Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Εκπαιδευτική άδεια με «βραχιολάκι» για τον Νίκο Ρωμανό

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Ο Νίκος Ρωμανός, αλλά και άλλοι κρατούμενοι που είναι φοιτητές, μπορούν πλέον να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) προκειμένου να παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε Α.Ε.Ι., κ.λπ., καθώς οι αρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν τη σχετική απόφαση.

Με άλλα λόγια καλύφθηκε το νομοθετικό κενό που υπήρχε μέχρι τώρα και δεν επέτρεπε στο Ρωμανό και στους άλλους φοιτητές- κρατούμενους να σπουδάσουν εκτός των φυλακών.

Αναλυτικότερα, τον περασμένο Δεκέμβριος ψηφίστηκε νόμος που έδινε την δυνατότητα στον Ρωμανό και σε άλλους κρατούμενους να παρακολουθούν τα μαθήματά τους στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα φορώντας το περιβόητο ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Ο ίδιος νόμος προέβλεπε την έκδοση σχετικής απόφασης των υπουργών Παιδείας και Δικαιοσύνης που θα καθόριζε τις λεπτομέρειες χορήγησης των εκπαιδευτικών αδειών στους κρατούμενους φοιτητές που θα φορούν υποχρεωτικά βραχιολάκι.

Η σχετική απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Παιδείας, καθώς και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών εκδόθηκε τώρα.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση μπορούν πλέον οι νέοι κρατούμενοι που παράλληλα είναι και σπουδαστές να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια ακόμη και εάν το αίτημά τους έχει απορριφθεί από το αρμόδιο συμβούλιο της φυλακής.

Στην υπουργική απόφαση επισημαίνεται ότι οι κρατούμενοι, υπόδικοί και κατάδικοι που είναι φοιτητές ή σπουδαστές Α.Ε.Ι., κ.λπ. «δικαιούνται την παρακολούθηση των μαθημάτων τους, εργαστηρίων, καθώς και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και εξ αποστάσεως, εφόσον το επιθυμούν ή έχει απορριφθεί το αίτημα τους για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας από το συμβούλιο του άρθρου 70 παράγραφος 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα».

Την ευθύνη εφαρμογής και υλοποίησης της επίμαχης υπουργικής απόφασης έχει το υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ στο έργο του θα συνδράμει και το υπουργείο Παιδείας.

Έτσι, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι αιτήσεις για παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως θα υποβάλλεται στο συμβούλιο της φυλακής και μαζί θα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την εγγραφή του κρατούμενου στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Το συμβούλιο της φυλακής «οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας του κρατούμενου με το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος φοίτησης και την πρόσβαση σε τεχνικά μέσα για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση καθώς και για την μελέτη και τη συμμετοχή στις εξετάσεις».

Ακόμη, προβλέπεται η εξασφάλιση ειδικών χώρων οι οποίοι θα διατίθενται στους κρατούμενους για να μελετούν και για να εξετάζονται.

Οι ειδικοί αυτοί χώροι θα είναι σε αίθουσες σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή της Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας.
Σε περίπτωση που δεν βρεθούν οι ειδικοί αυτοί χώροι στις δομές και τις υπηρεσίες των εκπαιδευτικών μονάδων, τότε πρέπει να βρεθούν οι ειδικοί αυτοί χώροι μέσα στις φυλακές που Nφιλοξενούνται οι κρατούμενοι σπουδαστές.

Στους ειδικούς χώρους που θα διαμορφωθούν για τους κρατούμενους φοιτητές επιτρέπεται προς διευκόλυνση των σπουδών τους η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών με ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet).

Η πρόσβαση των κρατούμενων σπουδαστών στο Internet θα γίνεται παρουσία του εκπαιδευτικού ή του κοινωνικού λειτουργού που θα έχει την ευθύνη των σπουδών των κρατουμένων.
Οι καθηγητές που θα απασχολούνται με την παρακολούθηση των σπουδών των κρατουμένων σπουδαστών, θα διατίθενται για το σκοπό αυτό από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που σπουδάζει ο κρατούμενος.

Ελεγχόμενο από τους εκπαιδευτικούς θα είναι και το έντυπο υλικό που θα είναι στην διάθεση των κρατουμένων σπουδαστών.

Οι κρατούμενοι που σπουδάζουν θα κινούνται και θα λειτουργού εκτός του προβλεπόμενου προγράμματος (κατά παρέκκλιση) της φυλακής.

Δηλαδή θα σιτίζονται εκτός της προγραμματισμένης ώρας και θα τους κρατείται φαγητό έτσι ώστε να τρώνε μετά την επιστροφή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ μπορεί να παραμένουν στους χώρους που θα μελετούν και μετά το κλείσιμο των κελιών.

