Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021

Πλαφόν στο σύνολο φόρων και εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών!

Τι σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο για να αποτρέψει την επανάληψη του φαινομένου της μεγάλης μείωσης (κατά 20%) στα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην ΕφορίαTην επιβολή ανώτατου ορίου (πλαφόν) στο ύψος των συνολικών επιβαρύνσεων που υφίστανται οι ελεύθεροι επαγγελματίες από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. 

Στόχος των συναρμόδιων υπουργείων είναι, αφενός, να στηριχθούν, στο πλαίσιο της αναδιανομής προς τα κάτω που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, τα χαμηλά εισοδήματα, αφετέρου, να μη στερέψουν από έσοδα τα κρατικά ταμεία, είτε αυτά αφορούν εισπράξεις από εισφορές είτε από φόρους. Αλλωστε το σχέδιο προβλέπει την ενιαία είσπραξη των εισφορών και φόρων από το 2017, γεγονός που εξηγεί κατά έναν βαθμό και την προωθούμενη λύση της διασύνδεσης φόρων – εισφορών και την ενιαία αντιμετώπιση της επιβάρυνσης, που φαίνεται ότι προκρίνει η κυβέρνηση.

Ο ουσιαστικός στόχος είναι όμως η αποτροπή της επανάληψης του φαινομένου που παρουσιάστηκε φέτος χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και λοιποί αυτοαπασχολούμενοι να δηλώνουν στην Εφορία ετήσια εισοδήματα σημαντικά χαμηλότερα από τα προηγούμενα χρόνια για να αποφύγουν τις υπέρογκες επιβαρύνσεις από τη φορολογία εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές που προκαλεί ο νόμος 4387/2016 – πιο γνωστός και ως «νόμος Κατρούγκαλου».

Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών ισχυρίζονται ότι τα έσοδα του φετινού Κρατικού Προϋπολογισμού από τη φορολόγηση των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων αναμένεται να σημειώσουν υστέρηση έναντι του στόχου που τέθηκε, κυρίως λόγω της μείωσης των δηλωθέντων εισοδημάτων από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους λοιπούς αυτοαπασχολουμένους, με την οποία οι συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων φαίνεται ότι «αμύνθηκαν» απέναντι στη σημαντική αύξηση του συνολικού ύψους των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων που επέφερε ο ν. 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου»).

Εκκαθάριση

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων που διέρρευσαν πρόσφατα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το συνολικό εισόδημα που δήλωσαν φέτος, για το 2016, στην Εφορία οι ελεύθεροι επαγγελματίες μειώθηκε κατά 20% σε σύγκριση με το εισόδημα που δήλωσαν πέρυσι για το 2015. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω φορολογούμενοι δήλωσαν για το 2016 (στις φορολογικές δηλώσεις του 2017) συνολικό ποσό εισοδημάτων ύψους 3,8 δισ. ευρώ, έναντι 4,7 δισ. ευρώ για το 2015 (στις φορολογικές δηλώσεις του 2016). Η εξέλιξη αυτή είχε ως συνέπεια τη μείωση των εσόδων του φετινού Κρατικού Προϋπολογισμού από τους φόρους εισοδήματος των συγκεκριμένων κατηγοριών φορολογουμένων και τη δημιουργία κινδύνου για μείωση των μελλοντικών εισπράξεων του ΕΦΚΑ από τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολουμένων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται η θέσπιση ενός ανώτατου ορίου στο ύψος του αθροίσματος των πληρωτέων φόρων εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών κάθε αυτοαπασχολουμένου. Το ανώτατο όριο στο άθροισμα φόρων και ασφαλιστικών εισφορών θα έχει τη μορφή ενός ποσοστού επί του συνολικού εισοδήματος από επιχειρηματικές δραστηριότητες το οποίο δηλώνεται στην Εφορία.

Επιβαρύνσεις

Αν, για παράδειγμα, το συνολικό άθροισμα των επιβαρύνσεων ενός ελεύθερου επαγγελματία από τον φόρο εισοδήματος και από τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος, τότε το υπερβάλλον ποσό επιβαρύνσεων θα διαγράφεται και το τελικό ύψος των επιβαρύνσεων θα περιορίζεται έως το επίπεδο του ανώτατου αυτού ποσοστού. Το «κούρεμα» θα γίνεται από το «κομμάτι» των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ οι καταβλητέοι φόροι επί του εισοδήματος θα παραμένουν στο επίπεδο που θα έχουν διαμορφωθεί από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Στόχος της επιβολής αυτού του «κόφτη» στο ύψος των συνολικών επιβαρύνσεων θα είναι να εξαλειφθεί το «κίνητρο» για απόκρυψη εισοδημάτων από τις φορολογικές Αρχές, το οποίο έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4387/2016, που προβλέπουν, ειδικά για τους αυτοαπασχολουμένους, την επιβολή υπέρογκων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, το συνολικό ύψος των οποίων φτάνει ακόμη και σε ποσοστά 70% ή και 80% επί των συνολικών ετήσιων εισοδημάτων τους.

