Πέμπτη, 15 Απρίλιος 2021

Λιμενικό: Η πρόταση (αναδιάρθρωσης) που οδηγεί σε υποβάθμιση

Στην ουσία, «η Ελλάδα είναι το Αιγαίο», ισχυρίζονται πολλοί, θέλοντας προφανώς να τονίσουν την τεράστια σημασία του συγκεκριμένου θαλάσσιου χώρου για ολόκληρη την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όμως, το Αιγαίο, εκτός από τα προβλήματα που προκύπτουν από την αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας εκ μέρους της Τουρκίας και τη σημασία του για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων λόγω των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, είναι η περιοχή από την οποία προέρχονται οι μεγαλύτερες απειλές για ολόκληρη την Ελλάδα από τη γενικότερη άποψη εθνικής ασφαλείας. Με πρώτη, αυτήν της υποκινούμενης έξωθεν λαθρομεταναστεύσεως, που υπονομεύει σοβαρά την εθνική μας συνοχή και υπόσταση εκ των έσω, καθώς και των τεράστιων συμφερόντων του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται πλέον σε παγκόσμια βάση ως μία πραγματική απειλή για κάθε κράτος.

Και είναι οι παραπάνω ευνόητες διαπιστώσεις που ώθησαν τη μόνιμα βραδυκίνητη ελληνική πολιτική ηγεσία να προβεί με το Προεδρικό Διάταγμα 67 (ΦΕΚ 149, της 27ης Ιουνίου 2011) για το Λ.Σ. στην ουσιαστική αναβάθμισή του, με την (ανα)διοργάνωση των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος, που μετονομάσθηκε σε Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), το οποίο έχει τον ουσιαστικότερο ρόλο στην αντιμετώπιση όλων των παραπάνω απειλών. Απόδειξη τούτου ήταν και η με το ως άνω Π.Δ. ουσιαστική ένταξή του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ στον κεντρικό φορέα ασφαλείας και πληροφοριών του κράτους, που είναι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και η δημιουργία Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω του οποίου «ο Αρχηγός του Σώματος επικουρεί τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του».

Η διάρθρωση που προέβλεπε το προαναφερθέν Π.Δ. είχε μία ορθολογική και παραδοσιακή δομή, η οποία προέβλεπε την ύπαρξη έξι Κλάδων (Κλάδος Επιχειρήσεων – Κλάδος Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαίδευσης – Κλάδος Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών – Κλάδος Ασφαλείας – Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης – Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας).

Με δεδομένο το νέο περιβάλλον των σύγχρονων απειλών, ιδιαίτερη προσοχή εδόθη στον Κλάδο Ασφαλείας, ο οποίος, κατά το ως άνω Π.Δ., «χειρίζεται θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ναρκωτικών, λαθρεμπορίου, προστασίας θαλασσίων συνόρων και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά».

Ενδεικτικό της σημασίας του Κλάδου Ασφαλείας ήταν το γεγονός ότι στη διάρθρωσή του προβλεπόταν η ύπαρξη πέντε Διευθύνσεων, οι οποίες ήταν: α) η Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας, β) η Διεύθυνση Δημοσίας Ασφαλείας, γ) η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, δ) η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και ε) η Διεύθυνση Διώξεως Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου.

Είναι προφανές ότι στη διάρθρωση αυτή, η οποία υιοθετήθηκε εν όψει των σύνθετων απειλών του σύγχρονου και συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος ασφαλείας, όπου το βασικότερο στοιχείο ήταν και είναι πάντα ο παράγοντας των πληροφοριών, η Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας είχε τον βασικότερο ρόλο. Και τούτο διότι, μέσω της συλλογής πληροφοριών, η οποία ήταν η κύρια αποστολή της, όχι μόνο υποστηριζόταν το έργο όλων των άλλων Διευθύνσεων, αλλά ενισχυόταν σημαντικά η συμβολή του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ στο γενικότερο σύστημα πληροφοριών της χώρας (ΕΥΠ, Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. και Ε.Δ.).

Τις υπηρεσίες, όμως, αποτελούν άνθρωποι και, όπως σε άλλες υπηρεσίες, έτσι και στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. υπήρξαν και υπάρχουν ακόμη ορισμένοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν όλα τα παραπάνω καθαρά ως «θεωρίες» και έχουν ως μοναδικό τους γνώμονα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τις δικές τους απόψεις, αν όχι και συμφέροντα. Αυτό φάνηκε από την αρχή, όταν συγκεκριμένα άτομα φρόντισαν να μείνουν για καιρό χωρίς επικεφαλής τρεις Διευθύνσεις (Δημόσια Ασφάλεια, Κρατική Ασφάλεια και Διώξεως Ναρκωτικών – Λαθρεμπορίου), με σκοπό να έχουν εκείνοι των έλεγχο όλων των πληροφοριών και των κινήσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο (σ.σ.: την περίοδο εκείνη οι φήμες για ορισμένες δραστηριότητες δύο υψηλόβαθμων στελεχών και το τι πραγματικά συνέβαινε στο Αιγαίο οργίασαν).

