Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021

Ολα για την αυτόνομη θέρμανση

Τι χρειάζεται να κάνουν οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αποσυνδεθούν από το κεντρικό σύστημα των πολυκατοικιώνΑπό τον
Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Σε ισχύ βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες το νέο καθεστώς αυτονόμησης της θέρμανσης διαμερισμάτων, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στη θέρμανση των πολυκατοικιών. Πλέον, επιτρέπεται σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να εγκαταστήσουν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης, χωρίς ουσιαστικά την έγκριση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η λύση που θα επιλέξουν βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα της ιδιοκτησίας.

Οποιος εγκαθιστά αυτόνομη θέρμανση στο διαμέρισμά του δεν απαλλάσσεται απ’ όλα τα έξοδα της πολυκατοικίας, ενώ η συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση των δαπανών προμήθειας του καυσίμου για τους εναπομείναντες ενοίκους που δεν έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Πάντως, το επόμενο διάστημα η Εταιρία Διανομής Αερίου Αττικής θα ανακοινώσει νέο πρόγραμμα επιδότησης αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Στο άρθρο 127 του νόμου 4495/2017 «Ελεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία και τα απαραίτητα βήματα για όσους επιθυμούν να αποκοπούν από την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας και να εγκαταστήσουν αυτόνομη. Το πρώτο βήμα είναι η σύγκληση συνέλευσης των συνιδιοκτητών για το θέμα αυτό.

Ειδικότερα, κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας και αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας τη σύγκληση συνέλευσης συνιδιοκτητών με θέμα τη λήψη απόφασης για την αλλαγή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή την αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.

Σε πολυκατοικίες όπου δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δεν συγκαλέσει εντός 30 ημερών τη συνέλευση, ο ιδιοκτήτης συγκαλεί τη συνέλευση αναρτώντας πρόσκληση στην είσοδο του κτιρίου και καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης εντός της πολυκατοικίας και ημερομηνία συνεδρίασης, που πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης. Αν η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει αρνητική απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της, ο ιδιοκτήτης μπορεί με δική του ευθύνη και με δικά του έξοδα να προχωρήσει στην αποδέσμευση της κατοικίας του από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης.

Γνωστοποίηση

Προτού προχωρήσει στις σχετικές εργασίες, θα πρέπει να γνωστοποιήσει στους συνιδιοκτήτες ότι πρόκειται να αποσυνδεθεί από το κεντρικό σύστημα, αλλά και να τους ενημερώσει για την όδευση των σωληνώσεων που θα εγκατασταθούν στους κοινόχρηστους χώρους. Ολες οι δαπάνες επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη που θα αυτονομηθεί. Για την εγκατάσταση του νέου συστήματος λαμβάνονται όλες οι πολεοδομικές άδειες κατά την εγκατάσταση του νέου συστήματος και ο απαιτούμενος εξοπλισμός τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη.

Επίσης, είναι υποχρεωμένος να μονώνει τους σωλήνες του κεντρικού δικτύου που ενδεχομένως διέρχονται από το διαμέρισμά του, ώστε να μην επηρεαστεί η θέρμανση των υπόλοιπων διαμερισμάτων. Σημειώνεται ότι η απόφαση για εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να λαμβάνεται εφόσον η λύση που θα επιλέξουν θα βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Ο ιδιοκτήτης σε αυτή την περίπτωση θα απαλλάσσεται από τα έξοδα καυσίμου για το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, όμως θα έχει την υποχρέωση να μετέχει στα έξοδα συντήρησης του συστήματος, αλλά και στις έκτακτες δαπάνες, εκτός αν υπάρξει αντίθετη απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών, που θα τον απαλλάξει πλήρως από τα έξοδα.

Πώς γίνεται η εγκατάσταση και πότε θα αρχίσει το νέο πρόγραμμα επιδότησης

Οποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει αυτόνομη θέρμανση θα χρειαστεί τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου υδραυλικού για να μετατρέψει το παλιό δισωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης σε αυτόνομο. Ηλεκτρολογικές επεμβάσεις δεν χρειάζονται, ενώ θα πρέπει να τοποθετήσει έναν ατομικό λέβητα φυσικού αερίου είτε στο μπαλκόνι του είτε σε κάποιο εσωτερικό χώρο της κατοικίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργοποιημένο δίκτυο φυσικού αερίου στον δρόμο όπου βρίσκεται η κατοικία. Αν υπάρχει, θα μπορεί να καταθέσει την αίτηση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου στο πλησιέστερο κατάστημα των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ΕΠΑ. Ο υδραυλικός θα πρέπει να καταθέσει στην ΕΠΑ τη μελέτη της εσωτερικής εγκατάστασης. Μόλις εγκριθεί η μελέτη, μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή της. Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνει έλεγχος προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εγκατάσταση.

Τέλος, η ΕΠΑ πραγματοποιεί τον τελικό έλεγχο της εγκατάστασης, με την ολοκλήρωση του οποίου ξεκινά η παροχή φυσικού αερίου στην κατοικία του ενδιαφερομένου. Οσοι τελικά επιλέξουν να αποκοπούν από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας και να εγκαταστήσουν στο διαμέρισμά τους μονάδα αυτόνομης θέρμανσης φυσικού αερίου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύντομα θα τρέξει νέο πρόγραμμα επιδότησης από την Εταιρία Διανομής Αερίου Αττικής. Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση» για κατοικίες που είναι ενεργές, δηλαδή κατοικούνται. Στην περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία, η κατοικία πρέπει να φέρει πρόσφατο εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία σύμβασης σύνδεσης).

Στο προηγούμενο πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε πριν από έναν μήνα, το ενδιαφέρον των πολιτών ήταν τεράστιο. Συνολικά χορηγήθηκαν από την ΕΔΑ 1.500.000 ευρώ για παροχή έκπτωσης 100% στα τέλη σύνδεσης και 3.800.000 ευρώ για επιδότηση μέρους του κόστους μετατροπής εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου. Το κέρδος από την υπαγωγή στο πρόγραμμα φτάνει έως και 3.000 ευρώ για μία πολυκατοικία και 750 ευρώ για ένα διαμέρισμα. Παράλληλα, αναμένεται να τρέξει το επόμενο διάστημα και πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ύψους 5.000.000 ευρώ που θα παρέχει χρηματοδοτικά κίνητρα για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου. Το πρόγραμμα αφορά μόνο τον νομό Αττικής.

{{-PCOUNT-}}16{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