Κυριακή, 18 Απρίλιος 2021

Θα κρατούν «κρυφές» τις αποδείξεις που θα εκπίπτουν από την Εφορία!

Nέου τύπου κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων από το 2014 σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να αποσυνδεθούν οι αποδείξεις από το αφορολόγητο όριο (στη φορολογία εισοδήματος) και να συνδεθούν με την επιστροφή φόρου στα φυσικά πρόσωπα!

Τα νέα κίνητρα θα έχουν τη μορφή επιστροφής είτε ενός μέρους από τον ΦΠΑ που καταβλήθηκε, λόγω της έκδοσης των αποδείξεων, είτε ενός μέρους του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Το μέτρο των αποδείξεων, όπως ισχύει αυτή τη στιγμή, θα αποτελεί παρελθόν από το επόμενο έτος. Στο κυνήγι των αποδείξεων δεν θα επιδίδονται πλέον μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, όπως γίνεται τώρα, αλλά όλοι ανεξαιρέτως οι φορολογούμενοι. Επιπλέον, η αξία των αποδείξεων που θα συλλέγονται δεν θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για τη διατήρηση του αφορολόγητου ορίου, αλλά ως βάση για τον υπολογισμό της επιστροφής φόρου που θα δικαιούται κάθε φορολογούμενος.

Το νέο σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών και παρουσιάζει σήμερα η «κυριακάτικη δημοκρατία» προβλέπει ότι τα φυσικά πρόσωπα θα καλούνται να μαζέψουν αποδείξεις για όλες τις δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του έτους, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη όλες οι συλλεγείσες αποδείξεις για τον υπολογισμό των επιστροφών φόρου.

Στο τέλος του έτους, το υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώνει συγκεκριμένες κατηγορίες αποδείξεων που θα γίνονται δεκτές με τη φορολογική δήλωση και οι επιστροφές φόρου θα υπολογίζονται μόνο με βάση την αξία των συγκεκριμένων αποδείξεων. Οι αποδείξεις που θα γίνονται δεκτές θα αφορούν κυρίως παρεχόμενες υπηρεσίες από επαγγελματικές ομάδες με χαμηλό δείκτη φορολογικής συμμόρφωσης.

Μέρος του καταβληθέντος ΦΠΑ, ο οποίος θα είναι ενσωματωμένος στην αξία των αποδείξεων που θα έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι, θα επιστρέφεται σ’ αυτούς με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Σε περιπτώσεις αποδείξεων που δεν ενσωματώνουν ΦΠΑ η επιστροφή του φόρου θα υπολογίζεται με την εφαρμογή του ισχύοντος κατώτατου συντελεστή φόρου εισοδήματος επί της συνολικής αξίας των συγκεκριμένων αποδείξεων.

Εναλλακτικά εξετάζεται ένα δεύτερο σχέδιο, κατά το οποίο το υπουργείο Οικονομικών θα επιστρέφει στους πολίτες ολόκληρο τον ΦΠΑ (έως 23%) για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών που θα προέρχονται από επαγγελματίες όπως:

-έμποροι ενδυμάτων – υποδημάτων

-υδραυλικοί

-ηλεκτρολόγοι

-ψυκτικοί

-κλειδαράδες

-οικιακοί βοηθοί

-ιατροί

-συνεργεία αυτοκινήτων

-ελαιοχρωματιστές – τεχνίτες

-beach bar

-αναψυκτήρια

-νυχτερινά κέντρα

Κάθε χρόνο (τον Δεκέμβριο) το υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώνει διαφορετικές ομάδες επαγγελματιών από τις οποίες θα γίνονται δεκτές οι αποδείξεις. Τα στοιχεία των αποδείξεων θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους φορολογουμένους μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις. Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιούνται για τη διενέργεια ελέγχων στις ομάδες επαγγελματιών που εξέδωσαν τις αποδείξεις, αλλά και για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα μπορεί να χρησιμεύει για τον αντικειμενικό προσδιορισμό του εισοδήματος των συγκεκριμένων ομάδων. Οι νέες διατάξεις που θα καθορίζουν με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος θα περιληφθούν σε ακόμη ένα φορολογικό νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο έως τον Νοέμβριο.

