Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020

Σοκ και δέος στα νοικοκυριά με το σκληρό φορολογικό πακέτο!

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Βαρύ είναι και το φορολογικό πακέτο του 2013. Συγκεκριμένα φέτος:

-Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. Στη θέση του θεσπίζεται σύστημα έκπτωσης φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ. Αυτή η έκπτωση μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος, μέχρι μηδενισμού της.

-Καθιερώνονται δύο κλίμακες φορολόγησης διαχωρίζοντας τη φορολογία για φυσικά πρόσωπα και επιτηδευματίες.

-Τίθεται σε ισχύ νέα κλίμακα για μισθωτούς – συνταξιούχους και έχει συντελεστή 22% για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, 32% για 25.001 έως 42.000 ευρώ και 42% για μεγαλύτερα.

-Ενεργοποιείται η νέα κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές, κερδοσκοπικές, συμμετοχικές, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου) και προβλέπει συντελεστή 26% για έσοδα μέχρι 50.000 ευρώ και 33% για μεγαλύτερα.

-Επιβάλλεται συντελεστής 13% σε εισοδήματα από γεωργική επιχείρηση από το 2014. Για το 2013 οι αγρότες θα φορολογηθούν με βάση τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών.

-Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10% τα εισοδήματα από ενοίκια μέχρι 12.000 ευρώ και πέραν του ποσού αυτού με 33%. Το ακαθάριστο ποσό από ενοίκια συνεχίζει να υπόκειται σε συμπληρωματικό φόρο 1,5%, ενώ παραμένει και η φορολόγηση με 3% για κτίσματα επιφάνειας άνω των 300 τ.μ.

-Διατηρείται η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων στην Εφορία για τη διατήρηση του αφορολόγητου ορίου. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συλλέξουν αποδείξεις για το 25% του εισοδήματος που δηλώνουν στην Εφορία.

Για το ποσό των αποδείξεων που δεν συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν επιπλέον φόρο 22% αντί για 10% που ίσχυε φέτος.

-Αυξάνει στο 15% από 10% ο φόρος στις καταθέσεις

-Καταργείται η επιχειρηματική αμοιβή

-Επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 20% κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων με βάση τους συντελεστές παλαιότητας (0,60 – 0,90).

-Καταργούνται τα αφορολόγητα ποσά των παιδιών και θεσπίζεται ενιαίο μηνιαίο επίδομα 40 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα δύο. Από το τρίτο παιδί και πάνω χορηγείται ετήσιο επίδομα 500 ευρώ για κάθε παιδί. -Επιβάλλεται εισοδηματικό όριο 45.000 ευρώ.

-Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα υποβάλλονται από 1η Φεβρουαρίου και μέχρι 30η Ιουνίου κάθε έτους.

-Αυξάνει στα 800 ευρώ από 400 ευρώ το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες που εδρεύουν σε πόλη μέχρι 200.000 κατοίκους, σε 1.000 ευρώ από 500 ευρώ για πόλεις με μεγαλύτερο πληθυσμό. Αυξάνει στα 650 ευρώ για εμπορικές επιχειρήσεις και στα 600 ευρώ για τα υποκαταστήματα.

-Δεν κόβεται το ρεύμα σε όσους δεν πληρώνουν το χαράτσι της ΔΕΗ, καθώς καταργείται η σχετική διάταξη. -Δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να ζητήσει με αίτησή του προς την Εφορία την αποκοπή του τέλους από τον λογαριασμό.

-Καταργείται η περαίωση των φορολογικών υποθέσεων.


Τσεκούρι στους συνταξιούχους και αύξηση στα όρια ηλικίας

Από το 2013 αυξάνονται τα ανώτατα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση από τα 65 στα 67 έτη. Επίσης αυξάνεται από τα 60 στα 62 έτη το κατώτατο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Από τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας εξαιρούνται οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρες ανήλικων τέκνων, οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην εργασιακή εφεδρεία και οι ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Οι συντάξεις μειώνονται από 5% έως 20%. Οι μειώσεις επέρχονται από το πρώτο ευρώ σε ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης αθροιστικά από 1.000 και άνω.

