Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

Η τρόικα πιέζει (με την αμέριστη υποστήριξη και του ΚΕΠΕ) να ανατεθεί σε ιδιώτες η διαδικασία ενημέρωσης και πίεσης σε όσους χρωστούν.

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Εκτός από τις τράπεζες, τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, τις ασφαλιστικές, τις διάφορες δανειστών και ειδικά των εκπροσώπων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πελάτες εισπρακτικών εταιριών θα γίνουν και τα ασφαλιστικά ταμεία! Μάλιστα, η ίδια άποψη διατυπώνεται και στην έκθεση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), όπου τονίζεται ότι θα ήταν σκόπιμο να ανατεθεί η διαδικασία είσπραξης ενός τμήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) σε ειδικευμένες ιδιωτικές εταιρίες, παράλληλα με τη λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Παρότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εμφανίζεται -τουλάχιστον προς το παρόν- αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, προκρίνοντας τη λύση δημιουργίας του απαιτούμενου μηχανισμού, εντός του ΚΕΑΟ, η τρόικα πιέζει να εκχωρηθεί «έξω» (σε εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρίες – call centers) η ενημέρωση των οφειλετών για την έναρξη των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης. Κι αυτό γιατί θεωρούν ότι το ΙΚΑ και το ΚΕΑΟ δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των οφειλετών που καθυστερούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να μη βελτιώνεται η εισπραξιμότητα για λογαριασμό των Ταμείων.

Μάλιστα, αναφέρεται από τους δανειστές ότι, ακόμη κι αν η διαδικασία πρόσληψης 250 υπαλλήλων στο ΚΕΑΟ ολοκληρωθεί, η οποία -σημειωτέον- έχει καθυστερήσει, είναι αμφίβολο αν το κέντρο θα είναι σε θέση να χειριστεί τον όγκο εργασίας που του έχει ανατεθεί.
Στα «νύχια» των εισπρακτικών εταιριών στέλνει τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων και το ΚΕΠΕ, το οποίο αναφέρει ότι συχνά οι οφειλές προς τους ΦΚΑ αντιμετωπίζονται από τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες ως μικρότερης σημασίας από τις φορολογικές οφειλές, τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση που έχουν σχηματίσει οι ίδιοι οι ΦΚΑ.

«Εν μέρει το ζήτημα αυτό επιχειρείται να αντιμετωπιστεί με τη συλλογή των ασφαλιστικών εισφορών από τις φορολογικές Αρχές από τα μέσα του 2017. Μέχρι τότε, ωστόσο, ενδεχομένως να ήταν σκόπιμο να ανατεθεί η διαδικασία είσπραξης ενός τμήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ειδικευμένες ιδιωτικές εταιρίες, παράλληλα με τη λειτουργία του ΚΕΑΟ και συμπληρωματικά προς αυτή. Με τον όρο “ενός τμήματος” των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών εννοείται το τμήμα εκείνο το οποίο μπορεί να αποδειχθεί ότι οφείλεται σε στρατηγική σκόπιμης μη απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ υπάρχει η αντικειμενική δυνατότητα καταβολής αυτών από τους υπόχρεους και ο οριστικός διακανονισμός των υπολοίπων, δηλαδή αυτών που πράγματι βρίσκονται σε αδυναμία να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους σε τακτικές δόσεις, μηνιαίες, διμηνιαίες ή οποιασδήποτε άλλης διάρκειας, αλλά πάντως όχι ιδιαίτερα μακράς, προς διευκόλυνση του προγραμματισμού και της ρευστότητας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται συστηματική διαδικασία προσδιορισμού της ικανότητας πληρωμής κάθε υπόχρεου ξεχωριστά, ενώ οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο διαχωρισμός συνεπών και μη συνεπών υπόχρεων ασφαλιστικών εισφορών».

Τεράστια ποσά

Οπως καταγγέλλει, πάντως, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων (ΠΟΣΕ) στο ΙΚΑ, που αντιτίθεται στην ανάθεση της διαδικασίας είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε ιδιωτικές εταιρίες, οι εισπρακτικές εταιρίες οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία τεράστια ποσά, συνεπώς «δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εμπλακούν και με κανέναν τρόπο στη λειτουργία του ΚΕΑΟ και να κυνηγούν οφειλέτες προς όφελός τους». Ταυτόχρονα, στην κοινή ανακοίνωση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού στους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) τονίζουν ότι η πίεση που ασκείται από το ΔΝΤ για να δοθεί «το κυνήγι των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ιδιωτικές εταιρίες είναι πιθανό να εκπορεύεται και από ιδιωτικά ντόπια συμφέροντα που επιθυμούν διακαώς να εισέλθουν με κάθε τρόπο στο Δημόσιο και να εκμεταλλευτούν δομές-φιλέτα, απομυζώντας το κράτος και τον λαό».

