Πέμπτη, 22 Απρ 2021

Επτά απαντήσεις για τις «νάρκες» στις ΔΟΥ

Αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις σε θέματα φορολογίας εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο με τις πιο συχνές ερωτήσεις, που αφορούν θέματα είσπραξης δημόσιων εσόδων και φορολόγησης ακίνητης περιουσίας. Ο σχετικός οδηγός βρίσκεται στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Από τον οδηγό αυτόν προκύπτει ότι όσοι είχαν το 2011 μεταβολές στην οικογενειακή ή στην περιουσιακή τους κατάσταση οφείλουν να υποβάλουν φέτος, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, νέα δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έως τις 30 Ιουλίου 2012.

Οσοι φορολογούμενοι κατείχαν την 1η/1/2011 ή και την 1η/1/2012 κτίσματα και εντός σχεδίου οικόπεδα αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Αν είχαν τα ακίνητα αυτά και την 1η/1/2011 και την 1η/1/2012, θα πληρώσουν δύο φορές τον ΦΑΠ!

Οι πιο σημαντικές ερωταπαντήσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, για το οποίο μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη οφειλέτη;

Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

2. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτό, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι χίλια (1.000) ευρώ μηνιαίως.

Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους δεν πρέπει να είναι κατώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.

3. Ποια είναι τα αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω κληρονομιάς ή γονικής παροχής;

Τα αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση πρώτης κατοικίας εξαιτίας θανάτου ή γονικής παροχής είναι για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο, η οποία προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα. Επίσης, χορηγείται απαλλαγή για οικόπεδο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο κληρονόμο, προσαυξανόμενη κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο κατοικία ή ένα οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.

4. Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς γονικής παροχής;

Παραγράφεται μετά την πάροδο 10 ετών, αν υποβλήθηκε δήλωση, ή 15 ετών, αν δεν υποβλήθηκε δήλωση. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το δικαίωμα του Δημοσίου είναι παραγραμμένο για όλες τις υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31/12/1994.

5. Ποιοι είναι οι συντελεστές για τον υπολογισμό του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου;

8% για το μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ τμήμα της φορολογητέας αξίας και 10% για το άνω του ποσού αυτού τμήμα της, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή. Στο ποσό του κύριου φόρου επιβάλλεται και φόρος υπέρ δήμων και κοινοτήτων 3%.

6. Ποιοι δικαιούνται απαλλαγής από τον ΦΜΑ;

Δικαιούχοι απαλλαγής από τον ΦΜΑ για αγορά πρώτης κατοικίας είναι μόνο φυσικά πρόσωπα (έγγαμα ή άγαμα), εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ή προτίθενται να εγκατασταθούν σε αυτήν το αργότερο εντός δύο ετών από την αγορά.

Οι κατηγορίες δικαιούχων είναι:

α) Ελληνες,

β) ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης,

γ) πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης,

δ) αναγνωρισμένοι πρόσφυγες,

ε) πολίτες τρίτων χωρών, που απολαύουν του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα.

7. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2012;

– Ολα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2011.

– Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2012 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών.

– Ο υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως έχει απεικονιστεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών (έτη 2005 έως 2011), ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων.

– Το προστατευόμενο μέλος που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση εντός του 2011.

Βασίλης Αγγελόπουλος

{{-PCOUNT-}}30{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