Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020

Η μεγάλη σφαγή στο Δημόσιο (με 2.000 απολύσεις) και στους ΟΤΑ!

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Αμεσες απολύσεις 2.000 και πλέον δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το τέλος του έτους από τις κατηγορίες των επίορκων και των υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ, καθολική εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου σε ΔΕΚΟ και επιχειρήσεις ΟΤΑ, αλλά και «τσεκούρι» στις αντιμισθίες των αιρετών, καθώς και μείον 50% στους μισθούς στελεχών επιχειρήσεων ΟΤΑ, επιτροπεία στους «κόκκινους» δήμους και απαγόρευση προσλήψεων στους δήμους μέχρι το 2016, πλην των νησιωτικών, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το ψηφισθέν Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2013-2016.

Ως αντιστάθμισμα περιλαμβάνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα δάνεια των δήμων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ειδικότερα, με τους χαμηλού μορφωτικού επιπέδου υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ και τους πειθαρχικά ελεγκτέους ξεκινά λοιπόν το μεγάλο ξεκαθάρισμα στον δημόσιο τομέα, έτσι ώστε αυτός να είναι μικρότερος κατά 150.000 υπαλλήλους μέχρι το 2015.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ζ΄, που αφορά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «καταργούνται οι οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων διοικητικού, διοικητικού-λογιστικού, διοικητικού-οικονομικού και διοικητικών γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης Αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας και εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών: α) είναι μεγαλύτερος των 10 ανά φορέα και β) ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στον οικείο φορέα». Οι υπάλληλοι αυτοί είτε τίθενται σε διαθεσιμότητα είτε σε «αυτοδίκαιη αργία».

Αναφορικά με τον πειθαρχικά ελεγκτέο υπάλληλο, τίθεται σε αυτοδίκαια σε αργία: ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης, κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους, κατά του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Μετατάξεις: Παράλληλα με το πολυνομοσχέδιο εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές μετατάξεις σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους (μονίμους και αορίστου χρόνου), ακόμη και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και μάλιστα επί ποινή απόλυσης. Επιπλέον, «η μη εμφάνιση μόνιμου υπαλλήλου στην υπηρεσία στην οποία μετατάχθηκε για την ανάληψη των καθηκόντων του αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή τουλάχιστον υποβιβασμού. Αν πρόκειται για υπάλληλο που πριν από τη μετάταξή του βρισκόταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας κατά το επόμενο άρθρο, εκδίδεται αμελλητί πράξη απόλυσης του υπαλλήλου από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής».

Προσλήψεις: Ο γενικός κανόνας «1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις» επεκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Ειδικά για τους δήμους, απαγορεύεται κάθε πρόσληψη. Μοναδική εξαίρεση, λόγω και των μεγάλων προβλημάτων που έχουν, οι νησιωτικοί δήμοι.

Ενιαίο μισθολόγιο: Επιπλέον, το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει την καθιέρωση του ενιαίου βαθμολογίου-μισθολογίου και για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ελέγχει το κράτος ή οι ΟΤΑ ή επιχορηγούνται κατά τουλάχιστον 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους από το κράτος ή τους ΟΤΑ.

Αντιμισθίες αιρετών: Οι μειώσεις κατά περίπου 22% των αντιμισθιών δημάρχων και περιφερειαρχών, με βάση τον νέο μισθό του γενικού γραμματέα υπουργείου, που διαμορφώνεται από 1 Ιανουαρίου 2013 στα 3.450 ευρώ μεικτά, η κατάργηση των οδοιπορικών δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, η μείωση των ειδικών συμβούλων αλλά και η κατάργηση θέσεων δημοσιογράφων στους ΟΤΑ είναι τα «καινά δαιμόνια» που εισάγει στην Αυτοδιοίκηση το Μεσοπρόθεσμο.

Αποδοχές στο 75%

Με το πολυνομοσχέδιο ορίζεται και η έννοια της διαθεσιμότητας που «διαρκεί ένα έτος και στον υπάλληλο καταβάλλεται το 75% των αποδοχών του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» και στην οποία μπορούν να τεθούν: μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρτητων Αρχών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Οι υπάλληλοι αυτοί κατά τη διάρκεια που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα μπορούν να μετατάσσονται εκουσίως ή υποχρεωτικά, να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου και να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.

Η ρύθμιση δανείων

Το μοναδικό ίσως, σύμφωνα με τους δημάρχους, θετικό στοιχείο του Μεσοπρόθεσμου είναι η ρύθμιση των δανείων για τους Δήμους. Σύμφωνα με τη ρύθμιση για τα δάνεια, προβλέπεται τόσο επιμήκυνση των νέων δανείων των (καλλικρατικών) δήμων κατά οκτώ χρόνια, αλλά και επιμήκυνση των παλαιών δανείων των (πρώην καποδιστριακών) δήμων και κοινοτήτων κατά 10 χρόνια. Οσο και περίοδο χάριτος μέχρι τρία χρόνια. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η ρευστότητα των ΟΤΑ και να μπορέσουν να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες, όπως, για παράδειγμα, η μισθοδοσία, δεν θα παρακρατηθεί από το Παρακαταθηκών η δόση του περασμένου Σεπτεμβρίου, η οποία θα επιστραφεί σε όλους όσοι το ζητήσουν. Ωστόσο, θα πρέπει μέσα στο 2013 να την πληρώσουν σε 11 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

Μακάριος Β. Λαζαρίδης

{{-PCOUNT-}}15{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σκληρή κόντρα Μητσοτάκη – Τσίπρα! «Μεγάλη» εκστρατεία ενημέρωσης εξήγγειλε ο πρωθυπουργός

Μέγα ζητούμενο η δίκαιη κατανομή των κονδυλίωνΜετωπική σύγκρουση, και μάλιστα... αναπάντεχη, είχαν στη Βουλή οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή το νομοσχέδιο...

Μειώθηκε το ιικό φορτίο στα λύματα Αθήνας – Θεσσαλονίκης! Προειδοποιεί ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο σε άλλους περιφερειακούς νομούς, προειδοποιεί ο πρύτανης του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΕικόνα από την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα...

Παρέμβαση του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ για δώρο Χριστουγέννων και ασθενέστερα νοικοκυριά

Να δοθεί ολόκληρο το δώρο των Χριστουγέννων στους εργαζομένους των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία πρότεινε χθες από τη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας,...

26 συλλήψεις σε οίκο ανοχής στην Ομόνοια!

Η Αστυνομία επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 18.000 €!Έφοδο σε έναν οίκο ανοχής στην περιοχή της Ομόνοιας έκαναν το απόγευμα της Τρίτης άνδρες της Αστυνομίας,...

Στόχος των Ευρωπαίων η… σωτηρία των γιορτών!

Σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων με στόχο να «διασωθούν» τα Χριστούγεννα. Ανοίγει τους ναούς η ΓαλλίαΕπιχείρηση «σώστε τα Χριστούγεννα» οργανώνεται στην Ευρώπη, όπου οι...