Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

Ποιοι μπορούν να πάρουν (έως 200.000 €) από τα (νέα) προγράμματα ΕΣΠΑ

Αρχίζει από μεθαύριο (σταδιακά) η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. 370.000.000 ευρώ ο ο προϋπολογισμός για όσους ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις. 

Από τον
Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Επιδοτήσεις από 5.000 έως 200.000 ευρώ θα μπορούν να διεκδικήσουν οι δικαιούχοι από τα τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020». Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει σταδιακά από μεθαύριο και θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Πρόκειται για προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 370.000.000 ευρώ, που αποσκοπούν στην ενίσχυση μικρών, νεοφυών και τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και άνεργων πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να στήσουν τις δικές τους δουλειές.

Η πρώτη δράση αφορά την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης άνεργων πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (50.000.000 ευρώ). Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 8/3/2016 και λήγει στις 15/4/2016. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Το ανώτατο ύψος των 25.000 ευρώ αυξάνεται, εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Το δεύτερο πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 120.000.000 ευρώ κι έρχεται να χρηματοδοτήσει ανέργους και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση με καινοτόμο χαρακτήρα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 17/3/2016 έως τις 27/4/2016, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 15.000 έως 60.000 ευρώ.

Με προϋπολογισμό 70.000.000 ευρώ, το τρίτο πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με υποβολή αιτήσεων από τις 29/3/2016 έως τις 17/5/2016. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 15.000 έως 150.000 ευρώ. Το τέταρτο πρόγραμμα ενισχύει με 130.000.000 ευρώ την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας. Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 7/4/2016 και εκπνέει στις 20/5/2016, ενώ το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 15.000 έως 200.000 ευρώ.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών για όλες τις δράσεις θα κατατίθεται μόνο από όσους ενταχθούν στα προγράμματα, ενώ έχει δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός για τις προκαταβολές των προγραμμάτων, χωρίς να απαιτούνται εγγυητικές επιστολές από τους δικαιούχους. Η «κυριακάτικη δημοκρατία» ξετυλίγει έναν οδηγό για τις τέσσερις δράσεις του ΕΣΠΑ, παρουσιάζοντας λεπτομέρειες για τους δικαιούχους, τις δράσεις που χρηματοδοτούνται, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες. Αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για καθένα από τα τέσσερα προγράμματα.

 • Πτυχιούχοι:

 • Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν: Ανεργοι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Επίσης, φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Ποσά και αντικείμενο επιδότησης: Οι ενδιαφερόμενοι επιδοτούνται για τη δημιουργία, την οργάνωση, την υποστήριξη και τη λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους. Μπορούν να λάβουν έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων και έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσότερων ατόμων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Εισοδηματικά κριτήρια

Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας, το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

 • Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08/03/2016, ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8.30 έως 19.00), στον τηλεφωνικό αριθμό 8011136300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση και στην ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr www.espa.gr email: infoepan@mou.gr.

2. Start-up – Καινοτόμες επιχειρήσεις

Μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, όπως και ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Θα επιδοτούνται με ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ για τη σύσταση επιχείρησης στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ και Υγεία – Φάρμακα).

Επιλέξιμη εταιρική μορφή είναι οι ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ). Η Α.Ε. δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση, ενώ επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τα εξής:

 • Αγορά εξοπλισμού (έως 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας)

 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)

 • Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες

 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

 • Αποσβέσεις παγίων

 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

 • Προμήθεια αναλωσίμων

 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)

 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17/03/2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από τη 1η Ιανουαρίου 2012 έως και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης

Πότε και πώς θα υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17/03/2016 και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 27/04/2016.

Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων, καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 27/04/2016. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Για τουριστικά επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 150.000 €

3. Τουρισμός: Στη δράση αυτή μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες έως τις 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις, αλλά και νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί έως τις 31/12/2015.

Με το πρόγραμμα επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμό, εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού), αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδήλατα κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες, μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης είτε μεικτής/πολλαπλής χρήσης τουλάχιστον εννέα θέσεων και δαπάνες προβολής – προώθησης.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11/02/2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ό. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ (ετήσια μονάδα εργασίας) μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται κατά μ.ό. τη διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα, θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Πότε και πού θα υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής είναι στις 29/03/2016 και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 17/05/2016. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων, καθώς η αξιολόγηση θα αρχίσει μετά τις 17/05/2016. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Επιδότηση έως 50% για «μικρούς» που τηρούσαν (έως το τέλος του 2015) βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας

4. Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις: Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες έως τις 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις, ή νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί έως τις 31/12/2015.

Με τη δράση αυτή επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι επιδοτούνται για

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, μηχανήματα – εξοπλισμό.

 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

 • Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.

 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. CE).

 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11/02/2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα, θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτήν τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής είναι στις 07/04/2016 και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 20/05/2016. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων, καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα αρχίσει μετά τις 20/05/2016. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Για επικοινωνία, πληροφορίες και ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 08.30 έως 19.00. Τηλεφωνική ενημέρωση παρέχεται στο 8011136300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση, ενώ πληροφορίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr www.espa.gr email: infoepan@mou.gr

ΓΡΑΦΗΜΑ

370.000.000 €

ο συνολικός προϋπολογισμός των τεσσάρων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

50.000.000 €

είναι το ύψος του προγράμματος για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης άνεργων πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

120.000.000 €

είναι το ύψος του προγράμματος για ανέργους και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση με καινοτόμο χαρακτήρα.

70.000.000 €

είναι το ύψος του προγράμματος για ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

130.000.000 €

είναι το ύψος του προγράμματος για την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

{{-PCOUNT-}}70{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