Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Δημόσιοι υπάλληλοι νέου τύπου!

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Σαρωτικές αλλαγές που θα αγγίξουν τους δημοσίους υπαλλήλους και στην άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων, οι οποίες κάτω από προϋποθέσεις αναμένεται να συνδεθούν με τις επικείμενες απολύσεις, αρχικά τουλάχιστον, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέσω της αξιολόγησης των υπό μετάταξη υπαλλήλων από το ΑΣΕΠ, επεξεργάζεται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οπως πληροφορείται η «δημοκρατία», ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας ταυτόχρονα με το υπό κατάρτιση νέο μισθολόγιο, που αναμένεται να φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς αναμένονται μειώσεις στο εισόδημά τους έως 40%, επεξεργάζεται τη διαμόρφωση ενός νέου τύπου δημοσίου υπαλλήλου.

Στους βασικούς άξονες αυτών των αλλαγών, οι οποίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου, καθώς εντάσσονται στις απαιτήσεις και φυσικά στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση απέναντι στην τρόικα, περιλαμβάνονται: Η θέσπιση ξεχωριστών προϋπολογισμών σε κάθε υπουργείο, ρύθμιση που θα οδηγήσει και σε έλεγχο των δαπανών του κράτους, η εκπόνηση «περιγραμμάτων θέσεων εργασίας» σε κάθε φορέα του Δημοσίου, ώστε να πραγματοποιούνται προσλήψεις και τοποθετήσεις προσωπικού με νέα κριτήρια, η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και η αλλαγή της δομής και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ώστε να εκλείψουν οι αλληλοεπικαλύψεις.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό οι δημόσιοι υπάλληλοι (σ.σ.: όσοι θα μείνουν) θα κληθούν σε αυτές τις συνθήκες να αποτελέσουν τα… γρανάζια μιας νέας κρατικής μηχανής. Η μηχανή αυτή θα αρχίσει να στήνεται σε 73 φορείς του Δημοσίου, που αποτελούν τον στενό πυρήνα του κράτους.

Κάθε φορέας υπό το νέο καθεστώς δεν θα λειτουργεί ανεξέλεγκτα, αλλά θα υποχρεούται να εκπονεί «ετήσιο σχέδιο δράσης», το οποίο θα ελέγχεται από το Κέντρο Διακυβέρνησης, όπως θα ονομάζεται ο φορέας που θα συσταθεί με σκοπό τον συντονισμό της μεταρρύθμισης του κράτους. Με βάση τα ετήσια σχέδια δράσης θα καθορίζεται και το ύψος του προϋπολογισμού του φορέα, που θα εγγράφεται στον Προϋπολογισμό του κράτους. Κι αυτό για να αποφεύγεται η κατασπατάληση των πόρων, η άναρχη διαχείριση και οι συνήθεις υπερβάσεις των δαπανών. Οι υπεύθυνοι, δηλαδή, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δεν θα μπορούν να δημιουργούν «τεχνητές δαπάνες».

Η κατάρτιση και η εφαρμογή του προϋπολογισμών όλων των φορέων του Δημοσίου θα συνδέεται «με κοστολόγηση των υπηρεσιών, διασύνδεση των οικονομικών πόρων με δομές, συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, στοχοθεσία και αποτελέσματα δράσης του φορέα». Οι αλλαγές αυτές συνδέονται και με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας απέναντι στους δανειστές μας, ειδικά στο κομμάτι εκείνο που, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και τους εφαρμοστικούς νόμους, η κεντρική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αποστέλλει κάθε μήνα οικονομικά στοιχεία και αριθμό υπαλλήλων στις αρμόδιες υπηρεσίες της τρόικας.

Οι υπάλληλοι θα ονομάζονται «κρατικοί» για να μπορούν να μετακινούνται

Η αναμόρφωση του κράτους προβλέπει ακόμη τον ανασχεδιασμό από «μηδενική βάση» όλων ανεξαρτήτως των φορέων του Δημοσίου. Στόχος, η άρση των επικαλύψεων με άλλες υπηρεσίες, η πλήρης αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων τους και η διευκόλυνση της αποδοτικότητάς τους. Αυτόν τον στόχο, όπως επισημαίνεται ρητά, θα υπηρετούν και τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων, που θα εκπονηθούν έπειτα από τον ανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής και των αρμοδιοτήτων τους.

Υπό τον έλεγχο του Κέντρου Διακυβέρνησης, που θα συσταθεί για να συντονίζει σε κεντρικό επίπεδο τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις των φορέων του Δημοσίου και θα ελέγχει την κατάρτιση των νέων οργανογραμμάτων των υπουργείων, θα τεθεί και το προσωπικό του Δημοσίου. Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της γενικής κυβέρνησης δεν θα ονομάζονται πλέον δημόσιοι, αλλά κρατικοί υπάλληλοι. Αυτή η πολύ σημαντική αλλαγή θα δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να μετατάσσει και να μετακινεί τους υπαλλήλους χωρίς την έγκριση των υπηρεσιακών συμβουλίων και τη συγκατάθεση του υπαλλήλου, όπως γίνεται σήμερα, καθώς δεν θα είναι υπάλληλοι συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά του κράτους.

