Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

Οι 40 φοροβόμβες που έρχονται το 2013 για να συγκεντρωθούν 6,8 δισ.!

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Τα πάνω κάτω σε ό,τι γνωρίζαμε στη φορολογία φέρνει το νέο σύστημα που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2013, το οποίο εκτοξεύει τα φορολογικά βάρη για μισθωτούς, συνταξιούχους και επαγγελματίες.

Με το νέο καθεστώς, πάνω από 3.000.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο εισοδήματος από 140 ευρώ έως και 3.470 ευρώ.

Επιπλέον, περίπου 700.000 αυτοαπασχολούμενοι με ετήσια εισοδήματα έως 55.000 ευρώ θα επωμιστούν πρόσθετα βάρη εξαιτίας της επιβολής φόρου 26% στα εισοδήματά τους από το πρώτο ευρώ.

Από το 2013 καταργούνται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και σχεδόν το σύνολο των εκπιπτόμενων δαπανών – παραμένουν μόνο ιατρικά, διατροφή και δωρεές. Το υπουργείο Οικονομικών, για να μετριάσει τις αντιδράσεις, δίνει έκπτωση 2.100 ευρώ και για εισοδήματα έως 42.000 ευρώ, η οποία όμως δεν αντισταθμίζει τις απώλειες από τις φοροαπαλλαγές που χάνονται.

Με το φορολογικό νομοσχέδιο επιδιώκονται έσοδα 2,3 δισ. ευρώ έως το 2016, εκ των οποίων 515.000.000 ευρώ θα εισπραχθούν το 2013, περίπου 1,9 δισ. το 2014 και 2,1 δισ. το 02015.

Ειδικότερα, οι 40 φοροαλλαγές που θα έρθουν το 2013 είναι:

1. Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. Στη θέση του θεσπίζεται σύστημα έκπτωσης φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα έως 42.000 ευρώ. Αυτή η έκπτωση μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος, μέχρι μηδενισμού της.

2. Καθιερώνονται δύο κλίμακες φορολόγησης, διαχωρίζοντας τη φορολογία για φυσικά πρόσωπα και επιτηδευματίες.

3. Τίθεται σε ισχύ νέα κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους, με συντελεστή 22% για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ, 32% για 25.001-42.000 ευρώ και 42% για μεγαλύτερα.

4. Ενεργοποιείται η νέα κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές, κερδοσκοπικές, συμμετοχικές, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου), που προβλέπει συντελεστή 26% για έσοδα έως 50.000 ευρώ και 33% για μεγαλύτερα.

5. Οι νέοι επιτηδευματίες θα φορολογούνται με συντελεστή 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ των εσόδων τους κατά την πρώτη τριετία άσκησης του επαγγέλματος.

6. Επιβάλλεται συντελεστής 13% σε εισοδήματα από γεωργική επιχείρηση από το 2014. Για το 2013 οι αγρότες θα φορολογηθούν με βάση τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών.

7. Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10% τα εισοδήματα από ενοίκια και έως 12.000 ευρώ και πέραν του ποσού αυτού με 33%. Το ακαθάριστο ποσό από ενοίκια συνεχίζει να υπόκειται σε συμπληρωματικό φόρο 1,5%, ενώ παραμένει και η φορολόγηση με 3% για κτίσματα επιφάνειας άνω των 300 τ.μ.

8. Εκπίπτει το 10% από τον φόρο για δαπάνες από ιατρικά (κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος, και για δαπάνη έως 3.000 ευρώ), από τη διατροφή μεταξύ συζύγων (με πλαφόν φόρου 1.500 ευρώ), από τις δωρεές (πλαφόν 5% επί του συνολικού εισοδήματος), από τη δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων.

9. Μείωση φόρου 200 ευρώ για τον φορολογούμενο και κάθε πρόσωπο που τον βαραίνει αναπηρία 67% και άνω.

10. Διατηρείται η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων στην Εφορία για τη διατήρηση του αφορολόγητου ορίου. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συλλέξουν αποδείξεις για το 25% του εισοδήματος που δηλώνουν. Για το ποσό των αποδείξεων που δεν συγκεντρώσουν, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν επιπλέον φόρο 22%, αντί για 10% που ίσχυε φέτος.

11. Επιβάλλεται φόρος 15% (από 6%) στις αμοιβές των πληρωμάτων πλοίων και 10% (από 3%) για τα κατώτερα πληρώματα.

12. Αυξάνεται στο 15% από 10% ο φόρος στις καταθέσεις από 1/1/2013.

13. Μειώνεται ο παρακρατούμενος φόρος 20% στους τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό, όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, και 33% για νομικά πρόσωπα. Σήμερα ο συντελεστής είναι 40%, ανεξαρτήτως φυσικού ή νομικού προσώπου.

14. Επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 20% στις μετοχές εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο κατά τη μεταβίβασή τους, έναντι 5% αυτοτελούς φορολόγησης επί της πραγματικής αξίας σήμερα.

15. Επιβάλλεται συντελεστής 20% από 1/4/2013 στα κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, εφόσον πουληθούν σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησης.

16. Καταργείται η επιχειρηματική αμοιβή.

17. Φορολογείται και το αποθεματικό που σχηματίζει η εταιρία από την πώληση ακινήτου σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης.

18. Για να εκπέσουν από μια επιχείρηση τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού από τα ακαθάριστα έσοδά της πρέπει να έχει πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές.

