Τρίτη, 20 Απρίλιος 2021

Ολες οι αλλαγές στα capital controls

Τι ισχύει πλέον στην ανάληψη μετρητών, στη χρήση πιστωτικών – χρεωστικών καρτών, στις αγορές μέσω διαδικτύου, στις επιταγές και τις συναλλαγές των επιχειρήσεων στο εξωτερικό! Ξεμπλοκάρει το άνοιγμα νέων λογαριασμών

Σειρά αλλαγών στις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με τις ελληνικές τράπεζες επέφερε η πρόσφατη μερική χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, η οποία ήλθε περίπου 13 μήνες μετά την επιβολή των capital controls.

Οι αλλαγές αφορούν την ανάληψη μετρητών, τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, τις αγορές μέσω Διαδικτύου, τις επιταγές και τις συναλλαγές επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Οι πολίτες έχουν πλέον το… ελεύθερο να σηκώσουν το σύνολο του ποσού που καταθέτουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς από χρήματα που διατηρούσαν εκτός τραπεζικού συστήματος, ως επί το πλείστον στα στρώματα και στις θυρίδες.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης του διπλάσιου ποσού μετρητών ανά δεκαπενθήμερο, δηλαδή, αντί για 420 ευρώ την εβδομάδα, 840 ευρώ ανά δεκαπενθήμερο. Το νέο όριο ισχύει και για την ανάληψη μετρητών σε ξένο νόμισμα. Ανοίγει επίσης ο δρόμος για πρόωρη εξόφληση δανείων, παρέχονται διευκολύνσεις για τις συναλλαγές επιχειρήσεων στο εξωτερικό, ενώ χαλαρώνουν οι περιορισμοί για το άνοιγμα νέου λογαριασμού. Σε ό,τι αφορά τη χρήση πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών για αγορές μέσω ίντερνετ, επιτρέπονται πλέον οι αγορές αυτές για είδη ένδυσης και υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού, ηλεκτρικών ειδών – εξοπλισμού και καλλυντικών.

Κατόπιν των αλλαγών αυτών το τοπίο διαμορφώνεται ως εξής, σύμφωνα με τον οδηγό της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) για τα capital controls:

1. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη κάρτα μου για να κάνω αγορές στο εξωτερικό ή από το ίντερνετ;
ΝΑΙ, εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας για αγορές αγαθών και υπηρεσιών μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα και εντός του ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Για αγορές από το ίντερνετ μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας, μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, χωρίς περιορισμούς εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα και εντός του ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. Ωστόσο, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες οκτώ γενικές κατηγορίες συναλλαγών: 1. Μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό, 2. αγορά έργων τέχνης και δημοπρασίες, 3. συναλλαγές με εταιρίες στοιχηματισμού και τυχερά παιχνίδια, 4. αγορές σε κοσμηματοπωλεία, 5. γενικοί κωδικοί στους οποίους εντοπίζεται πλειοψηφία συναλλαγών που αφορούν πορνογραφικό υλικό, 6. προσωπικές υπηρεσίες (συνοδοί και ραντεβού), 7. πληρωμές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και 8. αγορές υπηρεσιών εστίασης.

2. Μπορώ να ανοίξω νέο λογαριασμό;

OXI, απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί, εφόσον με το ως άνω άνοιγμα λογαριασμού δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη στην τράπεζα. Απαγορεύεται επίσης η ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών. Ωστόσο, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη για μια σειρά από συναλλαγές:
α) πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου, β) πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς την ίδια τράπεζα, που προκύπτουν από συμβάσεις οι οποίες είχαν καταρτιστεί προ της 28ης Ιουνίου 2015, γ) καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων, δ) εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής, ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται αποκλειστικά με το προϊόν εκκαθάρισης των συναλλαγών με κάρτες, ε) εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης της δραστηριότητάς τους σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, στ) εξυπηρέτηση νεοφυών εταιριών που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας, ζ) κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στην ίδια τράπεζα, η) μεταφορά του λογαριασμού διαχείρισης μισθοδοσίας ενός εργοδότη από μια τράπεζα σε άλλη, στην οποία αυτός ήδη τηρεί λογαριασμό. Οι εργαζόμενοι στην περίπτωση αυτή θα έχουν δικαίωμα ανάληψης μετρητών από τη μια από τις δύο τράπεζες, εκτός εάν κωδικοί πελάτη προϋπήρχαν και στις δύο τράπεζες, θ) άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως με δικαιούχο οπλίτη που καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία του, εφόσον δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά του, ι) άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε φοιτητές ή σπουδαστές, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου.

3. Μπορώ να προσθέσω συνδικαιούχο σε υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό μου;

ΟΧΙ, απαγορεύεται να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους καταθετικούς λογαριασμούς, εφόσον δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη στην τράπεζα.

4. Μπορώ να εξοφλήσω πρόωρα το δάνειό μου;

ΝΑΙ, η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα επιτρέπεται.

5. Οι μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπονται;

ΟΧΙ. Εξαιρούνται η μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες έως 1.000 ευρώ ανά κωδικό πελάτη και ανά ημερολογιακό μήνα, οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ η καθεμία ανά ημέρα, ανά πελάτη, οι συναλλαγές φυσικών προσώπων που επιβάλλονται από σοβαρούς λόγους υγείας με μηνιαίο όριο 2.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο.

Πληρωμές συντάξεων – επιδομάτων εκτός Ελλάδας

6. Ποσά που πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό μου από το εξωτερικό μπορούν να μεταφερθούν εκ νέου στο εξωτερικό;
ΝΑΙ, στο σύνολό τους. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η ανάληψη με μετρητά του συνόλου του μεταφερόμενου από το εξωτερικό χρηματικού ποσού. Η ανάληψη μπορεί να γίνεται έως το ποσοστό συνολικά 30% για χρηματικά ποσά τα οποία μεταφέρονται μετά την 22/7/2016 από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης. Οι ναυτιλιακές εταιρίες μπορούν να πραγματοποιούν και αναλήψεις μετρητών μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ ημερησίως.

7. Πληρωμές συντάξεων στο εξωτερικό για συνταξιούχους επιτρέπονται;
ΝΑΙ, επιτρέπονται οι πληρωμές συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό από φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε τράπεζα η οποία εδρεύει και λειτουργεί εκτός Ελλάδας, στις εξής περιπτώσεις: (α) αν πριν από τις 28 Ιουνίου 2015 ο δικαιούχος της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος λάμβανε με τον ανωτέρω τρόπο τη σύνταξή του ή το προνοιακό επίδομα ή αν είχε αποδεδειγμένα υποβάλει έως τότε τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή τους, καθώς και (β) αν του απονέμεται για πρώτη φορά σύνταξη μετά τις 22/07/2016, εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο δικαιούχος αποδεικνύει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία.

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