Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Η ώρα των έκτακτων εισφορών

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Η ώρα της… λυπητερής για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς, επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες έφτασε και, έτσι, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη βεβαίωση, αλλά και την είσπραξη από τα σκληρά μέτρα που ψηφίστηκαν στο Μεσοπρόθεσμο. Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος, που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Παντελής Οικονόμου, αφορά την ειδική εισφορά στα φυσικά πρόσωπα, την έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες και το τέλος επιτηδεύματος, για επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Πιο αναλυτικά:

1. Ειδική εισφορά στα φυσικά πρόσωπα: Επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, όπως αυτά προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και φαίνονται από τις φορολογικές δηλώσεις των οικονομικών ετών 2011-2015. Σημειώνεται ότι, για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εξής:

* Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 20.000,99 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 1% επί ολόκληρου του ποσού (121-200 ευρώ).

* Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 50.000,99 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί ολόκληρου του ποσού ( 408-1.000 ευρώ).

* Για συνολικό καθαρό εισόδημα 50.001 ευρώ έως 100.000,99 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί ολόκληρου του ποσού (1.500-3.000 ευρώ).

* Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100.001 ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 4% επί ολόκληρου του ποσού (4.000 ευρώ και άνω).

* Σε βουλευτές, υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς και ειδικούς γραμματείς υπουργείων, περιφερειάρχες, δημάρχους, γενικούς γραμματείς αποκεντρωμένων διοικήσεων και ευρωβουλευτές, η ειδική εισφορά θα υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί ολόκληρου του εισοδήματός τους, εφόσον είχαν αυτή την ιδιότητα το 2010.

Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται της έκτακτης εισφοράς όσοι είναι ολικώς τυφλοί και όσοι παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό άνω του 80%. Επίσης, εξαιρούνται οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης, καθώς και οι εφάπαξ παροχές ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών και τα εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων. Οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και όσοι λαμβάνουν κατά τη χρήση του 2011 επίδομα ανεργίας, έστω και αν κατά τη χρήση του 2010 είχαν εισόδημα. Ακόμη, εξαιρούνται οι αμοιβές υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή.

2. Τέλος επιτηδεύματος: Αφορά περίπου 800.000 φορολογούμενους που ασκούν επιτήδευμα ή επάγγελμα και για φέτος αντιστοιχεί στο ποσό των 300 ευρώ. Αφορά, επίσης, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, Α.Ε., ΕΠΕ, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών. Για όσους επιτηδευματίες και επιχειρήσεις ασκούσαν το επάγγελμα ή την επιχείρησή τους για ορισμένους μήνες μέσα στο 2010 και εφόσον έχει ήδη υποβληθεί δήλωση διακοπής δραστηριότητας, υπάγονται στην επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες της λειτουργίας τους. Το χαράτσι των 300 ευρώ καταβάλλεται χωριστά για την έδρα και το κάθε υποκατάστημα της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία.

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος έχουν μόνο όσοι ασκούν επιτήδευμα ή ελεύθερο επάγγελμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα μέρη δεν θεωρούνται τουριστικοί τόποι.

3. Εκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες: Αφορά όσους είναι κάτοχοι αυτοκινήτων άνω των 1929 κ.ε. και μικρότερα των δέκα ετών , όσους έχουν σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των έξι μέτρων, αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και πισίνες, εσωτερικές ή εξωτερικές (5% εισφορά επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά).

Σε έξι μηνιαίες δόσεις (όχι κατώτερη των 300€) και μέχρι έναν μήνα μετά την ειδοποίηση η πληρωμή

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) έχει αναλάβει την υποχρέωση να εκδώσει ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο θα εμφανίζονται χωριστά τα ποσά της κάθε εισφοράς και του τέλους επιτηδεύματος, εφόσον υπάρχουν. Αντίγραφο-«ραβασάκι» του σημειώματος αυτού θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στον υπόχρεο, ενώ παράλληλα θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια Εφορία, η οποία θα είναι για τον κάθε ενδιαφερόμενο εκείνη που έγινε η εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011.

Η εισφορά καταβάλλεται σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη. Συνεπώς, αν η εισφορά βεβαιωθεί μέσα στον Αύγουστο, θα καταβληθεί η πρώτη δόση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011, η δεύτερη μέχρι 31 Οκτωβρίου, η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου κ.ο.κ. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 300 ευρώ, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, μέσα στην προθεσμία υποβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 5%, ακόμη και αν πρόκειται για ποσά κάτω των 300 ευρώ.

Αναφορικά με το τέλος επιτηδεύματος, η βεβαίωσή του γίνεται από τη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου. Η βεβαίωση και η είσπραξή του θα πραγματοποιούνται κανονικά, ανεξάρτητα αν υπάρχει σε εξέλιξη άσκηση προσφυγής ή υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση διαφοράς ή άσκηση προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Επίσης, το τέλος επιτηδεύματος δεν εκπίπτει ως δαπάνη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

Οι φορολογούμενοι που θα διαπιστώσουν τυχόν λάθος κατά την παραλαβή του εκκαθαριστικού σημειώματος, θα πρέπει να υποβάλουν είτε αίτηση στην Εφορία όπου υπάγονται, για διαγραφή μέρους ή ολόκληρου του βεβαιωθέντος ποσού, είτε τροποποιητική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, η Εφορία θα προβαίνει σε διαγραφή και σε νέα εκκαθάριση.

Βασίλης Αγγελόπουλος

{{-PCOUNT-}}20{{-PCOUNT-}}

ΣΧΟΛΙΑ

Η δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Στη «δημοκρατία» της Τετάρτης μη χάσετε ένα αφιέρωμα για την κρίση Ελλάδας – Τουρκίας

O Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ Ιωάννης Μάζης αναλύει σε ειδικό ένθετο όλη την αλήθεια για τα 12 μίλια, τις έωλες διεκδικήσεις της Τουρκίας...

Η ανίκανη πολιτική ηγεσία οδηγεί σε απώλεια εθνικής κυριαρχίας

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση αδυνατούν να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα, την ώρα που τουρκικά σκάφη αλωνίζουν έξω από τις ακτές των νησιών Η Ελλάδα, στην πιο...

Γελοίες δικαιολογίες από τον Πέτσα: Το τουρκικό ερευνητικό «Oruc Reis» δεν πραγματοποιεί έρευνες

Κάθε όριο ξεπερνά η προπαγάνδα και η γελοιότητα στην κυβέρνηση όσον αφορά την αντιμετώπιση και την επιχειρηματολογία απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Χθες ο κυβερνητικός...

Κρεσέντο προδοσίας από τον Νίκο Μαραντζίδη

Με επαίσχυντο άρθρο του προτείνει «φινλανδοποίηση» της Ελλάδας και επί της ουσίας να δώσουμε γην και ύδωρ στην Τουρκία Σε ρεσιτάλ προδοσίας εις βάρος της...

Απειλούν και με γεωτρήσεις απέναντι από το Καστελόριζο

Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Τουρκία διά στόματος του υπ. Ενέργειας, εάν εντοπιστούν κοιτάσματα φυσικού αερίου Αμετανόητοι οι Τούρκοι, επιμένουν καθημερινά πια στις προκλήσεις τους, με...