Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

Τέσσερις εγκύκλιοι με τα νέα όρια ηλικίας για όλες τις συντάξεις (πλην του ΙΚΑ)

Δυσάρεστα νέα για δικηγόρους,μηχανικούς,γιατρούς,δημοσιογράφους και εργαζόμενους σε ΔΕΗ,ΟΤΕ, τράπεζες

Χριστουγεννιάτικο… δώρο έκανε το υπουργείο Εργασίας σε πάνω από 1.000.000 ασφαλισμένους, αφού με τέσσερις διαφορετικές εγκυκλίους αύξησε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έως 17 έτη, σε ακραίες περιπτώσεις, σε ελεύθερους επαγγελματίες (ΟΑΕΕ), δικηγόρους, μηχανικούς, συμβολαιογράφους και γιατρούς (ΕΤΑΑ), σε δημοσιογράφους και τεχνικούς του Τύπου (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), αλλά και σε υπαλλήλους προερχομένους από τα λεγόμενα «ειδικά Ταμεία» (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΗΣΑΠ, τράπεζες).

Οι εγκύκλιοι συνοδεύονται από τους -γνωστούς πια- δύο πίνακες που δείχνουν τις αυξήσεις που συντελούνται από το 2015 έως το 2021. Οσοι ασφαλισμένοι πρόλαβαν και θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 18 Αυγούστου 2015 συνταξιοδοτούνται χωρίς να υποστούν τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας που υφίστανται οι υπόλοιποι.

Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα 1 αναζητείται η νέα ηλικία συνταξιοδότησης για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία. Στον πίνακα 2 αναζητείται η νέα ηλικία συνταξιοδότησης για όσους πρόκειται να βγουν στη σύνταξη με χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 35 ετών.

Στις περιπτώσεις όπου δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση, η σταδιακή αύξηση αρχίζει από το 58ο έτος όταν ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για περιπτώσεις 35ετίας και άνω και το 55ο έτος για περιπτώσεις μικρότερες της 35ετίας, όπως προκύπτει με βάση τον πίνακα 1. Στις περιπτώσεις όπου το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ήταν μικρότερο των 50 ετών, η σταδιακή αύξηση αρχίζει με βάση το 50ό έτος της ηλικίας. Επίσης, στις εγκυκλίους τονίζεται ότι επιβάλλεται επιπλέον ποινή 10% για όσους επιλέγουν τη λύση της πρόωρης συνταξιοδότησης.

Πρόκειται για ποινή που επιβάλλεται πέραν της ισχύουσας ποινής 6% για κάθε έτος πριν από το γενικό όριο συνταξιοδότησης, με ανώτατο το 30% για πενταετία. Στο ποσοστό αυτό προστίθεται πια μια επιπλέον περικοπή 10%, για να λειτουργήσει ως αντικίνητρο στις προθέσεις των ασφαλισμένων για πρόωρη συνταξιοδότηση. Σε κάθε περίπτωση, οριοθετούνται ξανά τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2022 και μετά, που είναι το 62ο με 40 έτη προϋπηρεσίας ή το 67ο με 15ετία, ενώ υπάρχει και η προοπτική χορήγησης μειωμένης σύνταξης στα 62 έτη με 15ετία.

Σε όλες τις εγκυκλίους τονίζεται ότι οι μετατροπές στα όρια ηλικίας ισχύουν τόσο για την καταβολή κύριας όσο και για την καταβολή επικουρικής σύνταξης. Επίσης, αναφέρονται και οι ασφαλισμένοι με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, αλλά και ανάπηροι που εξαιρούνται των αυξήσεων στα όρια ηλικίας.

ΕΤΑΑ: Ποιοι θα εργαστούν 17 χρόνια επιπλέον

Τις αυξήσεις που έρχονται στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τη λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης περιγράφει εγκύκλιος του ΕΤΑΑ. Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Νομικών μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας, οι οποίοι επιβαρύνονται με έως 17 έτη επιπλέον παραμονής στην εργασία.

Στον πίνακα 1 εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι για τους οποίους προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μεγαλύτερος ή ίσος των 35 ετών ασφάλισης.

Στον πίνακα 2 εμπίπτουν οι γυναίκες, ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ, στο ΤΣΑΥ και στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών, οι έγγαμες γυναίκες του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και οι μητέρες ανήλικων τέκνων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, για τις οποίες από 1/1/2013 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης έχει διαμορφωθεί στο 67ο έτος.

Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις γυναικών (με εξαίρεση τις μητέρες ανήλικων τέκνων), που έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά και δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 18/8/2015, οι διατάξεις του ν. 4336/2015 δεν έχουν εφαρμογή, δεδομένου ότι το απαιτούμενο για συνταξιοδότηση όριο ηλικίας βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου (61ο για όσες συμπλήρωσαν το 60ό έτος της ηλικίας το 2011 και 62ο για όσες συμπλήρωσαν το 60ό έτος της ηλικίας το 2012) έχει ήδη συμπληρωθεί έως τις 18/8/2015.