Η μαύρη τρύπα του ΟΑΕΕ (με 9.100.000.000 ευρώ) και του ΙΚΑ (με 8.500.000.000 ευρώ)

Από την πρώτη τριμηνιαία έκθεση προόδου του ΚΕΑΟ προκύπτει ότι στο κέντρο είχαν μεταφερθεί έως τις 31/7/2014 οφειλές συνολικού ύψους 10.472.769.238,72 ευρώ, 213.234 οφειλετών σε ασφαλιστικά ταμεία. Από αυτούς οι 99.140 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες του ΟΑΕΕ και οφείλουν 2,34 δισεκατομμύρια ευρώ, 87.647 προέρχονται από το ΙΚΑ με συνολικές οφειλές που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ ύψους 7,87 δισεκατομμυρίων ευρώ, 25.958 από τον ΟΓΑ με χρέη ύψους 197.140.000 ευρώ και 489 οφειλέτες με χρέη προς το ΕΤΑΑ ύψους 60.638.000 ευρώ.

Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το Ταμείο των αυτοαπασχολουμένων ΕΤΑΑ φτάνουν τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μερίδιο να αφορά τον ΟΑΕΕ (9,1 δισεκατομμύρια ευρώ) και το ΙΚΑ (8,5 δισεκατομμύρια ευρώ).
Βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, το κέντρο στέλνει α΄ και β΄ ειδοποιήσεις. Εφόσον ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί σε 20 μέρες, αξιολογείται το προφίλ του και, αν κριθεί εισπρακτέα η οφειλή, ξεκινά η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων. Οι οφειλέτες του ΙΚΑ, κατά κύριο λόγο, ενημερώνονται ηλεκτρονικά, καθώς το ΙΚΑ γνωρίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση των εργοδοτών που καταβάλλουν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ). Στους υπόλοιπους οφειλέτες η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή. Να σημειωθεί ότι στο ΚΕΑΟ έχουν μεταφερθεί οφειλές άνω των 5.000 ευρώ.

Το σύνολο των εισπράξεων του ΚΕΑΟ μέχρι και τον Ιούλιο του 2014 ανέρχεται στο ποσό των 177.160.162 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό (72,11%) των συνολικών εισπράξεων προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το 98,67% εισπράχθηκε από οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Από τον Νοέμβριο του 2013, που αρχίζει η «δράση» του ΚΕΑΟ, έως τον Ιούλιο εφέτος έχουν αποσταλεί 9.576 εντάλματα κατασχέσεων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 800 κατασχέσεις ακινήτων, 5.154 κατασχέσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων και 967 πλειστηριασμοί.

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}

ΣΧΟΛΙΑ

Η δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Μαύρη προπαγάνδα! Το Μαξίμου δίνει… γραμμή σε ΜΜΕ

Τις κυβερνητικές εντολές δημοσίευσαν (κατά λάθος) ιστοσελίδες, φανερώνοντας τα σκοτεινά μυστικά της ενημέρωσης Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του ώρα»....

Κατάργηση οκταώρου και υπερωρίες χωρίς αμοιβή!

«Βόμβα» στα εργασιακά φέρνει το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί τη δεκάωρη εργασία. Θα δίνονται γονικές άδειες και στον πατέρα Σαρωτικές αλλαγές στα εργασιακά φέρνει η κυβέρνηση...

Οι παρελάσεις Ελλήνων απαγορεύονται, αλλά οι Ιρακινοί μπορούν να διαδηλώνουν ελεύθερα

Απίστευτο! Οι ισλαμιστές μπορούν να κάνουν συγκεντρώσεις τη στιγμή που οι παρελάσεις είναι παράνομες! Απίστευτο και όμως... ελληνικό! Ανήμερα την 28η Οκτωβρίου δεκάδες πολίτες με...

Άνοιξε ο δρόμος για συνάντηση Μητσοτάκη – Πούτιν στη Μόσχα

Αποκάλυψη του Ν. Δένδια στους εκπροσώπους των κομμάτων, τους οποίους ενημέρωσε για τα εθνικά θέματα Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μόσχα δρομολογείται για το προσεχές...

Οι ναρκέμποροι του «Noor 1» αποφυλακίζονται – Το Εφετείο «έσπασε» τα ισόβια

Ρεπορτάζ Βασίλης Τζήμτσος Μετέφεραν τη μεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης στην Ευρώπη, συνολικά 2,1 τόνους της λευκής σκόνης που θα σκόρπιζε τον θάνατο, όμως σε λίγο θα...