Στη συνέχεια, πάντως, Διευθυντής στη Διεύθυνση Ναρκωτικών και Διώξεως Λαθρεμπορίου τοποθετήθηκε ο Πλοίαρχος κ. Αθ. Ντούνης, και αργότερα, στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας, ο επίσης Πλοίαρχος κ. Χαρ. Μπουρνιάς. Κατά τις πληροφορίες μας, τις άλλες δύο Διευθύνσεις, ήτοι τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας και τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, ήλεγχε ο Πλοίαρχος κ. Καραγεωργόπουλος, με επιρροή, όπως αναφέρουν ορισμένες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, και στη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, ενώ ο μέχρι τότε επικεφαλής του Κλάδου Ασφαλείας κ. Αθανασόπουλος, που προήχθη, ανέλαβε Γενικός Επιθεωρητής του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Η ενοποίηση που θα σήμαινε κατάργηση, οι αντιδράσεις και η εναλλακτική λύση

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, που μεταφέρονται εδώ με κάθε επιφύλαξη (και φυσικά με τη δέσμευση ανασκευής τους σε περίπτωση που είναι ανακριβείς), με την υπαγωγή του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τα δύο στελέχη που αναφέρονται παραπάνω πρότειναν να ενοποιηθούν οι πέντε Διευθύνσεις του Κλάδου σε μόνο μία Διεύθυνση (!), δηλαδή τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, καταργώντας με τον τρόπο αυτόν στην ουσία ολόκληρο τον Κλάδο Ασφαλείας για λόγους που μόνο εκείνοι γνωρίζουν. Γιατί, από επιχειρησιακή άποψη, μία τέτοια πρόταση, εκτός του ότι στην ουσία καταργεί -ως προανεφέρθη- τον ζωτικότερο Κλάδο του Σώματος και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα διεθνή στάνταρντ που διέπουν την οργάνωση της Ακτοφυλακής άλλων χωρών, είναι τουλάχιστον ανεξήγητη και ως εκ τούτου δημιουργεί εύλογες απορίες ως προς το σε τι αποβλέπει. Εκτός, όπως αναφέρουν ανεπιβεβαίωτες και πάλι πληροφορίες, αν η σημαντική αυτή συρρίκνωση αποβλέπει στον έλεγχο όλων των έως τώρα πέντε Διευθύνσεων από ένα και μόνο άτομο (σ.σ.: οι σχετικές φήμες για το όνομά του υπάρχουν) και στη συγκέντρωση όλης της ισχύος σε αυτό, σε μία εποχή όπου τα πάντα αντιμετωπίζονται με τεράστια δυσπιστία…

Οπως ήταν φυσικό, η πρόταση αυτή προσέκρουσε στην αντίδραση των Πλοιάρχων Αθ. Ντούνη και Χαρ. Μπουρνιά, οι οποίοι, προφανώς ενώπιον της ανάγκης (;) να μειωθούν οι πέντε Διευθύνσεις, πρότειναν να παραμείνουν οι Διευθύνσεις τους ως έχουν. Ετσι προωθήθηκε μία πρόταση η οποία προέβλεπε τη διατήρηση του Κλάδου Κρατικής Ασφάλειας με τις ακόλουθες Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών, β) Διεύθυνση Διώξεως Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου και γ) Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας.

Η πρόταση αυτή για μη κατάργηση του Κλάδου και αποτέλεσμα την υποβάθμισή του σε μία απλή Διεύθυνση είναι σύμφωνη και με τα πρότυπα που ακολουθεί και η Ελληνική Αστυνομία, με την ύπαρξη ξεχωριστής και ανεξάρτητης Διευθύνσεως, ήτοι την ισχυρή Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας με την ανάλογη οργάνωση, δομή και στελέχωση, πολύ μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο Κλάδο του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Να σημειωθεί ακόμη ότι η διατήρηση μίας αυτοτελούς Διευθύνσεως Κρατικής Ασφάλειας στο τελευταίο έχει την επιπλέον σκοπιμότητα ότι η συγκεκριμένη Διεύθυνση αποτελεί και τον σύνδεσμο με την ΕΥΠ.

Προς εξαφάνιση

Το περίεργο εδώ είναι, βάσει των πληροφοριών μας πάντα, ότι η πρόταση αυτή περί περιορισμού τον Διευθύνσεων από πέντε σε τρεις ενεκρίθη από τον Αρχηγό του Σώματος και υπεβλήθη για προώθηση αρμοδίως στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μπούσιο, πρώην αρχηγό του Λ.Σ. Παράλληλα, όμως, γεγονός που μάλλον δεν είναι προς τιμήν του Αρχηγού του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, υπεβλήθη από τους δύο άλλους η δική τους πρόταση, που οδηγεί στην πλήρη συρρίκνωση, μέχρι εξαφανίσεως, του Κλάδου Ασφαλείας.

Και το ακόμη πιο περίεργο είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας και πρώην αρχηγός επέλεξε την πρόταση της συρρικνώσεως.

Μάνος Ηλιάδης

{{-PCOUNT-}}17{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