Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

Ερχονται 50.000 ευκαιρίες απασχόλησης μέσω του ΟΑΕΔ!

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Πέντε προγράμματα που αφορούν νέους αλλά και άτομα ηλικίας 55 έως 67 ετών αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι

Από την
Αγγελική Μαρίνου

Μέσα στο καλοκαίρι ξεκινούν πέντε προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ που αφορούν νέους αλλά και εργαζομένους πλησίον της σύνταξης, ενώ υπό κατάρτιση βρίσκεται και το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας που αφορά 46.000 εγκλωβισμένους και απλήρωτους εργαζομένους.

Μέσα στο προσεχές διάστημα θα προκηρυχθούν οι δράσεις:
1. Εγγύηση για τη Νεολαία (πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας).
2. Κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.
3. Επιταγή Εισόδου (voucher) για 6.500 νέους έως 29 ετών στον Τουρισμό.
4. Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικότητας 5.000 νέων 18-29 ετών.
5. Πρόγραμμα πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων στο Δημόσιο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), ενώ για την επιλογή τους θα ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2016), αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία), ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑμεΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων), δικαιούχοι ΚΕΑ. Αναλυτικότερα:

1 Το πρόγραμμα Εγγύηση για τη Νεολαία στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 10.000 νέους ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 ωφελουμένους ηλικίας 25-29 ετών.
Η δράση αφορά αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) αλλά και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα), που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.
Απευθύνεται κυρίως σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και περιλαμβάνει την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και διάρκεια τεσσάρων μηνών. Στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη των άνεργων νέων, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (πάνω από 12 μήνες εγγραφής τους στα μητρώα του ΟΑΕΔ).

2 Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά επιδοτούμενη κατάρτιση και πρακτική άσκηση 15.000 νέων ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα και έχουν ολοκληρώσει είτε υποχρεωτική έως Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είτε προγράμματα Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) ή προγράμματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
Από τον ιδιωτικό τομέα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, περιβάλλον-διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα-ποτά, ενέργεια, βιομηχανία και αγροτικός τομέας.

3 Σκοπός της τρίτης δράσης με τίτλο Επιταγή Εισόδου για 6.500 νέους έως 29 ετών στον Τουρισμό είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
α) Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών.
β) Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών, σε δύο φάσεις (Α΄ φάση: 200 ώρες, που θα αφορούν την ομαλή ένταξη και την ενσωμάτωση του ωφελουμένου-καταρτιζομένου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης. Β΄ φάση: 220 ώρες, που θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.
γ) Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση, που αφορούν: διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και τοποθέτηση του ωφελουμένου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

4 Το πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικότητας 5.000 νέων (ηλικίας 18-29 ετών) θα βγει στον αέρα στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα χρηματοδοτήσει το άνοιγμα επιχείρησης σε 2.000 ωφελουμένους.
Η επιδότηση μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 20.000 ευρώ (ως κεφάλαιο κίνησης), με στόχο να στηρίξει την επιχειρηματικότητα των νέων μέσω της δημιουργίας καινούργιων επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότηση, και συμβουλευτική (coaching και mentoring), ενώ ενεργό συμμετοχή θα έχουν και οι κοινωνικοί εταίροι, ειδικά στο σκέλος της τεχνικής υποστήριξης και της συμβουλευτικής των νέων επιχειρηματιών.

5 Δυνατότητα πρόσληψης σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα έχουν μετά το καλοκαίρι 10.500 μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών πρόκειται να δημοσιεύσουν μέσα στον Ιούλιο δημόσια πρόσκληση, καλώντας δημόσιους οργανισμούς και δημοτικές επιχειρήσεις να υποβάλουν αιτήματα πρόσληψης προσωπικού από τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, ώστε να συμπληρώσουν τα ένσημά τους και να βγουν στη σύνταξη.

