20|09|2020

Τα 4+1 προγράμματα για 30.413 θέσεις εργασίας

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν!

Προγράμματα απασχόλησης για ειδικές κατηγορίες ανέργων θέτει σε λειτουργία εντός Ιανουαρίου ο ΟΑΕΔ, με σκοπό να δημιουργηθούν 30.413 νέες θέσεις εργασίας. Η διοίκηση του οργανισμού αποφάσισε να επιταχύνει μια σειρά από στοχευμένα προγράμματα προκειμένου να ανακουφίσει ειδικές ομάδες ανέργων που βρίσκονται χωρίς δουλειά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα προγράμματα αυτά αφορούν είτε ανθρώπους που έχουν εργασιακή εμπειρία (30-66 ετών) και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να βγουν στη σύνταξη είτε νέους ανθρώπους (έως 29 ή έως 35 ετών, ανάλογα τη φύση του προγράμματος) που δεν μπορούν να βρουν δουλειά και διαθέτουν γνώσεις για να αξιοποιηθούν ενεργά στον ιδιωτικό τομέα. Δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης των θέσεων απασχόλησης για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από πέντε μήνες έως και ένα έτος, με μηνιαίες αποδοχές που κυμαίνονται από 375 έως 490 ευρώ, ανάλογα την περίπτωση.

Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ ενεργοποιούνται σε μια περίοδο όπου η ανεργία διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η ανεργία το γ’ τρίμηνο του 2013 έφτασε το 27% και οι άνεργοι ανήλθαν στο 1.345.387 άτομα. Σύμφωνα με τα μητρώα του οργανισμού, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ έφτασαν το 1.019.805 άτομα. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων επιδοτούμενοι είναι 125.306 άτομα, δηλαδή μόλις ένας στους 10 ανέργους λαμβάνει κάποιας μορφής επιδότηση. Αντίθετα, το 48,25% των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή βρίσκονται χωρίς δουλειά για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών.

Πιο αναλυτικά, τα προγράμματα απασχόλησης που τίθενται άμεσα σε εφαρμογή είναι τα εξής:

1. Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 30-66 ετών: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 εγγεγραμμένους ανέργους του ΟΑΕΔ που καλύπτουν το συγκεκριμένο ηλικιακό κριτήριο. Θα επιδοτείται ο μισθός του εργαζόμενου πρώην ανέργου, αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές του, στα όρια του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), δηλαδή έως 486 ευρώ καθαρά, για χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβεί και το ένα έτος. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα να απορροφήσουν μέρος των εγγεγραμμένων ανέργων που είναι κάποιας ηλικίας και μπορεί να βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Προϋπόθεση που θα υπάρχει είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μην απολύσουν κανέναν εργαζόμενο για όσο διάστημα θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

2. Επιταγή εισόδου για νέους ανέργους έως 29 ετών: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 4.000 ανέργους που η ηλικία τους δεν είναι μεγαλύτερη των 29 ετών και συμμετείχαν το καλοκαίρι στην κάλυψη θέσεων εργασίας πεντάμηνης απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων επιταγής εισόδου. Οι επιχειρήσεις που είχαν εντάξει στο δυναμικό τους νέους ανέργους μέσω αυτών των προγραμμάτων μπορούν τώρα να τους αξιοποιήσουν για τους επόμενους έξι μήνες, αξιοποιώντας επιχορήγηση που τους παρέχει ο ΟΑΕΔ. Για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης των ωφελουμένων η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ για νέους κάτω των 25 ετών (375 ευρώ) και στο ποσό των 18 ευρώ για νέους άνω των 25 ετών (450 ευρώ). Η επιχορήγηση μπορεί να παρέχεται -το πολύ- για 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα και καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους της επιχείρησης. Η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου.

