Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

Φορολογούμενοι τεσσάρων ταχυτήτων από το 2013

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Πλήθος αδικιών με φορολογουμένους πολλών ταχυτήτων εισάγει το νέο μοντέλο φορολόγησης που θα ισχύσει από το 2013. Καταργείται η κλίμακα στη φορολογία εισοδήματος που ισχύει σήμερα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και εισάγεται ένα νέο σύστημα, τεσσάρων ταχυτήτων, με το οποίο φορολογούμενοι με ακριβώς τα ίδια εισοδήματα και την ίδια οικογενειακή κατάσταση θα πληρώνουν διαφορετικούς φόρους.

Οι φόροι στο νέο φορολογικό καθορίζονται ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος, ένα σύστημα που η τρικομματική κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει περισσότερο δίκαιο απ’ ό,τι ίσχυε έως τώρα. Αυτό μεταφραζόμενο σημαίνει ότι για το ίδιο ύψος εισοδήματος διαφορετικό φόρο θα πληρώνει ο μισθωτός, διαφορετικό ο ελεύθερος επαγγελματίας, διαφορετικό ο ιδιοκτήτης ακινήτων και άλλο ο αγρότης.

Το νέο φορολογικό σύστημα εισάγει την αυτοτελή φορολόγηση για τα διαφορετικά είδη εισοδήματος (ανάλογα με την προέλευση). Συγκεκριμένα:

-Τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις θα φορολογούνται με βάση μια νέα φορολογική κλίμακα, η οποία θα προβλέπει μόνο τρία φορολογικά κλιμάκια και τρεις συντελεστές φόρου, 21%, 36% και 45%.

-Τα καθαρά εισοδήματα από ατομικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα θα φορολογούνται κλιμακωτά με συντελεστές 26% έως τα πρώτα 50.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον ποσό.

-Τα γεωργικά εισοδήματα θα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ με έναν «οριζόντιο» συντελεστή 13%.

-Τα ενοίκια θα φορολογούνται επίσης ξεχωριστά, από το πρώτο ευρώ, με κλίμακα τριών συντελεστών φόρου, 10%, 30% και 45%.

Με τον τρόπο αυτό αρκετοί φορολογούμενοι θα δουν τον φορολογικό «λογαριασμό» τους να «φουσκώνει» σημαντικά, ενώ άλλοι θα διαπιστώσουν ελαφρύνσεις. Μισθωτοί και συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα ευνοούνται σε σχέση με τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εισοδηματίες. Για εισοδήματα 15.000 ευρώ:

-Ο μισθωτός χωρίς παιδιά θα πληρώσει φόρο 1.200 ευρώ, από 1.240 ευρώ σήμερα. Δηλαδή θα έχει ελάφρυνση 40 ευρώ.

-Ο ελεύθερος επαγγελματίες θα πληρώσει φόρο 3.900 ευρώ, από 1.240 ευρώ σήμερα. Δηλαδή θα κληθεί να καταβάλει έξτρα φόρο 2.660 ευρώ.

-Ο αγρότης θα πληρώσει φόρο 1.950 ευρώ, από 1.240 ευρώ σήμερα (αύξηση φορολογικής επιβάρυνσης 710 ευρώ).

-Ο ιδιοκτήτης ακινήτων θα πληρώσει 2.100 ευρώ, από 1.240 ευρώ σήμερα και θα επιβαρυνθεί με έξτρα φόρο 860 ευρώ.

Για εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ, με το νέο σύστημα φορολόγησης, οι αγρότες θα πληρώνουν λιγότερο φόρο σε σύγκριση με τις άλλες κατηγορίες φορολογουμένων, δηλαδή τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολουμένους και τους εισοδηματίες. Ας πάρουμε για παράδειγμα ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ, για το οποίο το 2012 όλοι πλήρωσαν φόρο 3.670.

Το 2013 βλέπουμε ότι:

-Ο μισθωτός χωρίς παιδιά θα πληρώσει φόρο 3.670 ευρώ.

-Ο ελεύθερος επαγγελματίες θα πληρώσει 6.560.

-Ο αγρότης θα πληρώσει φόρο 3.250 .

-Ο ιδιοκτήτης ακινήτων θα πληρώσει 5.100 ευρώ.

Για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πληρώνουν περισσότερο φόρο από το 2013 σε σύγκριση με τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εισοδηματίες και τους αγρότες. Για εισόδημα 45.00 ευρώ όλα τα φυσικά πρόσωπα πλήρωσαν το 2012 φόρο 10.720 ευρώ. Ομως το 2013:

-Ο μισθωτός χωρίς παιδιά θα πληρώσει φόρο 12.450 ευρώ.

-Ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώσει 11.700 ευρώ.

-Ο αγρότης θα πληρώσει φόρο 5.850 (τον μικρότερο φόρο).

-Ο ιδιοκτήτης ακινήτων θα πληρώσει 11.100 ευρώ.

Ουσιαστικά, με το νέο σύστημα φορολόγησης όποιος αυτοαπασχολούμενος, εισοδηματίας ή αγρότης δηλώνει εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ θα πληρώνει λιγότερο φόρο από έναν μισθωτό ή έναν συνταξιούχο με το ίδιο ύψος εισοδήματος.

