Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

Η χρυσή αναπτυξιακή πρόκληση

Με άμεση επένδυση ύψους 150.000.000 ευρώ, με 200 νέες θέσεις εργασίας και με σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, το έργο χρυσού Περάματος Εβρου αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές προκλήσεις για τη Θράκη. Τι γίνεται όμως με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που μέχρι τώρα φρενάρουν την υλοποίησή του; Ο γενικός διευθυντής της Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε. Γεώργιος Μαρκόπουλος δίνει σαφείς απαντήσεις για όλα τα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του χρυσωρυχείου.

ΕΡ.: Ποιο είναι το παγκόσμιο σκηνικό με την εξόρυξη χρυσού;

ΑΠ.: Σήμερα λειτουργούν σε όλον τον κόσμο 980 μεταλλεία χρυσού. Εκτός από τις παραδοσιακές χώρες παραγωγής, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, βρίσκονται επίσης σε Κίνα, Νότια Αμερική, Ρωσία, Τουρκία και κοντύτερα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και μάλιστα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Σουηδία, Φινλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία).

Σκεφτείτε ότι στη Σουηδία και τη Φινλανδία λειτουργούν 10 μεταλλεία χρυσού, που αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη για τη συμβατότητα των έργων αυτών με τις πλέον υψηλές, παγκοσμίως, περιβαλλοντικές προδιαγραφές, που βασίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, και μάλιστα σε δύο χώρες με μακροχρόνια και ιδιαίτερα ανεπτυγμένη περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση.

ΕΡ.: Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην Ελλάδα;

ΑΠ.: Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν βεβαιωμένα αποθέματα χρυσού τουλάχιστον 450 τόνων! Με τις σημερινές τιμές του μετάλλου, η αξία των κοιτασμάτων αυτών ξεπερνά το ποσό των 18 δισ. ευρώ! Προκαλεί, λοιπόν, εντύπωση στους διεθνείς χρηματοοικονομικούς κύκλους πώς ένας τέτοιος πλουτοπαραγωγικός πυλώνας παραμένει ανεκμετάλλευτος, ειδικά στην τωρινή δύσκολη οικονομική φάση.

ΕΡ.: Ναι, αλλά εκφράζονται ενστάσεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του χρυσωρυχείου…

ΑΠ.: Οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις για την εκμετάλλευση του χρυσού είναι τουλάχιστον αβάσιμες, δεδομένου ότι όλα τα τεχνικά θέματα έχουν επιλυθεί και αποτελούν πλέον «κοινό τόπο» για τον τεχνικό κόσμο. Οι όποιες επιφυλάξεις στην υλοποίηση του έργου αγνοούν πλήρως τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, και δρουν -δυστυχώς- ανασταλτικά για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι εφαρμοζόμενες τεχνολογικές μέθοδοι είναι απολύτως ασφαλείς για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες και σε κάθε περίπτωση υπερκαλύπτουν την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τον Σεπτέμβριο του 2009, μάλιστα, ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2006/21/ΕΚ για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, η οποία σαφώς καθορίζει τις προδιαγραφές χρήσης του κυανιούχου νατρίου και στη μεταλλουργία χρυσού. Το έργο της εταιρίας μας στο Πέραμα του Εβρου είναι απολύτως συμβατό με τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Eπιπροσθέτως, δεσμευόμαστε για τη χρηματοδότηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το απαραίτητο ποσό για τη λειτουργία ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου (εποπτικό συμβούλιο) του έργου, στελεχωμένης με επιστήμονες της επιλογής του. Η επιτροπή αυτή θα ελέγχει το έργο χρυσού Περάματος, πέραν και ανεξαρτήτως των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και αυτών της εταιρίας.

ΕΡ.: Τι ακριβώς προβλέπεται να γίνει στο Πέραμα;

ΑΠ.: Το κοίτασμα χρυσού στο Πέραμα βρίσκεται γεωγραφικά σε ορεινή περιοχή, απομακρυσμένη από αστικά κέντρα, προσιδιάζουσα σε μεταλλευτική δραστηριότητα.

Φορέας του έργου είναι η εταιρία Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ και η άμεση προτεινόμενη επένδυση εκτιμάται στο ποσό των 150.000.000 ευρώ, ενώ σε βάθος δεκαετίας θα επενδυθούν στην περιοχή ακόμη 190.000.000 ευρώ. Οι άμεσες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 200, η έμμεση απασχόληση θα ανέλθει σε επιπλέον 800 θέσεις εργασίας, ενώ κατά την κατασκευή θα εργαστούν 300 άτομα.

Σημειώστε ότι οι φόροι από τη λειτουργία του χρυσωρυχείου υπολογίζονται σε 260.000.000 ευρώ (40%) και αποτελούν τη σημαντική συμβολή του στην εθνική οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό, επίσης, να αναφερθεί ότι περίπου το 70% της επένδυσης κεφαλαίου και το 100% του κόστους λειτουργίας προβλέπεται να παραμείνουν στην Ελλάδα. Η εταιρία έχει επενδύσει έως σήμερα περίπου 40.000.000 ευρώ, για έρευνα, πιστοποίηση, διάφορες μελέτες και αδειοδοτήσεις. Η μητρική εταιρία Eldorado Gold Corporation (σημαντική διεθνής μεταλλευτική εταιρία, εισηγμένη στα χρηματιστήρια του Τορόντο, της Νέας Υόρκης και του Σίδνεϊ, με εγκαταστάσεις σε Κίνα, Βραζιλία και Τουρκία και έδρα στο Βανκούβερ του Καναδά) έχει προβλέψει η υλοποίηση του έργου να γίνει με ίδια κεφάλαια, χωρίς δανειοδότηση. Συνεπώς το έργο χρυσού Περάματος θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα παραγωγικές επενδύσεις στη Θράκη.

ΕΡ.: Θα υπάρξουν ανταποδοτικά οφέλη για την τοπική κοινωνία;

ΑΠ.: Ασφαλώς. Σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στο πλαίσιο των σχέσεων «καλής γειτονίας», η εταιρία δεσμεύεται κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης να συζητήσει και να προχωρήσει σε σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη προς την τοπική κοινωνία. Αυτά θα είναι τόσο άμεσα οικονομικά (ένα συγκεκριμένο ποσοστό ανά έτος) όσο και αναπτυξιακά έργα στην ευρύτερη περιοχή. Εξυπακούεται ότι τα έργα κοινωνικής συνεισφοράς που θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες θα αποτελέσουν ένα πρόσθετο όφελος για τον τόπο. Παράλληλα, η εταιρία θα διαθέσει πόρους για την ανάπτυξη των υποδομών της περιοχής, την κατάρτιση και εκπαίδευση του τοπικού, επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού.

Επιπλέον, έχουμε σημαντικό χορηγικό πρόγραμμα το οποίο κατ’ έτος ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ και διατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα στην τοπική κοινωνία και στους φορείς της, καθώς και στην οικονομική ενίσχυση της αγροτοοικονομικής ανάπτυξης των γειτονικών χωριών του μεταλλείου. Και αυτό χωρίς καν να έχει ξεκινήσει η εξόρυξη χρυσού.

Δημήτρης Κυριακόπουλος

{{-PCOUNT-}}20{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