Κυριακή, 18 Απρίλιος 2021

Η online επιδρομή τρομοκράτησης από τον Χάρη Θεοχάρη

Ξεκινούν μέσα στις ερχόμενες ήμερες οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων έναντι οφειλών προ το Δημόσιο. Με ένα απλό e-mail προς τους υπόχρεους o απίθανος γενικός γραμματέας Δημόσιων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης θα κατάσχει με διαδικασίες εξπρές χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου. Η αρχή θα γίνει με 2.000 οφειλέτες που έχουν χρέη πάνω από 1.000.000 ευρώ στην Εφορία. Το μέτρο θα επεκταθεί σταδιακά και στους 5.000 που χρωστούν στην Εφορία από 300.000 ή 400.000 ευρώ και άνω, και ακολούθως στους μικροοφειλέτες!

Ειδοποιήσεις κατασχέσεων θα στέλνονται στους εργοδότες των οφειλετών (αν οι απαιτήσεις αφορούν μισθούς), στα ασφαλιστικά ταμεία (αν πρόκειται να δεσμευτούν συντάξεις) και στους ενοικιαστές (αν οι απαιτήσεις αφορούν ενοίκια). Με τις ειδοποιήσεις αυτές θα ζητούν την παρακράτηση και την απόδοση στο Δημόσιο των μισθών, των συντάξεων, των επιδομάτων, των ενοικίων ή των καταθέσεων που δικαιούνται οι οφειλέτες, προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη τους προς το Δημόσιο.

Οσον άφορα τις τράπεζες, το σχέδιο τρομοκρατίας του κ. Θεοχάρη προβλέπει ότι τα κατασχετήρια θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το υπουργείο Οικονομικών στις τράπεζες, οι οποίες οφείλουν να απαντούν άμεσα για το εάν υπάρχουν σε αυτές λογαριασμοί καταθέσεων οφειλετών του Δημοσίου, καθώς και για το ύψος των κεφαλαίων που υπάρχουν στους λογαριασμούς αυτούς. Από τη στιγμή που οι τράπεζες θα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη χρημάτων στους λογαριασμούς των οφειλετών, θα πρέπει να προχωρούν άμεσα σε αναλήψεις των ποσών που έχουν ζητηθεί να κατασχεθούν από το Δημόσιο. Τα κατασχεθέντα ποσά θα πρέπει να αποδίδονται στα κρατικά ταμεία το αργότερο εντός 10 ημερών.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μπορούν πλέον να αποστέλλουν, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ειδοποιήσεις για κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και λοιπών εισοδημάτων που δικαιούνται οφειλέτες του Δημοσίου.

Το ίδιο σχέδιο προβλέπει ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και των τραπεζών, καθώς θα τεθούν σε λειτουργία μοναδικοί «διαμετακομιστικοί κόμβοι» ηλεκτρονικής διασύνδεσης, οι οποίοι θα συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο ασφαλή. Μέσω των διαμετακομιστικών κόμβων θα κοινοποιούνται από το υπουργείο Οικονομικών προς τις τράπεζες, με ηλεκτρονικό τρόπο, τα κατασχετήρια για τις καταθέσεις των οφειλετών του Δημοσίου. Η κοινοποίηση κάθε κατασχετηρίου θα θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του από την τράπεζα, μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από αυτήν.

Η επίδοση της δήλωσης της τράπεζας για το εάν υπάρχουν ή όχι υπόλοιπα στον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη του Δημοσίου θα θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά την ημερομηνία και ώρα αποστολής από το Ελληνικό Δημόσιο της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής της, μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε.

Με τις νέες αυτές διαδικασίες τα κατασχεθέντα ποσά θα πρέπει να αποδίδονται είτε στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση, υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος.

Επίσης, οι διαδικασίες είσπραξης που θα ακολουθήσουν οι εφορίες προβλέπουν:

1) Αποστολή ειδοποιητηρίων προς τους οφειλέτες με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομικώς, με e-mail, sms κ.λπ.). Με τα ειδοποιητήρια αυτά θα δίνεται στους οφειλέτες προθεσμία μερικών ημερών να προσέλθουν στις εφορίες τους για να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους.

2) Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε κάθε περίπτωση μη προσέλευσης οφειλέτη. Τα μέτρα θα προβλέπουν κατασχέσεις εισοδημάτων ή άλλων ποσών που πρόκειται να εισπράξουν οι οφειλέτες από τρίτους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στις απαιτήσεις που μπορούν να κατάσχονται περιλαμβάνονται μισθοί, συντάξεις, επιδοτήσεις, ενοίκια και πάσης φύσεως άλλα εισοδήματα και έσοδα που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης του Δημοσίου από τρίτα πρόσωπα. Ειδικά για τους μισθούς και τις συντάξεις ο νόμος προβλέπει την κατάσχεσή τους μέχρι ποσοστού 25% επί του συνολικού μηνιαίου ποσού και μόνον εφόσον το ύψος του ποσού είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ.

Ομως το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση ώστε οι φορολογικές Αρχές να μπορούν κατάσχουν ποσά από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών χωρίς να εξετάζουν από πού προέρχονται τα υπόλοιπα αυτά, δηλαδή χωρίς να ενδιαφέρονται αν πρόκειται για ποσά μισθών ή συντάξεων κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των οφειλετών.

 

Τι υπέγραψε (για τα ληξιπρόθεσμα) στο νέο Μνημόνιο ο Γιάννης Στουρνάρας

Στο κείμενο του νέου Μνημονίου, που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας, προβλέπεται η λήψη άμεσων και αυστηρών μέτρων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών, τα οποία διογκώνονται κάθε μήνα. Οπως αναφέρει επί λέξει το σχετικό απόσπασμα, «για να εξασφαλιστεί η ταχεία είσπραξη των φόρων, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εφαρμόσει το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 τη δυνατότητα της άμεσης χρέωσης των τραπεζικών λογαριασμών για τους φορολογουμένους που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο»!

Αμεση χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών του Δημοσίου σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση που μία οφειλή προς το Δημόσιο καθίσταται ληξιπρόθεσμη, οι αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα μπορούν να την εισπράξουν άμεσα, με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη, που θα γίνεται χωρίς καμιά προειδοποίηση. Ουσιαστικά θα έχουν το δικαίωμα να κατάσχουν ποσά από τα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων του οφειλέτη. Εάν τα κατασχεθέντα ποσά δεν επαρκούν για να καλύψουν την οφειλή, τότε τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη απλώς θα… μηδενίζονται! Το ακάλυπτο ποσό της οφειλής θα αναζητείται με την επιβολή άλλων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Οι άμεσες χρεώσεις των τραπεζικών λογαριασμών κάθε οφειλέτη του Δημοσίου θα επιβάλλονται χωρίς να εξετάζεται εάν τα ποσά που κατάσχονται είναι μισθοί ή συντάξεις που έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς του, όπως έχουν εισηγηθεί τα τεχνικά κλιμάκια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα οποία έχουν αποκτήσει πλέον την αρμοδιότητα να καθορίζουν τις διατάξεις των φορολογικών νομοσχεδίων του ελληνικού κράτους.

Στο στόχαστρο της Εφορίας βρίσκονται 2.006.320 φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες) με ληξιπρόθεσμες οφειλές 21,6 δισ.ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι ο κάθε οφειλέτης χρωστά στην Εφορία κατά μέσον όρο 10.789 ευρώ!

{{-PCOUNT-}}18{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