Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

Σοκ και δέος για τους μισθούς με αναδρομική ισχύ

Τη χαριστική βολή στις εργασιακές σχέσεις έδωσε το υπουργείο Εργασίας με ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε χθες για τις μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Παρά τις περί του αντιθέτου αρχικώς διαβεβαιώσεις του υπουργού Γ. Κουτρουμάνη, μεγάλοι χαμένοι αποδεικνύονται όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών. Τραγική ειρωνεία είναι ότι η σφαγή των μισθών θα ισχύσει όπως λένε (!) μέχρι τη βελτίωση της οικονομίας, την οποία προσδιόρισε προχθές για το… 2032 ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Γκίκας Χαρδούβελης.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται η άρση της μονιμότητας των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ με ισχύ από τις 14 Φεβρουαρίου 2012.

Οπως τονίζεται ρητά στην εγκύκλιο, «ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας» οι νέοι έως 25 ετών στο εξής θα πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), μειωμένο κατά 32%, δηλαδή 510,95 ευρώ μεικτές αποδοχές.

Ολες οι… μάχες του Γιώργου Κουτρουμάνη έγιναν (όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος) με άσφαιρα πυρά και κατέληξαν στη συρρίκνωση των εισοδημάτων των εργαζομένων, των οποίων επιχειρείται η βίαιη φτωχοποίηση.

Για όλους τους υπόλοιπους ανειδίκευτους εργάτες (περίπου 350.000), άνω των 25 ετών, ισχύει η μείωση κατά 22% της ΕΓΣΣΕ, δηλαδή 586,08 ευρώ μεικτές μηνιαίες αποδοχές. Με άλλα άρθρα της εγκυκλίου περιορίζεται ακόμα περισσότερο η διαδικασία της μετενέργειας (για την οποία επίσης έδωσε «μάχη» ο προαναφερόμενος υπουργός), ενώ ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για μαζικές ατομικές συμβάσεις, στις οποίες δεν θα ισχύει κανένα επίδομα και το μόνο όριο θα είναι ο κατώτατος μισθός της Εθνικής Συλλογικής.

Επίσης μονομερώς ο εργοδότης μπορεί -από τις 14 Μαΐου- να μειώσει τις αποδοχές των εργαζομένων στα όρια της κλαδικής σύμβασης, εφόσον έως τότε δεν έχει υπογραφεί νέα κλαδική σύμβαση.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος ορίζει:

1) Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται από την ΕΓΣΣΕ, είναι μειωμένα κατά 22%. Η μείωση ισχύει αναδρομικά από 14 Φεβρουαρίου 2012 έως την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Η εφαρμογή των νέων κατώτατων μισθών μπορεί να γίνει αυτόματα από τους εργοδότες, αφού δεν είναι υποχρεωτική η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Κάθε μείωση μεγαλύτερη από 22% είναι άκυρη. Ετσι το βασικό ημερομίσθιο για τον ανειδίκευτο άγαμο εργατοτεχνίτη υποχωρεί στα 26,18 ευρώ, ενώ ο βασικός μισθός για τον ανειδίκευτο άγαμο υπάλληλο πέφτει στα 586,08 ευρώ.

2) Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων, για νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, είναι μειωμένα κατά 32% από την ισχύουσα ΕΓΣΣΕ. Στο 68% των κατώτατων ημερομίσθιων και μισθών ανέρχεται και η αμοιβή των μαθητευομένων. Πρακτικά, το βασικό ημερομίσθιο για τον ανειδίκευτο άγαμο εργατοτεχνίτη φτάνει τα 22,83 ευρώ, ενώ για τον ανειδίκευτο άγαμο υπάλληλο ο βασικό μηνιαίος μισθός είναι 510,95 ευρώ.

3) Για κλαδικές συμβάσεις που έληξαν το 2011 και έως την υπογραφή του νέου Μνημονίου (14/2/2012) έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα εξάμηνο, το τρίμηνο που δίνεται ως μετενέργεια ισχύει μόνο για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει ο κατώτατος της κλαδικής και τα τέσσερα επιδόματα (τέκνων, σπουδών, ωρίμανσης και επικίνδυνης εργασίας), που το υπουργείο Εργασίας διατυμπάνιζε ότι διατηρούνται. Αντίθετα, ισχύουν μόνο ατομικές συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, με όριο τον κατώτατο της Εθνικής Συλλογικής. Αρα οι εργοδότες μπορούν άμεσα να πιέσουν τους εργαζομένους να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις έως τα 586 ευρώ, δηλαδή να συμπιέσουν τους μισθούς έως 40%. Για τις υπόλοιπες κλαδικές συμβάσεις, για όσες δεν έχουν λήξει ακόμα, το τρίμηνο της μετενέργειας ξεκινάει κανονικά με τη λήξη τους. Για όσες έληξαν σε διάστημα μικρότερο του εξαμήνου από 14/2/2012 και πριν, η μετενέργεια ισχύει έως τις 14 Μαΐου. Δηλαδή μονομερώς ο εργοδότης μπορεί -από τις 14 Μαΐου- να μειώσει τις αποδοχές των εργαζομένων στα όρια της κλαδικής σύμβασης, εφόσον έως τότε δεν έχει υπογραφεί νέα κλαδική σύμβαση.

4) Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται στο εξής είναι ορισμένου χρόνου, ένα έως τρία έτη το πολύ.

5) Η προσφυγή στη διαιτησία είναι δυνατή μόνο αν συναινούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Προσφυγές που κατατέθηκαν μονομερώς πριν από τις 14/2/2012 και δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση μπαίνουν στο αρχείο.

6) Αναστέλλεται κάθε συλλογική σύμβαση εργασίας που προβλέπει αύξηση αποδοχών των εργαζομένων, είτε μισθού είτε επιδομάτων.

7) Οι συμβάσεις εργαζομένων στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί παλαιότερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ), μετατρέπονται άμεσα σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Κάθε διάταξη που θεσπίζει ρήτρες μονιμότητας ή δεσμευτικούς όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα καταργείται.

Βασίλης Αγγελόπουλος


Στα 360 ευρώ στους ανέργους και άγριο πετσόκομμα επιδομάτων

Σε 360 ευρώ τον μήνα ή 14,4 ευρώ ημερήσια επιδότηση ανέρχεται από χθες το επίδομα ανεργίας που θα λαμβάνουν στο εξής περίπου 270.000 άνεργοι του ΟΑΕΔ. Η μείωση του επιδόματος, ως αποτέλεσμα της αντίστοιχης μείωσης κατά 22% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), προκύπτει τη χειρότερη στιγμή, την ώρα που η ανεργία στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει το 1.000.000 άτομα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο ΟΑΕΔ, αναφέρει αναλυτικά όλα τα επιδόματα που χορηγεί και τα οποία είναι συνδεδεμένα με το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και θα υποστούν και εκείνα το αντίστοιχο πετσόκομμα του 22%.

Γίνεται σαφές ότι όλη η φιλολογία που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα από το υπουργείο Εργασίας και τον αρμόδιο υπουργό Γιώργο Κουτρουμάνη, ότι θα «γλιτώσουν» κάποια επιδόματα ή ότι θα υπάρξουν ειδικά κριτήρια για κάποιες κατηγορίες ανέργων, ήταν μόνο για… επικοινωνιακούς λόγους. Επί της ουσίας, τα επιδόματα του ΟΑΕΔ περικόπτονται βίαια για όλους και, αντί για ουσιαστική παροχή βοήθειας σε συμπολίτες που βρέθηκαν στην ανεργία, μετατρέπονται σε… φιλοδώρημα πείνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ξεκαθαρίζεται ότι τα νέα ποσά επιδότησης ανεργίας ισχύουν τόσο για τους ήδη επιδοτούμενους ανέργους όσο και για τους νέους δικαιούχους. Το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή στα 360 ευρώ), ανεξάρτητα αν ο άνεργος αμειβόταν, ως εργαζόμενος, με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο. Από την παραπάνω παραδοχή επηρεάζονται τα ακόλουθα επιδόματα: Τα ειδικά εποχικά βοηθήματα που καταβάλλονται μια φορά τον χρόνο και αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, που, λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, δεν εργάζονται όλον τον χρόνο.

Αυτοί είναι οι οικοδόμοι (678,06 ευρώ), οι σμυριδεργάτες (916,3 ευρώ), οι δασεργάτες, οι ρυτινοσυλλέκτες, οι καπνεργάτες και οι εργαζόμενοι στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (641,41 ευρώ), όπως επίσης και οι μουσικοί, οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί και οι εργαζόμενοι στα τουριστικά επαγγέλματα του επισιτισμού, όπως είναι μάγειροι, ζαχαροπλάστες (458,15 ευρώ). Το επίδομα μητρότητας, που καταβάλλεται για έξι μήνες το πολύ. Επίσης, το ειδικό βοήθημα που καταβάλλεται στους μακροχρόνια ανέργους, αν παρέλθει ο χρόνος που τους έχει καταβληθεί το βασικό επίδομα ανεργίας και δεν έχουν βρει ακόμα δουλειά. Ακόμα, επηρεάζεται το ειδικό βοήθημα που χορηγείται έπειτα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων, το επίδομα για όσους αποφυλακίστηκαν και επανεντάσσονται στην κοινωνία και το ειδικό βοήθημα που καλύπτει όσους βρίσκονται σε φάση επίσχεσης εργασίας.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία έχουμε μορφές μερικής απασχόλησης (π.χ. εκ περιτροπής εργασία), το βασικό επίδομα ανεργίας είναι ακόμα μικρότερο. Συγκεκριμένα, για μηνιαίες αποδοχές που κυμάνθηκαν από το 6πλάσιο μέχρι το 12πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, το επίδομα ανεργίας ξεκινάει από τα 270 ευρώ. Για μηνιαίες αποδοχές μικρότερες του 6πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, το επίδομα ανεργίας φτάνει μόλις τα 180 ευρώ.

{{-PCOUNT-}}24{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