αρχική δέσμευση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ήταν ότι οι μετατάξεις στις πάνω από 7.000 κενές θέσεις άλλων υπουργείων θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, αυτό δεν πρόκειται να έχει συμβεί μέχρι τα μέσα ή, το πιθανότερο, στα τέλη Μαρτίου.

Η εξήγηση που δίνεται αρμοδίως είναι ότι έχουν καθυστερήσει σημαντικά τα υπουργεία να αποστείλουν τις κενές θέσεις, αν και πληροφορίες της «κυριακάτικης δημοκρατίας» κάνουν λόγο για πιέσεις της τρόικας για πραγματικές απολύσεις και όχι για μετατάξεις.

Πάντως, από τη στιγμή που θα σταλούν τα στοιχεία, μέσα σε 20 ημέρες οι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις στο ΑΣΕΠ με τις επιλογές τους και το ΑΣΕΠ θα εκδώσει πίνακα κατάταξης εφαρμόζοντας συγκεκριμένα κριτήρια και βαθμολογία, σύμφωνα με την οποία ο υπάλληλος θα μετακινηθεί εκεί όπου έχει δηλώσει, αλλά κυρίως εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες μέσα στα όρια του δήμου στον οποίο κατοικεί. Ειδικά για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη ως ένας δήμος ορίζεται η Περιφέρεια, με εξαίρεση τα νησιά του Πειραιά, που θα αποτελέσουν διαφορετική έδρα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα μέσα σε πέντε ημέρες να υποβάλουν ένσταση, η οποία θα εκδικαστεί από το ΑΣΕΠ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Πάντως, όσοι αρνηθούν να μετακινηθούν απολύονται αυτοδικαίως.

Με υπουργική απόφαση του Αντώνη Μανιτάκη καθορίζεται επίσης η διαδικασία αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησης με τα οποία εντός του 2013 και ανά τρίμηνο θα μεταταγούν σε άλλους φορείς του Δημοσίου συνολικά 25.000 μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι από τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ ανοιχτό παραμένει και το θέμα των απολύσεων για όσους κριθούν ύστερα από αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ ανεπαρκείς.

Αρχικά σε όσες υπηρεσίες μετά τη σύνταξη των νέων οργανογραμμάτων καταργηθούν οι θέσεις, οι υπάλληλοι θα τίθενται σε διαθεσιμότητα λαμβάνοντας το 75% του μισθού τους έως ότου μετακινηθούν σε άλλη θέση. Το πρώτο τρίμηνο του 2013 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο κύμα μετατάξεων 6.500 υπαλλήλων, οι οποίοι θα υπαχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ενώ αντίστοιχος αριθμός θα ισχύσει και για τα επόμενα τρίμηνα, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των 25.000.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα περιλαμβάνει τα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη κενών θέσεων σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Μέσα σε 15 ημέρες το τριμελές συμβούλιο θα προτείνει τη σειρά προτεραιότητας των αναγκών. Στη συνέχεια το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα καθορίζει τα κριτήρια και τη σειρά προτεραιότητας για την κάλυψη αναγκών σε φορείς, ενώ θα ακολουθούν τα αιτήματα των ενδιαφερομένων. Αφού συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες θα διαβιβάζονται στο ΑΣΕΠ, το οποίο θα αξιολογήσει συνολικά το προσωπικό.

Οι εξαιρέσεις στα κριτήρια

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κριτήρια του χρόνου προϋπηρεσίας και της οικογενειακής κατάστασης θα έχουν αρνητική βαθμολογία, με εξαίρεση όσους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις μόνιμοι υπάλληλοι θα μεταταγούν σε θέσεις με μετατροπή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε αορίστου χρόνου, άρα σε ανάλογη μισθολογική και ασφαλιστική εξομοίωση. Οσοι υπάλληλοι τεθούν σε διαθεσιμότητα και μέχρι να τοποθετηθούν στη νέα θέση τους θα μπορούν να ενταχθούν σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανακατάρτισης.

 

Σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία για την (με γαλλική σφραγίδα) αξιολόγηση

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση από την οποία θα περάσει το τακτικό προσωπικό, που σήμερα απασχολείται σε υπουργεία, ανεξάρτητες Αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από την αξιολόγηση αναμένεται ότι θα εξαιρεθούν οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι συμβασιούχοι έργου και ορισμένου χρόνου, οι ωρομίσθιοι και οι μετακλητοί υπάλληλοι, που απασχολούνται σε γραφεία υπουργών και υφυπουργών και σε πολιτικά γραφεία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η αξιολόγηση του προσωπικού θα περιλαμβάνει βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων και του προσωπικού φακέλου αλλά και γραπτό τεστ. Οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες της «Task Force» φαίνεται να προωθούν, σε συνεννόηση με τους Ελληνες συναδέλφους τους, εξατομικευμένη αποτίμηση του προφίλ κάθε δημοσίου υπαλλήλου.