19. Καθιερώνεται νέο σύστημα αποσβέσεων. Ο συντελεστής 0,5% για πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων εφαρμόζεται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

20. Εκπίπτουν σε ποσοστό 50% τα έξοδα για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

21. Με αντικειμενικό σύστημα προσδιορίζονται τα έσοδα των επιτηδευματιών κατά τη διαδικασία ελέγχου.

22. Επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 20% κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, με βάση τους συντελεστές παλαιότητας (0,60-0,90).

23. Μειώνεται στο 10% από 25% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα των Α.Ε.

24. Αυξάνεται στο 20% από 15% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου εισοδημάτων από παράγωγα.

25. Αυξάνεται στο 40% από 35% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές.

26. Με 40% αντί 25% θα φορολογούνται και οι αμοιβές και τα κέρδη Α.Ε. που παίρνουν με τη μορφή μπόνους τα μέλη του Δ.Σ. ή τα στελέχη.

27. Μειώνεται στο 10% από 25% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί και οι ΕΠΕ σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

28. Μειώνεται στο 10% από 25% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα κέρδη φυσικών προσώπων από αλλοδαπές ΕΠΕ.

29. Μειώνεται στο 33% από 40% ο συντελεστής φόρου στα εισοδήματα από κινητές αξίες των επιχειρήσεων.

30. Παρακρατείται φόρος 20% στα εισοδήματα από κινητές αξίες που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τα μερίσματα.

Τι θα γίνει με τα παιδιά, το χαράτσι και τα Ι.Χ.

31. Καθιερώνεται ενιαίο ποσοστό αναπηρίας 67% για όσους βαρύνουν τον φορολογούμενο, προκειμένου να τύχει του σχετικού αφορολογήτου.

32. Καταργούνται τα αφορολόγητα ποσά των παιδιών και θεσπίζεται ενιαίο μηνιαίο επίδομα 40 ευρώ για κάθε παιδί έως τα δύο. Από το τρίτο παιδί και πάνω χορηγείται ετήσιο επίδομα 500 ευρώ για κάθε παιδί. Επιβάλλεται εισοδηματικό όριο 45.000 ευρώ.

33 .Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα υποβάλλονται από 1ης Φεβρουαρίου και έως 30 Ιουνίου κάθε έτους.

34. Εκπίπτει σε 30 δόσεις η χρεωστική διαφορά (ή απώλεια) από τα ομόλογα που «κούρεψαν» οι επενδυτές με τη διαδικασία του PSI+.

35. Αυξάνεται σε 26% από 20% ο συντελεστής φορολόγησης των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

36. Αυξάνεται στα 800 ευρώ από 400 ευρώ το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες που εδρεύουν σε πόλη έως 200.000 κατοίκους, σε 1.000 ευρώ από 500 ευρώ για πόλεις με μεγαλύτερο πληθυσμό. Αυξάνει στα 650 ευρώ για εμπορικές επιχειρήσεις και στα 600 ευρώ για τα υποκαταστήματα.

37. Δεν κόβεται το ρεύμα σε όσους δεν πληρώνουν το χαράτσι της ΔΕΗ, καθώς καταργείται η σχετική διάταξη. Δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να ζητήσει με αίτησή του προς την Εφορία την αποκοπή του τέλους από τον λογαριασμό.

38. Παρατείνεται για ακόμα έναν χρόνο, έως τις 31/12/2013, η απόσυρση οχημάτων έως 2.000 κ.ε.

39. Παρέχεται και η δυνατότητα δεύτερης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης οχημάτων στους τριτέκνους που έγιναν πολύτεκνοι.

40. Καταργείται η περαίωση των φορολογικών υποθέσεων.

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}49{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Νόμο της σιωπής επιβάλλει το Μαξίμου! «Προσοχή, κινδυνεύουμε με φυλάκιση»

Ο σώζων εαυτόν σωθήτω έπειτα από τις αποκαλύψεις της κυριακάτικης δημοκρατίαςΕίναι δυστύχημα για την Ελλάδα, στις πιο κρίσιμες στιγμές μετά τη Μεταπολίτευση, η ηγεσία...

Ψηφιακό… διαβατήριο σε όσους έχουν εμβολιαστεί

Σε νέα εποχή περνούν τα αεροπορικά ταξίδια, υιοθετώντας νέους κανόνες και υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω Covid-19Μετά το πάγωμα μηνών, τα αεροπορικά ταξίδια ετοιμάζονται να περάσουν...

Θρίαμβος για το εμβόλιο της Moderna!

Η αμερικανική εταιρία βιοτεχνολογίας ανακοίνωσε αποτελεσματικότητα 94,5%, ενώ κανείς συμμετέχων δεν νόσησε βαριά!Αίτηση για επείγουσα έγκριση του εμβολίου της κατά του Covid-19 κατέθεσε η...

«Καταιγίδα» επίκαιρων ερωτήσεων από Ελ. Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛ., ΜέΡΑ25

Η αποκάλυψη της «κυριακάτικης δημοκρατίας» για την παράλληλη λειτουργία δύο συστημάτων καταγραφής των κρουσμάτων του κορονοϊού, που προκάλεσε «σεισμό» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας,...

Λινού: Ανακριβείς οι αριθμοί των κρουσμάτων!

Επιβεβαίωση της κυριακάτικης δημοκρατίας για τη διπλή βάση επιδημιολογικών δεδομένων που υπονομεύει τις αποφάσεις των λοιμωξιολόγωνΠλήρης επιβεβαίωση του δημοσιεύματος της «κυριακάτικης δημοκρατίας» για τη...