Τι θα αλλάξει για τις δηλώσεις που θα κατατεθούν το 2015

Πρώτο έτος εφαρμογής του νέου συστήματος θα είναι το 2014. Συνεπώς από το επόμενο έτος όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά και όλοι οι άλλοι φορολογούμενοι (αγρότες, εισοδηματίες, έμποροι, βιοτέχνες, επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες) θα πρέπει να μαζεύουν αποδείξεις για οποιεσδήποτε δαπάνες αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Τον Δεκέμβριο του 2014 το υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσει από ποιες συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και επιτηδευματιών θα γίνουν δεκτές οι αποδείξεις που μάζεψαν οι φορολογούμενοι. Στη συνέχεια, οι φορολογούμενοι, την άνοιξη του 2015, κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2014 μέσω του διαδικτύου, θα κληθούν να υποβάλουν, σε ειδικό πεδίο, αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των αποδείξεων που «περνάνε». Με βάση τα στοιχεία αυτά το υπουργείο Οικονομικών, κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων, θα υπολογίσει και τα ποσά των φόρων που θα επιστρέψει στους φορολογουμένους ως «επιβράβευση» για τη συγκέντρωση των αποδείξεων.

Τα επιστρεπτέα ποσά φόρων, τα οποία θα υπολογίζονται με βάση την αξία των συλλεχθεισών αποδείξεων, θα συμψηφίζονται με τα ποσά των φόρων που θα προκύπτουν από την εκκαθάριση των δηλώσεων (με τα ποσά των φόρων εισοδήματος, της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος) και είτε θα μειώνουν τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα είτε θα προσαυξάνουν τυχόν υπόλοιπα φόρων προς επιστροφή.

Τα στοιχεία των αποδείξεων που θα δηλώνονται ηλεκτρονικά από τους φορολογουμένους θα καταχωρίζονται από το υπουργείο Οικονομικών σε ειδική βάση δεδομένων, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τον έμμεσο προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων και τον αντικειμενικό υπολογισμό των καθαρών εισοδημάτων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που θα έχουν εκδώσει τις αποδείξεις. Από τα στοιχεία των αποδείξεων που θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι ηλεκτρονικά το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες για το ύψος των λιανικών συναλλαγών που έχουν πραγματοποιήσει χιλιάδες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια θα συγκρίνει τις πληροφορίες αυτές με τα αντίστοιχα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεών τους προκειμένου να διαπιστώνει εάν απέκρυψαν ή όχι φορολογητέα έσοδα.

Η νέα αυτή διαδικασία με την οποία θα λειτουργεί από το 2014 το μέτρο των αποδείξεων δεν θα έχει καμία σχέση με την ισχύουσα έως σήμερα διαδικασία, η οποία προβλέπει την υποχρέωση των μισθωτών και των συνταξιούχων να συγκεντρώσουν αποδείξεις δαπανών έτους 2013 συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ατομικού ετησίου εισοδήματός τους για να μη χάσουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ που ουσιαστικά λειτουργεί ως αφορολόγητο όριο εισοδήματος 9.550 ευρώ.

Με τη διαδικασία που ισχύει σήμερα, αποδείξεις έχουν κίνητρο να μαζεύουν φέτος μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Κι αυτό διότι μόνο γι’ αυτούς προβλέπεται ότι, αν δεν καλύψουν το 25% του εισοδήματός τους με την αξία αποδείξεων, θα υποχρεωθούν να πληρώσουν φόρο 22% επί του ποσού που θα έχει μείνει ακάλυπτο.

Ποιες χρειάζονται για το 2013

Η υποχρέωση της συλλογής αποδείξεων δαπανών συνολικής αξίας έως 25% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος εξακολουθεί να ισχύει και το 2013, αλλά μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί, συντάξεις κ.λπ.) και δεν υπερβαίνουν τις 42.000 ευρώ. Για τους φορολογουμένους με ετήσια εισοδήματα υψηλότερα των 42.000 ευρώ προβλέπεται η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων συνολικής αξίας 10.500 ευρώ (ποσό δηλαδή ίσο με το 25% των 42.000 ευρώ).

Προσοχή: Σε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.

Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς.

Στο παράδειγμα που αναφέραμε, για εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται 5.000 αποδείξεις. Αν ο φορολογούμενος καταθέσει 3.000 αποδείξεις, δηλαδή 2.000 λιγότερες, τότε πέρα από τον φόρο που θα πληρώσει θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 2.000×22% = 440 ευρώ.