Το σχέδιο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου καθώς και άλλα εναλλακτικά σχέδια παρεμβάσεων για την αποτροπή της συρρίκνωσης των δηλούμενων εισοδημάτων των αυτοαπασχολουμένων θα τεθούν σε συζήτηση με τους εκπροσώπους των δανειστών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την τρίτη αξιολόγηση της υλοποίησης του Μνημονίου ΙΙΙ. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των εξεταζόμενων μέτρων θα πρέπει πάντως να καθοριστούν σύντομα, πριν από τη συζήτηση με τους δανειστές.

Ειδικά όσον αφορά το μέτρο της επιβολής πλαφόν στο ύψος των συνολικών φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων τα πρακτικά προβλήματα υλοποίησης που ανακύπτουν είναι πολλά. Για παράδειγμα, προϋπόθεση για να εφαρμοστεί το μέτρο της επιβολής πλαφόν θα πρέπει να είναι προηγουμένως να καταστεί δυνατή η ταυτόχρονη εκκαθάριση των οφειλών φόρου εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολουμένων μέσω της ενοποίησης των συστημάτων παρακολούθησης και είσπραξης των φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων και της ένταξής τους στις πληροφοριακές υποδομές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως προβλέπει ήδη για το 2018 το νέο αναθεωρημένο Μνημόνιο ΙΙΙ.

Επιπλέον, θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του μέτρου, δεδομένου ότι οι δανειστές είναι πολύ φειδωλοί στην έγκριση μέτρων περικοπής βεβαιωμένων οφειλών, εκτός αν πειστούν με επαρκή επιχειρήματα ότι όντως θα προκύψει συγκεκριμένου ύψους σημαντική αύξηση εσόδων που θα (υπερ)καλύψει τις δημοσιονομικές απώλειες.

Οι αυτοαπασχολούμενοι που δουλεύουν μόνο για…. το κράτος!

Για το κράτος θα πρέπει να δουλεύουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, προκειμένου να είναι συνεπείς στις φορολογικές και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (OEE), το ποσοστό εισοδήματος που απομένει στον επαγγελματία μετά την αφαίρεση φόρων, εισφορών και τελών φτάνει το 35%, ενώ για μεγάλα εισοδήματα υποχωρεί και κάτω του 25%.
Αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας αποκτήσει καθαρό κέρδος (προ φόρων) 50.000 ευρώ, θα του μείνουν έπειτα από άμεσους φόρους και εισφορές τα ίδια σχεδόν χρήματα από ό,τι αν έχει καθαρό κέρδος 70.000 ευρώ.
Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό εισόδημα 12.000 ευρώ θα καταβάλει σε φόρους και εισφορές το ποσό των 7.742 ευρώ και θα του μείνει μόλις το 35% των κερδών του, δηλαδή 4.258 ευρώ. Ενας άλλος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος της τάξης των 70.000 ευρώ έχει φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 53.696 ευρώ, για να του μείνουν τελικά 16.304 ευρώ, δηλαδή το 23% του αρχικού εισοδήματός του. Ας αναλυτικές μερικές περιπτώσεις:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1:
■ Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας, με ετήσιο καθαρό κέρδος 12.000 €
■ Ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 3.234 €
■ Φόρος εισοδήματος 1.928,52 €
■ Προκαταβολή φόρου (100%) 1.928,52 €
■ Τέλος επιτηδεύματος 650 €
■ Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 €
■ Τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 4.258,96 €
■ Ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 35,49%

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2:
■ Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 24.000 €
■ Ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 6.468 €
■ Φόρος εισοδήματος 3.857,04 €
■ Προκαταβολή φόρου (100%) 3.857,04 €
■ Τέλος επιτηδεύματος 650 €
■ Εισφορά αλληλεγγύης (5%) 121,68 €
■ Τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 9.046,24 €
■ Ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 37,69%

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3:
■ Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 36.000 €
■ Ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 9.702,00 €
■ Φόρος εισοδήματος 6.226,13 €
■ Προκαταβολή φόρου (100%) 6.226,13 €
■ Τέλος επιτηδεύματος 650,00 €
■ Εισφορά αλληλεγγύης 490,83 €
■ Τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 12.704,91 €
■ Ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 35,29%

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4:
■ Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 50.000 €
■ Ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 13.475 €
■ Φόρος εισοδήματος 9.713,59 €
■ Προκαταβολή φόρου (100%) 9.713,59 €
■ Τέλος επιτηδεύματος 650 €
■ Εισφορά αλληλεγγύης 1.099,99 €
■ Τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 15.347,83 €
■ Ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 30,70%

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5:
■ Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 70.000 €
■ Ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 18.865 €
■ Φόρος εισοδήματος 16.009,64 €
■ Προκαταβολή φόρου (100%) 16.009,64 €
■ Τέλος επιτηδεύματος 650 €
■ Εισφορά αλληλεγγύης 2.160,91 €
■ Τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 16.304,81 €
■ Ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 23,29%

{{-PCOUNT-}}19{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