Στα υψηλά εισοδήματα οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις έρχονται για τους μισθωτούς. Για 60.000 ευρώ

-ένας μισθωτός χωρίς παιδιά θα πληρώνει φόρο 18.930 ευρώ, από 16.420 ευρώ σήμερα,

-ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώνει φόρο 16.300 ευρώ, δηλαδή 120 ευρώ λιγότερα σε σύγκριση με τον μισθωτό,

-ένας αγρότης θα πληρώσει 7.800 ευρώ, δηλαδή 11.130 ευρώ λιγότερα σε σύγκριση με τον μισθωτό, και

ένας εισοδηματίας θα κληθεί να πληρώσει 15.600 ευρώ, δηλαδή 3.330 ευρώ λιγότερα από τον μισθωτό.

Οι μεγάλοι χαμένοι (σε σχέση με φέτος)

Σε σχέση με το 2012 τις μεγαλύτερες απώλειες θα έχουν:

-Μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα από 25.000 ευρώ προερχόμενα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες. Οι αυξήσεις φόρων γι’ αυτούς θα φτάσουν σε ποσοστό έως 17,77% και σε ποσό έως τα 4.510 ευρώ.

-Φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα, τα οποία φτάνουν έως και το ποσό των 57.000 ευρώ. Οι επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους αυτούς θα αυξηθούν έως και 1.460%!

-Για τους αγρότες με ετήσια εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από γεωργικές δραστηριότητες, τα οποία φτάνουν έως το ποσό των 21.000 ευρώ, οι φόροι θα αυξηθούν έως και 680%!

-Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που αποκτούν εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από ενοίκια: Για τους έχοντες εισοδήματα έως τα 49.000 ευρώ εισοδηματίες, οι φορολογικές επιβαρύνσεις στα ενοίκια που εισπράττουν θα αυξηθούν έως και 500%!

Οι ωφελημένοι του νέου συστήματος

Αντιθέτως, ωφελημένοι με την εφαρμογή του νέου συστήματος θα είναι:

-Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με χαμηλού ή μεσαίου ύψους ετήσιες αποδοχές, οι οποίοι αποκτούν ταυτόχρονα χαμηλά εισοδήματα από τις λοιπές πηγές. Από τους φορολογουμένους αυτούς, οι έχοντες εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ ετησίως θα έχουν χαμηλότερη επιβάρυνση για τα εισοδήματα αυτά, ενώ, ταυτόχρονα, τα προερχόμενα από τις άλλες πηγές εισοδήματά τους δεν θα φορολογούνται πλέον αθροιστικά, στην κλίμακα φόρου εισοδήματος, αλλά ξεχωριστά, με συντελεστές φόρου σημαντικά χαμηλότερους από αυτούς που εφαρμόζονται σήμερα με την ενιαία φορολόγηση βάσει της κλίμακας.

-Οσοι αποκτούν εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις πάνω από 25.000 ευρώ και έως 45.000 ευρώ, εφόσον ταυτόχρονα έχουν εισοδήματα χαμηλού ή μεσαίου ύψους από άλλες πηγές. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν μεν αυξημένη φορολογική επιβάρυνση κατά 5%-20% για τα εισοδήματά τους από μισθούς και συντάξεις, αλλά τα υπόλοιπα εισοδήματά τους θα υπόκεινται πλέον σε σημαντικά χαμηλότερη αυτοτελή φορολόγηση και τα οφέλη που θα προκύπτουν από την εξέλιξη αυτή θα είναι περισσότερα από τις πρόσθετες επιβαρύνσεις επί των μισθών ή των συντάξεών τους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με συνολικές ετήσιες αποδοχές άνω των 25.000 ευρώ, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες και οι εισοδηματίες θα πληρώνουν περισσότερους φόρους με το νέο σύστημα. Γι’ αυτούς τους φορολογουμένους οι φόροι που θα προκύπτουν με την αυτοτελή φορολόγηση πολλών ταχυτήτων είναι αυξημένοι σημαντικά, είτε αποκτούν εισοδήματα από μία μόνο πηγή είτε αποκτούν εισοδήματα από περισσότερες της μιας πηγές.

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}42{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η εφημερίδα «δημοκρατία» γιορτάζει τα δέκα χρόνια της κυκλοφορίας της!

Η εφημερίδα που άλλαξε τα δεδομένα του Τύπου στην Ελλάδα αποδεικνύοντας ότι ακόμα και στην εποχή της κυριαρχίας των ηλεκτρονικών μέσων, υπάρχει πάντα χώρος...

Νέα μεγάλη αποκάλυψη! Οι δύο συμβάσεις που έφεραν το χάος

Πώς προέκυψαν η διπλή καταγραφή από ΗΔΙΚΑ και ΕΟΔΥ, και τελικά το χάος με την πραγματική εικόνα της πανδημίαςΜε το πέταγμα της μπάλας στην...

Άρθρο του Ι. Ν. Φιλιππάκη: Αγώνας με αρχές και αξίες

Δέκα χρόνια (σήμερα) από την έκδοση της «δημοκρατίας», η οποία τιμά από την πρώτη ημέρα το συμβόλαιο που σύναψε με τους αναγνώστες τηςTου Ιωάννη...

Μικρό καλάθι Μητσοτάκη για κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Επικοινωνία πριν από τη σύνοδο κορυφής με Μακρόν και τηλεδιάσκεψη με Μισέλ. Ρίχνει τον πήχη των προσδοκιών ο Άγγελος ΣυρίγοςΤηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο...

Από σήμερα τα 400€ σε μακροχρόνια ανέργους

Αρχίζει από σήμερα σταδιακά η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 400 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους από τον ΟΑΕΔ. Συνολικά το επίδομα θα το λάβουν...