Στις δαπάνες που αναγνωρίζει η Εφορία δεν περιλαμβάνονται αποδείξεις για:

Στέγαση, ενοίκια κατοικιών, ύδρευση – αποχέτευση, δημοτικά τέλη, υπηρεσίες κοινοχρήστων, συντήρηση ανελκυστήρα, κηπουρός, καθαρισμό πολυκατοικίας, απόφραξη κεντρικής αποχέτευσης, συντήρηση καυστήρα, ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο – φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, κάρβουνα – καυσόξυλα, υγεία, φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. θερμόμετρο, οινόπνευμα), θεραπευτικές συσκευές (π.χ. ακουστικά βαρηκοΐας, συσκευή μέτρησης ζαχάρου, πιεσόμετρο), ιατρικές υπηρεσίες, οδοντιατρικές υπηρεσίες, φυσιοθεραπεία, μικροβιολογική εξέταση, ακτινογραφία, υπέρηχο, τεστ ΠΑΠ – μαστογραφία, νοσοκομειακή περίθαλψη, αποκλειστική νοσοκόμα, μεταφορές – επικοινωνίες, αγορά αυτοκινήτων, αγορά μοτοσικλετών, αγορά σκαφών αναψυχής, τέλη κυκλοφορίας, διόδια, εισιτήρια σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία, αστικές συγκοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες (δημόσιες και ιδιωτικές), σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, πρόσβαση στο διαδίκτυο, εισφορά σε ΕΡΤ, συνδρομητική τηλεόραση, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ασφάλιση κατοικίας, ασφάλιση υγείας, ασφάλιστρα αυτοκινήτου- δικύκλων, άλλες ασφαλίσεις, φωτοβολταϊκά.

Πρόστιμα-φωτιά για όσους δεν κόβουν ακόμα και 0,01 €

Πρόστιμα-φωτιά για όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δεν κόβουν αποδείξεις για συναλλαγές αξίας έως 5.000 ευρώ προβλέπει από το 2014 ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών. Για κάθε απόδειξη αξίας από… 0,01 ευρώ έως και 5.000 ευρώ η οποία δεν θα εκδίδεται από το επόμενο έτος το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, αν ο παραβάτης τηρεί βιβλίο εσόδων – εξόδων, ή σε 2.500 ευρώ, αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ’ κατηγορίας). Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν είναι μεγάλος, δηλαδή υπερβαίνει τις 15 στον πρώτο φορολογικό έλεγχο και τις 30 στον δεύτερο φορολογικό έλεγχο, δεν θα προβλέπεται πλέον κανένα πλαφόν στο συνολικό ποσό των προστίμων!

Με το σύστημα ποινών που θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014, το πρόστιμο για μη έκδοση κάθε μίας απόδειξης αυξάνεται από τα 800 στα 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων (απλογραφικά ή πρώην β’ κατηγορίας) και από 1.200 σε 2.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ’ κατηγορίας). Επιπλέον καταργούνται τα ανώτατα όρια που ισχύουν σήμερα για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις διαπίστωσης μεγάλου αριθμού μη εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων. Τα όρια αυτά ανέρχονται σήμερα στο 15πλάσιο του προστίμου που επιβάλλεται για κάθε μία παράβαση κατά τον πρώτο φορολογικό έλεγχο και στο 30πλάσιο κατά τον δεύτερο.

Για παράδειγμα, μια ταβέρνα που εντοπίζεται από τον φορολογικό έλεγχο να μην έχει εκδώσει 30 αποδείξεις τιμωρείται σήμερα με πρόστιμο ίσο με 800 ευρώ για κάθε μη εκδοθείσα απόδειξη, το οποίο όμως δεν φτάνει τελικά τα 24.000 ευρώ (30 αποδείξεις x 800 ευρώ), αλλά περιορίζεται στο 15πλάσιο των 800 ευρώ, δηλαδή στα 12.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, αν μια ταβέρνα εντοπιστεί να μην έχει εκδώσει 30 αποδείξεις, θα καλείται να πληρώσει πρόστιμο 30.000 ευρώ (30 μη εκδοθείσες αποδείξεις x 1.000 ευρώ για κάθε μη εκδοθείσα απόδειξη = 30.000 ευρώ). Το τελικό πρόστιμο θα είναι αυξημένο κατά 150% σε σχέση με αυτό που προκύπτει βάσει του ισχύοντος σήμερα νομοθετικού καθεστώτος.

Στον αντίποδα, με τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών:

* Τα πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων και άλλων φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 5.000 ευρώ έχουν μειωθεί σημαντικά, κατά 60%, ήδη από τις 26 Ιουλίου, ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

* Τα πρόστιμα για έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων έχουν μειωθεί σημαντικά, κατά ποσοστά από 20% έως και 83%, ήδη από τις 26 Ιουλίου.

