Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020

«Πράσινες» τρύπες στη λίστα εργασιακής εφεδρείας

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Με σκιές που κρύβουν προσπάθεια κομματικής χειραγώγησης της διαδικασίας με την οποία οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα χαρακτηριστούν πλεονάζον προσωπικό εστάλη χθες από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρη Ρέππα το προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, στο προσχέδιο του Π.Δ., σύμφωνα με το οποίο θα καταρτιστούν οι πίνακες βαθμολόγησης βάσει των οποίων θα τηρείται σειρά προτεραιότητας σε μελλοντικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, εμπεριέχονται σημεία που δείχνουν τη δυνητική πρόθεση της κυβέρνησης να βάλει κομματική σφραγίδα σε όσους ή σε κάποιους από τους υπαλλήλους που θα βρεθούν σε εργασιακή εφεδρεία.

Σε αυτά τα σημεία περιλαμβάνονται η πριμοδότηση με 30 μόρια ανά έτος ως μπόνους προϋπηρεσίας για τους υπαλλήλους που εργάζονται στις ΔΕΚΟ, η πριμοδότηση με τα ίδια μόρια όσων έχουν πτυχίο και διδακτορικό και μιλάνε ξένες γλώσσες με όσους έχουν προσκομίσει δικαιολογητικά εμπειρίας από την αγορά, η πριμοδότηση με 100 μόρια σε όσους φέρουν βεβαίωση πενταετούς εμπειρίας από τον ιδιωτικό τομέα και επίσης η πριμοδότηση με 40 μόρια σε όλους, είτε μιλούν μία είτε περισσότερες ξένες γλώσσες!

Επιπλέον, με το προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος οι υπάλληλοι αυτοί θα μεταφέρονται «σε θέσεις τακτικού προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα» ή θα επιλέγουν «θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης».

Η θέση που θα καταλαμβάνει ο κάθε υπάλληλος θα εξαρτάται από τις σπουδές του, την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση. Οσον αφορά την εμπειρία, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα θα «νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε οποιοδήποτε αντικείμενο».

Προτεραιότητα στην κατάληψη των θέσεων που θα προκηρυχθούν θα έχουν: (α) τα άτομα με αναπηρία 50% και άνω, (β) οι έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% και (γ) ο ένας εκ των δύο συζύγων, εφόσον και οι δύο χαρακτηρίζονται πλεονάζον προσωπικό.

Τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο εκάστου έτους το ΑΣΕΠ θα προβαίνει σε ενοποίηση των οριστικοποιημένων πινάκων των φορέων ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα. Ο Ενοποιημένος Πίνακας Κατάταξης του Πλεονάζοντος Προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα καταχωρίζεται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το ΑΣΕΠ, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Κατανομής του ποσοστού 10% των ετήσιων προσλήψεων του Πλεονάζοντος Προσωπικού ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα, εκδίδει μία φορά το έτος προκήρυξη για μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι θέσεις που αναλογούν στο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για την απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό που έχει ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού.

Για κυβερνητικό αλαλούμ στις λίστες που τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας κατηγορούν την κυβέρνηση με κοινή δήλωσή τους ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της Ν.Δ. Χρήστος Σταϊκούρας και Εσωτερικών Χρήστος Ζώης. Οι δυο τομεάρχες επισημαίνουν ότι, ανάμεσα στα άλλα, περιλαμβάνουν φορείς, που είτε δεν είναι δημόσιοι αλλά σωματεία είτε δεν υπάρχουν καθόλου.

Μακάριος Λαζαρίδης


Πιο εύκολη η αργία για επίορκους – υπόδικους

Σε αυτοδίκαιη αργία εφόσον στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης θα οδηγούνται πλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με σχέδιο νόμου για το νέο πειθαρχικό δίκαιο, που έδωσε στη δημοσιότητα χτες το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Επιπλέον, τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία όταν παραπέμπονται για τα αδικήματα της δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης περί την υπηρεσία, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της ασέλγειας με κατάχρηση εξουσίας ή της πορνογραφίας ανηλίκων.

Παρέχεται, ταυτόχρονα, η ευχέρεια στα πειθαρχικά συμβούλια, στα οποία δεν θα μετέχουν πλέον οι συνδικαλιστές και διαχωρίζονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια, να επιβάλλουν την ποινή της οριστικής παύσης για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα και όχι μόνο για ορισμένα μόνον αδικήματα, όπως είναι η παράβαση καθήκοντος που ίσχυε έως τώρα.

Σε παύση, μάλιστα, τίθενται οι υπάλληλοι, σε βάρος των οποίων προκύπτουν «επαρκείς ενδείξεις» και όχι «βάσιμες ενδείξεις», οι οποίες μπορεί να μην υπάρχουν από την αρχή των δίωξης, αλλά να προκύψουν μετά τη διεξαγωγή της πειθαρχικής διαδικασίας. Σε δυνητική αργία τίθενται και οι υπάλληλοι, εφόσον εκδοθεί σε βάρος τους ένταλμα προσωρινής κράτησης και απολύθηκαν με εγγύηση ή περιοριστικούς όρους.

Στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι στους υπαλλήλους που τελούν σε αργία ή αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους καταβάλλεται το 1/3 των αποδοχών τους, ενώ έως τώρα προβλεπόταν ότι καταβάλλεται το 1/2 των αποδοχών τους. Κατ’ εξαίρεση, όταν πρόκειται για το πειθαρχικό παράπτωμα της δωροδοκίας ή της υπεξαίρεσης περί την υπηρεσία, προβλέπεται να καταβάλλεται το 1/4 των αποδοχών.

Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί και «η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ίδιου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου ή εξ αφορμής αυτών». Με τη διατύπωση αυτή επιδιώκεται η αποδοκιμασία και τιμωρία πράξεων ή παραλείψεων του υπαλλήλου που συνδέονται με φαινόμενα διαφθοράς. Ως πειθαρχικό παράπτωμα ορίζεται και «η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας».

Στο νομοσχέδιο ορίζεται ακόμη ότι το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, όταν συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις πειθαρχικού χαρακτήρα, μπορεί να επιβάλλει και διοικητική κύρωση από 10.000 έως 30.000 ευρώ.


Υποχρεωτικές μετακινήσεις και στους δήμους

Σε υποχρεωτικές μετατάξεις για το πλεονάζον προσωπικό που θα προκύψει στη διαδικασία εξυγίανσης των υπερχρεωμένων δήμων της χώρας προχωράει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών. Ο Χάρης Καστανίδης δεν απέκλεισε ακόμη το καθεστώς των μετατάξεων να επεκταθεί και για το προσωπικό των δήμων που απασχολούν υπεράριθμους υπαλλήλους, το οποίο θα μετακινηθεί στους δήμους που έχουν έλλειψη προσωπικού.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι το προς μετάταξη προσωπικό δεν θα προσμετράται στις νέες προσλήψεις και έτσι δεν θα υπόκεινται στον κανόνα μία πρόσληψη για 10 αποχωρήσεις που ισχύει για το 2011, καθώς οι μετακινήσεις αφορούν τον ίδιο φορέα.

Επιπλέον, ο κ. Καστανίδης παρουσίασε ένα πιο ευέλικτο πρόγραμμα εξυγίανσης των υπερχρεωμένων δήμων από αυτό που είχε παρουσιάσει η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών υπό τον Γιάννη Ραγκούση. Σύμφωνα με αυτό οι δήμοι, με βάση, κυρίως, το αν οι προϋπολογισμοί τους είναι ελλειμματικοί ή όχι, θα μπορούν να ενταχθούν στο «βαρύ» ή το «ελαφρύ» πρόγραμμα, στα οποία, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, υπολογίζεται ότι είναι πιθανόν να ενταχθούν περίπου 80 από τους 325 δήμους. Τα οριστικά, όμως, στοιχεία για τον αριθμό και ποιους δήμους αφορά θα είναι έτοιμα προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, καθώς αυτή τη στιγμή εξετάζονται τα οικονομικά των δημοτικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων των δήμων.

Η ένταξη των δήμων στο πρόγραμμα θα γίνεται, κυρίως, οικειοθελώς, με σχετικές αποφάσεις των δημοτικών τους συμβουλίων, ωστόσο στην περίπτωση που κάποιος δήμος δεν εμφανίζει πραγματικά ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για το 2012 θα μπαίνει υποχρεωτικά στο πρόγραμμα εξυγίανσης.

Μακάριος Β. Λαζαρίδης

{{-PCOUNT-}}26{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σκληρή κόντρα Μητσοτάκη – Τσίπρα! «Μεγάλη» εκστρατεία ενημέρωσης εξήγγειλε ο πρωθυπουργός

Μέγα ζητούμενο η δίκαιη κατανομή των κονδυλίωνΜετωπική σύγκρουση, και μάλιστα... αναπάντεχη, είχαν στη Βουλή οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή το νομοσχέδιο...

Μειώθηκε το ιικό φορτίο στα λύματα Αθήνας – Θεσσαλονίκης! Προειδοποιεί ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο σε άλλους περιφερειακούς νομούς, προειδοποιεί ο πρύτανης του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΕικόνα από την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα...

Παρέμβαση του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ για δώρο Χριστουγέννων και ασθενέστερα νοικοκυριά

Να δοθεί ολόκληρο το δώρο των Χριστουγέννων στους εργαζομένους των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία πρότεινε χθες από τη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας,...

26 συλλήψεις σε οίκο ανοχής στην Ομόνοια!

Η Αστυνομία επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 18.000 €!Έφοδο σε έναν οίκο ανοχής στην περιοχή της Ομόνοιας έκαναν το απόγευμα της Τρίτης άνδρες της Αστυνομίας,...

Στόχος των Ευρωπαίων η… σωτηρία των γιορτών!

Σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων με στόχο να «διασωθούν» τα Χριστούγεννα. Ανοίγει τους ναούς η ΓαλλίαΕπιχείρηση «σώστε τα Χριστούγεννα» οργανώνεται στην Ευρώπη, όπου οι...