Η αλλαγή αυτή, που εξαγγέλθηκε ήδη από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, άναψε το πράσινο φως για τη μαζική μετακίνηση των υπαλλήλων από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Σήμερα η κινητικότητα στο Δημόσιο εφαρμόζεται μόνο για τους γενικούς διευθυντές, οι οποίοι, με βάση τις προκηρύξεις για την ανάληψη των θέσεων ευθύνης, μπορούν να μετακινηθούν -σε εθελοντική πάντως βάση- από το ένα υπουργείο στο άλλο. Από τις αρχές του νέου έτους και οι υπάλληλοι θα μπορούν να μετακινούνται -υποχρεωτικά αυτή τη φορά- από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Απόφαση της κυβέρνησης είναι η κινητικότητα να μην εφαρμόζεται μόνο για τις υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα, αλλά και από και προς τις ΔΕΚΟ και από και προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Κάτι απολύτως λογικό,μια και στο νέο μισθολόγιο που καταρτίζεται θα ενταχθούν άμεσα και οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους οργανισμούς.

Ως βάση, πάντως, για την έκταση της κινητικότητας του προσωπικού θα ληφθεί η ποιοτική καταγραφή των υπαλλήλων για την καλύτερη και ορθολογικότερη αξιοποίησή τους, η οποία ολοκληρώνεται υπό την ευθύνη των γενικών γραμματέων όλων των υπουργείων. Η καταγραφή αυτή θα αποτελέσει και την πρώτη ύλη για τη λειτουργική αξιολόγηση της Δημόσιας Διοίκησης από τον ΟΟΣΑ ως το τέλος Αυγούστου, που αποτελεί άλλωστε και επιταγή του Μνημονίου. Σε δεύτερο στάδιο θα υπάρξει και ασφαλής εκτίμηση για τις αποχωρήσεις προσωπικού από το Δημόσιο τουλάχιστον ως το 2015, περίοδο που καλύπτει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.

Προσλήψεις με βάση συγκεκριμένα προσόντα

Η περιγραφή των θέσεων εργασίας αποτελεί την καρδιά του νέου τύπου δημοσίου υπαλλήλου που επιχειρεί να αναδείξει η κυβέρνηση μέσα από τη μεταρρύθμιση του κράτους. Ετσι, όλες ανεξαιρέτως οι προσλήψεις προσωπικού -εφόσον πραγματοποιηθούν- μετά το 2012 θα πραγματοποιούνται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, τα οποία θα αναλύονται εκ των προτέρων στα «περιγράμματα θέσεων» και θα ενσωματώνονται στις σχετικές προκηρύξεις. Η διαδικασία αυτή θα είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο των προσλήψεων, που θα παραμείνει στο ΑΣΕΠ. Δηλαδή, οι φορείς του Δημοσίου δεν θα προκηρύσσουν πλέον τις θέσεις προσδιορίζοντας απλώς αν οι υπό πρόσληψη υπάλληλοι θα είναι Πανεπιστημιακής ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, αλλά θα συμπεριλαμβάνουν και άλλα προσόντα, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Μακάριος Β. Λαζαρίδης

{{-PCOUNT-}}15{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Το «Oruc Reis» θα εισβάλει (τώρα και) στα χωρικά μας ύδατα!

Κλιμακώνουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι και απειλούν (με τη νέα NAVTEX) να κάνουν έρευνες στα 5,8 ναυτικά μίλιαΗ Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Είναι...

Αλλαγές στις πανελλαδικές λόγω Covid

Δεν θα ισχύσει φέτος η οριζόντια βάση εισαγωγής. Τέλος Νοεμβρίου οι αιτήσεις των υποψηφίων για την ΤριτοβάθμιαΆγνωστο παραμένει ακόμα το πότε θα ανοίξουν τα...

Τι προτείνουν οι «σοφοί» για φορολογία, Ασφαλιστικό και… εργασιακά

Οι προτάσεις της επιτροπής Πισσαρίδη κατανέμονται σε διάφορους τομείς. Μεταξύ άλλων, προτείνει:ΦορολογίαΚατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης (η κυβέρνηση έχει υπολογίσει την κατάργηση μόνο για...

Φέρνουν αντιλαϊκά μέτρα με πρόσχημα τα 32 δισ. της Ε.Ε.

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την επιτροπή Πισσαρίδη για να περάσει τη σκληρή ατζέντα τηςΜπροστάρη τον νομπελίστα καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη βάζει η κυβέρνηση για να περάσει...

Θεσσαλονίκη: Όταν αδειάζει κλίνη ΜΕΘ, γεμίζει σε δύο λεπτά

Δεν υπάρχουν πλέον άδειες ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη και, εάν αδειάσει ένα κρεβάτι, γεμίζει σε δύο λεπτά, ενώ οι αστοχίες του ανέτοιμου για την πανδημία...