Ολές οι μεταβολές που επέρχονται στα «Ειδικά Ταμεία»

Ξεχωριστή εγκύκλιος για τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, έως 17 έτη σε ακραίες περιπτώσεις, που συντελούνται στα λεγόμενα «ειδικά Ταμεία», σε εφαρμογή του τρίτου Μνημονίου (ν. 4336/2015), εκδόθηκε χθες από το υπουργείο Εργασίας. Επηρεάζονται οι ασφαλισμένοι στα εξής Ταμεία: ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ), ΟΤΕ (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ), Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), Εθνική Τράπεζα (τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ), Τράπεζα της Ελλάδος (τ. ΤΣΠ-ΤΕ), πρώην Αγροτική Τράπεζα (τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ), πρώην Ιονική – Λαϊκή (τ. ΤΑΠ-ΙΛΤ), πρώην ΕΤΒΑ (τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ), Εθνική Ασφαλιστική (τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ) και Γεωργικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων (τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ).

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι οι «παλαιές» ασφαλισμένες-μητέρες με ανήλικο τέκνο θα πρέπει να ανατρέξουν στον πίνακα 2 για να δουν την αύξηση στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που υφίστανται.

Αναλυτικά

Η εγκύκλιος περιγράφει αναλυτικά τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας που συντελούνται ανά περίπτωση «παλαιών» ασφαλισμένων, οι οποίοι, εάν συνταξιοδοτούνται με 35ετία, πρέπει να ανατρέξουν στον πίνακα 1, εάν όμως μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με λιγότερα έτη ασφάλισης (π.χ. 25ετία) πρέπει να δουν τις αυξήσεις που προκύπτουν στον πίνακα 2.

Για «νέους» ασφαλισμένους τονίζεται ότι διατηρείται η προϋπόθεση για σύνταξη με 40 χρόνια προϋπηρεσίας στα 62 έτη, όπως θεσπίστηκε από την 1/1/2013 και μετά. Επίσης, για μητέρες με ανήλικο τέκνων διατηρείται η συνταξιοδότηση με 20 έτη προϋπηρεσίας στα 62 για μειωμένη ή στα 67 για πλήρη σύνταξη.

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Οι «παλαιοί» πλήττονται περισσότερο

Ξεχωριστή εγκύκλιο για τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελούνται στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, λόγω εφαρμογής του τρίτου Μνημονίου (ν. 4336/2015), εξέδωσε χθες το υπουργείο Εργασίας. Στην εγκύκλιο, που υπογράφεται από τον υφυπουργό Εργασίας Τάσο Πετρόπουλο, τονίζεται ότι προκύπτουν αλλαγές στον χρόνο απονομής της σύνταξης για όλους τους τομείς του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, κυρίως για «παλαιούς» ασφαλισμένους, δηλαδή για όσους ξεκίνησε η καταβολή ενσήμων έως 31/12/1992. Ειδικότερα, επηρεάζονται οι εξής τομείς: Τομέας Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ), Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ), Τομέας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης, Τομέας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, Τομέας Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΣΕΥΠ Αθηνών), Τομέας Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης), Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (τ. ΤΑΤΤΑ).

Γίνεται ξεχωριστή αναφορά στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης για 35ετία (πίνακας 1), για 20ετία (πίνακας 2), για 25ετία (πίνακας 2) και για 15ετία (πίνακας 2). Ειδική αναφορά γίνεται για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993, όπου τονίζεται ότι από την 1/1/2013 συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας.

Επταετία – «βόμβα» για τους ελ. επαγγελαματίες

Η εγκύκλιος αφορά κυρίως «παλαιούς» ασφαλισμένους, δηλαδή όσους έχουν έναρξη ασφάλισης έως 31 Δεκεμβρίου 1992. Η αύξηση που υφίστανται οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι έως επτά έτη, αφού ήδη είχε τεθεί το όριο των 60 ετών για συνταξιοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα, για παλαιούς ασφαλισμένους παρέχονται διευκρινίσεις για όσους ελεύθερους επαγγελματίες είχαν συμπληρώσει 35, 36 ή 37 έτη ασφάλισης το 2010, το 2011 ή, αντίστοιχα, το 2012, για να αποσαφηνιστεί ο χρόνος συνταξιοδότησής τους, με βάση το 62ο ως ανώτατο όριο ηλικίας που θεσπίστηκε. Διευκρινίζεται επίσης ότι η συνταξιοδότηση για γονείς ή αδέλφια αναπήρων, που έως τώρα γινόταν με τη συμπλήρωση 25 ή 35 ετών εργασίας ανά περίπτωση, αλλά χωρίς όριο ηλικίας, στο εξής θα γίνεται με τη συμπλήρωση του 55ου έτους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε χθες το  υπουργείο Εργασίας αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με ανώτατο το 67ο θα υποστούν και παλαιές ασφαλισμένες του τομέα ασφάλισης ναυτικών τουριστικών πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ) και οι προερχόμενες από το πρώην ΤΣΑ, καθώς και οι μητέρες ανήλικων τέκνων του ΤΑΝΤΠ που ασφαλίστηκαν έως τις 31/5/1986 και θεμελίωσαν δικαίωμα μετά την 1/1/1998, όπως και οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΕΑΠΙ (αναβάτες και προπονητές ίππων ιπποδρόμου) που συνταξιοδοτούνται με τις λοιπές -πλην 35ετίας και 25ετίας- διατάξεις.

{{-PCOUNT-}}28{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