Βάση της αξιολόγησης αυτής θα είναι:

1. Τα προσόντα. Δηλαδή, οι σπουδές, η επιμόρφωση, η γνώση ξένων γλωσσών, η συμμετοχή σε σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα και η εμπειρία που διαθέτει από προηγούμενη προϋπηρεσία.

2. Οι προσωπικές ικανότητες. Δηλαδή, η εμπειρία επάνω στο αντικείμενο εργασίας και γενικότερα στη δημόσια διοίκηση.

3. Οι ειδικές γνώσεις επάνω στις νέες τεχνολογίες και στη διαχείριση έργων.

Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει από αυτούς που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Δηλαδή, για τους προϊσταμένους τμημάτων, διευθύνσεων και γενικών διευθύνσεων. Γι’ αυτήν την κατηγορία είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της συνέντευξης. Το γενικό πρόσταγμα της διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού αναμένεται ότι θα έχει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιείται μέσα από γραπτά τεστ πολλαπλών επιλογών. Αυτά θα διαμορφωθούν ανάλογα με το επίπεδο της εκπαιδευτικής κατηγορίας των εργαζομένων, καθώς θα υπάρχουν διαφορετικά τεστ αξιολόγησης για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και της κατηγορίας ΥΕ. Το ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει περίπου 80 ερωτήσεις, στις οποίες θα δίνεται απάντηση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, η διάρκεια θα είναι προκαθορισμένη και τα αποτελέσματα θα βγαίνουν αμέσως.

Οι βασικές γνώσεις οι οποίες θα ζητηθούν είναι σχετικές με την Ιστορία της ανθρωπότητας και τη γεωγραφία του πλανήτη, τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την οργάνωση και τη διοίκηση του κράτους, τον πολιτισμό, τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα κ.λπ.

Ως δεξιότητες θεωρούνται, μεταξύ άλλων, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η αριθμητική αντίληψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με απλούς υπολογισμούς, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, ο επαγωγικός και διαγραμματικός συλλογισμός, η ικανότητα κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και επεξεργασίας πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, η παρατηρητικότητα, η αντίληψη του χώρου κ.λπ.

Οι ειδικές ερωτήσεις

Οι ειδικές ερωτήσεις θα αφορούν πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι ανά κλάδο. Για παράδειγμα, θα υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές ερωτήσεις για την καταγραφή και αντιμετώπιση φορολογικών παραβάσεων για τους υπαλλήλους των εφοριών, ενώ οι Επιθεωρητές Εργασίας θα κληθούν να απαντήσουν σε πρακτικά ερωτήματα της ειδικότητάς τους.

Μακάριος Β. Λαζαρίδης

{{-PCOUNT-}}24{{-PCOUNT-}}

ΣΧΟΛΙΑ

Η δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η αλήθεια για τα 12 μίλια – Η πομφόλυξ της «κλειστής ελληνικής λίμνης» του Αιγαίου

Από τον Καθηγητή Ι. Θ. Μάζη Πολλά και υπό πολλών Ελλήνων διανοουμένων, πολιτικών, δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών ελέχθησαν σχετικώς με την δήθεν άστοχον και άδικον διά...

Θλιβερές εικόνες στο δικαστήριο για τη Χρυσή Αυγή

Ανεπίτρεπτη διχογνωμία προέδρου-εισαγγελέως ενώπιον του ακροατηρίου. Σοβαρός κίνδυνος να πληγεί ανεπανόρθωτα η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στη Δικαιοσύνη Μόνο λίγα λεπτά κράτησε χθες η δίκη...

Όλοι ανόητοι, πλην Κυριάκου

Προχθές η κυβέρνηση αποφάσισε (διά των υπουργών Χαρδαλιά, Αυγενάκη και των αρμόδιων επιτροπών) να επιτρέψει την είσοδο λίγων φιλάθλων στα γήπεδα. Χθες τους ακύρωσε όλους...

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου προσκαλεί τον Σκοπιανό πρόεδρο

Σακελλαροπούλου και Μητσοτάκης προσκάλεσαν στην Αθήνα τον πρόεδρο των Σκοπίων. Θα παραβρεθεί άραγε στο επίσημο δείπνο ο πρώην πρωθυπουργός; Επίσημη πρόσκληση στον ψευδο-Μακεδόνα πρόεδρο Στέβο...

Φιάσκο για την Τουρκία η δοκιμή των S-400

Αποτυχημένες οι εκτοξεύσεις, όπως αποκαλύπτουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Δεν βρήκαν καν στόχο Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περίμενε τη δοκιμή -και κυρίως τη στέψη της από...