Για τους συνταξιούχους καταργείται η χορήγηση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας,

Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης του ΕΚΑΣ, το οποίο θα χορηγείται σε όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και έχουν συμπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας τους αντί του 60ού που ισχύει έως σήμερα.

Θεσπίζεται ανώτατο όριο στη σύνταξη που καταβάλλεται στις άγαμες θυγατέρες θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, το οποίο ανέρχεται στα 720 ευρώ μηνιαίως, ενώ προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή της συγκεκριμένης σύνταξης.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στο ύψος των εφάπαξ, τα οποία περικόπτονται έως 83%, σε 20 Τομείς Πρόνοιας που παρουσίασαν ελλείμματα. Το μέτρο αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση χορήγησης εφάπαξ από την 1η Αυγούστου 2010 και μετά.


Αλλάζουν όλα στο Δημόσιο με διαθεσιμότητα, περικοπές

Σειρά ανατροπών προβλέπει το Μνημόνιο και για το Δημόσιο. Μεταξύ άλλων:

-Καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας σε όλο το Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

-Μειώνεται κατά 50% από την 1 Ιανουαρίου 2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων

-Καταργείται το χρονοεπίδομα

-Θεσπίζεται ο θεσμός της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού, ενώ εισάγεται η διαθεσιμότητα

-Αναστέλλονται έως 31 Δεκεμβρίου 2016 οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ

-Ερχονται μειώσεις στους βασικούς μισθούς και στα επιδόματα των ενστόλων, δικαστικών, γιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών, διπλωματικών και αρχιερέων. Η μείωση είναι αναδρομική από 1η Αυγούστου 2012. Η παρακράτηση των αναδρομικών μειώσεων του 2012 θα γίνει σε μία έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το ποσό.

-Τίθενται σε διαθεσιμότητα 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι

-Προχωρούν νέες περικοπές 300.000.000 ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή 150.000.000 ευρώ το 2013 και άλλα τόσα το 2014.

-Ορίζεται πλαφόν 1.900 ευρώ στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ.

-Ερχεται δραστική περικοπή του αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους 2.000 από 15.226.

-Προβλέπεται αύξηση των εισιτηρίων κατά 25% στις αστικές συγκοινωνίες τον Μάρτιο του 2013

{{-PCOUNT-}}38{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αντώνης Σαμαράς: Από φέρελπις ηγέτης, στην πολιτική κατάντια των «οφσόρ»

Η περήφανη άνοδος και ο ηθικός κατήφορος του ανθρώπου που πρωτοβγήκε βουλευτής πριν από 43 χρόνια και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πριν από 11...

Σοβαρό πλήγμα στο εμβόλιο της Οξφόρδης – «Βέλη» και ερωτήματα διεθνών ΜΜΕ για την αποτελεσματικότητά του

Καταγγελίες για σοβαρές παραλείψεις στις κλινικές δοκιμέςΠληθαίνουν οι αμφιβολίες και τα ερωτήματα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της φαρμακοβιομηχανίας AstraZeneca σε συνεργασία με...

Ελάχιστη χαλάρωση φέρνουν οι γιορτές

Πώς σκέφτονται να αντιμετωπίσουν την έξαρση της πανδημίας ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενόψει των ΧριστουγέννωνΑπό ιατρική και επιδημιολογική σκοπιά, είναι παραφροσύνη να ξανανοίξουμε τα Χριστούγεννα. Ο...

Νέο πογκρόμ μίσους από τον παράφρονα Ερντογάν

Ισόβια σε... 337 κατηγορουμένους για την απόπειρα πραξικοπήματοςΑκάθεκτος ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει το πογκρόμ των εχθρών του εντός Τουρκίας, με τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ...

Ιατρική αμέλεια καταγγέλλει ο δικηγόρος του Μαραντόνα! Ήταν αβοήθητος επί 12 ολόκληρες ώρες

Από τους Γιώργο Σηφάκη, Χάρη ΔάντσηΟ μεγάλος Ντιέγκο δεν είναι πια εδώ. Το «γιατί» και το «πώς» όμως «έφυγε» προχθές από τον πλανήτη όπου...