Αναλυτικότερα, ο κρατούμενος που θα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το 1/3 των μαθημάτων του και εργαστηρίων εξ αποστάσεως επί ένα εξάμηνο, δικαιούται να ζητήσει από το συμβούλιο των φυλακών εκπαιδευτική άδεια, καθώς και τη χορήγηση άδειας με την τοποθέτηση ηλεκτρονικού βραχιολιού (ηλεκτρονική επιτήρηση).

Σε περίπτωση που ο κρατούμενος παρακολουθεί με επιτυχία τις σπουδές τους θα τύχει ευεργετικού υπολογισμού έκτισης των ημερών της ποινής του. Δηλαδή, κάθε ημέρα που θα είναι ενταγμένος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εκλαμβάνονται ως 3 ημέρες έκτισης της ποινής.

Πάντως, το ημερήσιο κόστος για τη χρήση μιας συσκευής ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι) ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ και θα βαραίνει τον κρατούμενο. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας του κρατούμενου, τη δαπάνη θα καλύπτει το Ελληνικό Δημόσιο.

Την ίδια στιγμή, δικηγορικοί κύκλοι που γνωρίζουν καλά τα δρώμενα στο χώρο των φυλακών επισημαίνουν ότι η απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών με τη χρήση ηλεκτρονικής επιτήρησης στους κρατούμενους φοιτητές, διακατέχεται από αδιέξοδη εξωπραγματική πολιτική που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, σε δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας.

Εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, αλλά και το προσωπικό της κρατικής ασφάλειας θα είναι καθημερινά επί ποδός για να μπορούν να σπουδάζουν οι κρατούμενοι φοιτητές και αυτό ανεξάρτητα αν φορούν ηλεκτρονικό βραχιολάκι, τονίζουν οι δικηγόροι.

Την ίδια στιγμή οι φυλακές ασφυκτιούν, ο υπερπληθυσμούς τους είναι στο «κόκκινο», ενώ συνεχείς είναι οι στάσεις, εξεγέρσεις και συμπλοκές.

Παράλληλα, όμως –σύμφωνα με τους δικηγόρους, τεράστιες είναι και οι ελλείψεις του σωφρονιστικού προσωπικού κάτι που καθιστά σχεδόν ανεξέλικτα τα καταστήματα κράτησης, ενώ τα κενά στο χώρο της εκπαίδευσης, μετατρέπουν προβληματικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμών.

Παρ΄ όλα αυτά ένα κομμάτι των λίγων σωφρονιστικών υπαλλήλων και κοινωνικών λειτουργών των καταστημάτων κράτησης (σε σχέση με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις και τον υπερπληθυσμό των φυλακών) θα πρέπει να απασχολείται αποκλειστικά με τους φοιτητές κρατούμενους, καθώς δικαίωμα δια βίου μάθησης έχουν όλοι, αλλά σε ιδανικές κοινωνίες και χώρες, καταλήγουν οι ίδιοι δικηγορικοί κύκλοι.
πηγή: protothema.gr

{{-PCOUNT-}}25{{-PCOUNT-}}

ΣΧΟΛΙΑ

Η δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ληστεία με τα αναδρομικά στις συντάξεις!

Αντί ο ΕΦΚΑ να πιστώσει στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ακριβή ποσά, κατέβαλε έως και 75% λιγότερα Το επιτελικό κράτος των κυρίων Μητσοτάκη και Βρούτση...

Ο Γιώργος Κύρτσος αποθεώνει τον… εαυτό του σε ένα Ρεσιτάλ αμετροέπειας

Η δημόσια αυτοϊκανοποίηση του Κύρτσου! Ρεσιτάλ αυτοαποθέωσης έδωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κύρτσος, προκαλώντας -δικαίως- ποικίλα ειρωνικά σχόλια. Ο «γαλάζιος» ευρωβουλευτής και πρώην...

Νέος Πτωχευτικός: Χαριστική βολή για τους μικρομεσαίους!

Έρευνα: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου νόμου. Θα επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα στις ευάλωτες οικογένειες, αλλά και στις επιχειρήσεις, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς Από τις...

OPAP ARENA από ψηλά-Αποκλειστικά πλάνα από το νέο γήπεδο της ΑΕΚ

Ο υπεύθυνος του έργου Πάνος Παναγιωτίδης αποκαλύπτει στον ΟΠΑΠ πότε θα είναι έτοιμο και εξηγεί γιατί θα αποτελεί «καυτή» έδρα Το όνειρο των φίλων της...

Αντιπολίτευση: Τα αποτελέσματα του νομοσχεδίου είναι δολοφονικά

Διμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε η ελάσσονα αντιπολίτευση, η οποία ναι μεν υπερψήφισε την πρόταση δυσπιστίας κατά του Χρήστου Σταϊκούρα...