3. Πρόγραμμα για ελεύθερους επαγγελματίες: Αφορά νέους σε ηλικία ελεύθερους επαγγελματίες και επιδοτεί την ιδέα για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 10.000 ευρώ και η χορήγηση των χρημάτων θα γίνεται σε τρεις δόσεις εντός 12 μηνών από την αποδοχή της όποιας πρότασης. Βασική προϋπόθεση είναι οι προτάσεις που θα κατατεθούν στον ΟΑΕΔ να εμπεριέχουν το στοιχείο της καινοτομίας για να μπορεί να στηριχθεί έτσι η νεανική επιχειρηματικότητα. Στόχος του προγράμματος είναι να ενταχθούν σε αυτό έως 2.000 νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Η υποβολή αιτήσεων άρχισε την προηγούμενη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου και θα υπάρξει αξιολόγηση των προτάσεων που κατατίθενται από αρμόδιες επιτροπές του οργανισμού.

4. Τοπικά Σχέδια Δράσεων: Πρόκειται για πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της περιφέρειας, με στόχο την απορρόφηση 10.000 ανέργων του ΟΑΕΔ. Θα επιδοτείται η θέση εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές και θα δίνεται η δυνατότητα στους ανέργους να καλύψουν κενά στην παραγωγική διαδικασία σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή και η βιοτεχνία. Στόχος, να δοθεί έμφαση στην ανάδειξη προϊόντων και υπηρεσιών που θα ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά και στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Νέοι (18 έως 29 ετών) σε δημόσιους φορείς

5. Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας: Πρόκειται για την κάλυψη 4.413 θέσεων πεντάμηνης απασχόλησης σε δημόσιους φορείς της χώρας. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις για να γίνει η τελική επιλογή, βάσει μοριοδότησης. Οι προσωρινοί πίνακες όσων επιλεγούν αναρτήθηκαν στο site του ΟΑΕΔ μόλις την περασμένη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου. Ακολουθεί τριήμερη υποβολή ενστάσεων και άμεση εξέτασή τους από τον ΟΑΕΔ, προτού ανακοινωθούν στις αρχές Ιανουαρίου οι οριστικοί πίνακες, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των δικαιούχων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ και η επιλογή γίνεται με βάση ειδικά κριτήρια. Αυτά είναι καταρχάς οι άνεργοι που θα επιλεγούν να είναι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ. Στη συνέχεια επιλέγονται για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας άνεργοι που είναι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών όπου επίσης δεν εργάζεται κανείς. Επόμενο κριτήριο είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι να είναι ηλικίας 18-29 ετών και να βρίσκονται χωρίς δουλειά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών (μακροχρόνια άνεργοι). Επίσης, θα γίνει ειδική αξιολόγηση για όσους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ και παράλληλα διαθέτουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Βασίλης Αγγελόπουλος

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}

ΣΧΟΛΙΑ

Η δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πόνεσε τους Τούρκους η «Δημοκρατία» – Χιλιάδες μηνύματα υποστήριξης για την πληρωμένη απάντηση

Ο Τσαβούσογλου κάλεσε τον πρέσβη μας για εξηγήσεις Ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας μπορεί να προκαλέσει ενθουσιασμό και να εκφράσει το πατριωτικό αίσθημα του λαού. Από την...

Έτοιμοι για εθνικές παραχωρήσεις!

Ανησυχία από τις δηλώσεις Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα μπορεί να δεχτεί προς συζήτηση το εύρος της επήρειας των νησιών μας Ζωηρή ανησυχία προκαλούν οι χθεσινές...

Κυριάκος Βελόπουλος: Δεν ντρέπεστε για τη δήλωση του Ζάεφ;

Επιτέθηκε κατά μέτωπο στην κυβέρνηση για τη στροφή 180 μοιρών, επικαλούμενος το πρωτοσέλιδο της «δημοκρατίας» Στη Βουλή έφτασε το χθεσινό αποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της «δημοκρατίας»...

Ευρωβουλή: Καλεί την Άγκυρα να βάλει άμεσα «φρένο» στις προκλήσεις

Στο ψήφισμα που πέρασε χθες από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με 601 ψήφους υπέρ, 57 κατά και 36 αποχές οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν «την πλήρη...