Μοναδική προϋπόθεση για τους υποψηφίους που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι να βρίσκονται στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ για πάνω από 12 μήνες, δηλαδή να είναι στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων. Οι επιλεγέντες θα λαμβάνουν μισθό έως 600 ευρώ μηνιαίως, ενώ θα έχουν και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Αυτή την περίοδο υπάρχουν πάνω από 60.000-70.000 δυνητικά ωφελούμενοι που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τα ένσημά τους με τον τρόπο αυτό, δεδομένης της υψηλής ανεργίας που «μαστίζει» τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με πηγές του ΟΑΕΔ, στο πρόγραμμα θα εντάσσονται άνεργοι που βρίσκονται στο μητρώα του οργανισμού τουλάχιστον επί 12 μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής, ενώ θα πρέπει να εξακολουθούν να είναι άνεργοι κατά την προκήρυξη του προγράμματος.

Η επιλογή τους θα γίνει με υπόδειξη του ΟΑΕΔ, εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ (βάσει της τροπολογίας εξαιρούνται του ν.2190/94), καθώς δεν πρόκειται για διορισμό αλλά για απασχόληση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 έως 24 μηνών.
Το σκεπτικό του υπουργείου Εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι οι άνεργοι της ηλικιακής ομάδας 55 έως 67 ετών κατά τεκμήριο δυσκολεύονται περισσότερο στην αναζήτηση εργασίας σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνια εργασίας.

Το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών θα εκπονήσει ο ΟΑΕΔ και θα είναι ανοιχτό μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων. Με τον τρόπο αυτόν εκτιμάται πως θα «τρέξει» για παραπάνω από έναν χρόνο, ώστε, αν κάποιος ενδιαφερόμενος δεν πληροί φέτος τις προϋποθέσεις της μακροχρόνιας ανεργίας, να έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στο πρόγραμμα από το 2018, οπότε και θα συμπληρώσει το 12μηνο.
Σημειώνεται πως έως το τέλος του 2012 ήταν σε εφαρμογή ο ν.3863/2010 που προέβλεπε την υποχρέωση του εργοδότη σε περίπτωση απόλυσης εργαζομένου πλησίον της σύνταξης να καταβάλλει τα ένσημά του για δύο χρόνια (μαζί με τον ΛΑΕΚ).

{{-PCOUNT-}}15{{-PCOUNT-}}

ΣΧΟΛΙΑ

Η δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Μαύρη προπαγάνδα! Το Μαξίμου δίνει… γραμμή σε ΜΜΕ

Τις κυβερνητικές εντολές δημοσίευσαν (κατά λάθος) ιστοσελίδες, φανερώνοντας τα σκοτεινά μυστικά της ενημέρωσης Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του ώρα»....

Κατάργηση οκταώρου και υπερωρίες χωρίς αμοιβή!

«Βόμβα» στα εργασιακά φέρνει το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί τη δεκάωρη εργασία. Θα δίνονται γονικές άδειες και στον πατέρα Σαρωτικές αλλαγές στα εργασιακά φέρνει η κυβέρνηση...

Οι παρελάσεις Ελλήνων απαγορεύονται, αλλά οι Ιρακινοί μπορούν να διαδηλώνουν ελεύθερα

Απίστευτο! Οι ισλαμιστές μπορούν να κάνουν συγκεντρώσεις τη στιγμή που οι παρελάσεις είναι παράνομες! Απίστευτο και όμως... ελληνικό! Ανήμερα την 28η Οκτωβρίου δεκάδες πολίτες με...

Άνοιξε ο δρόμος για συνάντηση Μητσοτάκη – Πούτιν στη Μόσχα

Αποκάλυψη του Ν. Δένδια στους εκπροσώπους των κομμάτων, τους οποίους ενημέρωσε για τα εθνικά θέματα Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μόσχα δρομολογείται για το προσεχές...

Οι ναρκέμποροι του «Noor 1» αποφυλακίζονται – Το Εφετείο «έσπασε» τα ισόβια

Ρεπορτάζ Βασίλης Τζήμτσος Μετέφεραν τη μεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης στην Ευρώπη, συνολικά 2,1 τόνους της λευκής σκόνης που θα σκόρπιζε τον θάνατο, όμως σε λίγο θα...