Χιλιάδες επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια έχουν το δικαίωμα να μειώσουν στο ελάχιστο τις χρηματικές ποινές που τους επέβαλαν οι αρμόδιες ΔΟΥ κάνοντας χρήση των νέων ευνοϊκότερων ρυθμίσεων, με τις οποίες τα πρόστιμα μειώνονται έως και 83%!

Οι αλλαγές στις χρηματικές ποινές για όλες τις κατηγορίες παράβασης

Ποιες είναι όμως οι αλλαγές που επέρχονται με τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών στα πρόστιμα που επιβάλλονται για μη τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων);

Σύμφωνα με τα βασικότερα σημεία της εγκυκλίου:

1) Από τις 26 Ιουλίου και μετά, το πρόστιμο για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικού στοιχείου (απόδειξης, τιμολογίου κ.λπ.) συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 5.000 ευρώ μειώθηκε κατά 60%, καθώς περιορίστηκε από το 100% στο 40% της αξίας της συναλλαγής! Ταυτόχρονα όμως ορίστηκε ότι, σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο που επιβάλλεται δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 2.500 ευρώ.

2) Για το χρονικό διάστημα από 26/7/2013 έως 31/12/2013, σε περίπτωση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικού στοιχείου, εξαιτίας της οποίας η αποκρυβείσα αξία συναλλαγής ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο των 1.200 ευρώ και έως 5.000 ευρώ, το πρόστιμο που επιβάλλεται έχει μειωθεί:

– σε 800 ευρώ από 1.201-5.000 ευρώ (ισόποσο της αποκρυβείσας αξίας) που ανερχόταν μέχρι τις 25/7/2013, εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία (πρώην β’ κατηγορίας)

– σε 1.200 ευρώ από 1.201 έως 5.000 ευρώ (ισόποσο της αποκρυβείσας αξίας) για κάθε μη εκδοθέν ή ανακριβώς εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ’ κατηγορίας)

Για παραβάσεις που αφορούν τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων, τιμολογίων κ.λπ.) και έχουν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη συναλλαγής συνολικής αξίας έως 1.200 ευρώ τα πρόστιμα που ισχύουν από τις 26/7/2013 έως τις 31/12/2013 εξακολουθούν να ανέρχονται σε:

– 800 ευρώ για κάθε μη εκδοθέν ή ανακριβώς εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία (πρώην β’ κατηγορίας)

-1.200 ευρώ για κάθε μη εκδοθέν ή ανακριβώς εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ’ κατηγορίας).

3) Μειώθηκαν σημαντικά, κατά 50%-75%, τα πρόστιμα για έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 1.200 ευρώ.

4) Μειώθηκε κατά 83% το ειδικό πρόστιμο ΦΠΑ που επιβάλλεται σε κάθε εκδότη ή λήπτη εικονικών φορολογικών στοιχείων, εφόσον διαπιστώνεται ότι αυτός διαπράττοντας τη συγκεκριμένη παράβαση μείωσε ή μηδένισε τον οφειλόμενο ΦΠΑ ή έλαβε επιστροφή ΦΠΑ.

5) Για όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών καθώς και για τα πρόστιμα ΦΠΑ που αφορούν παραβάσεις λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων δεν ισχύει πλέον η διαδικασία της διοικητικής επίλυσης ή του δικαστικού συμβιβασμού. Αυτό σημαίνει ότι καταργήθηκε η διαδικασία της διοικητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών που οδηγεί στη μείωση των προστίμων αυτών στο 1/3 ή στο 1/2.

6) Καθιερώθηκε ευνοϊκή ρύθμιση για υποθέσεις φοροδιαφυγής που ήταν εκκρεμείς μέχρι τις 25/7/2013. Με τη ρύθμιση αυτή δόθηκε η δυνατότητα σε μεγαλοφοροφυγάδες που είχαν ελεγχθεί από την Εφορία και είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με πρόστιμα-μαμούθ, είτε για εικονικά τιμολόγια μεγάλης συνολικής αξίας είτε για μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων πολύ μεγάλου ύψους -εφόσον οι υποθέσεις τους δεν είχαν περαιωθεί ακόμη με διοικητικό συμβιβασμό- να υποβάλουν έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2013 αιτήσεις για εν νέου υπολογισμό των προστίμων τους με το νέο ευνοϊκότερο καθεστώς. Ετσι, οι συγκεκριμένοι φοροφυγάδες γλίτωσαν από την πληρωμή ποσών ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της αναδρομικής μείωσης των χρηματικών ποινών τους έως και 83%! Επιπλέον, με τη ρύθμιση αυτή οι μεγαλοφοροφυγάδες απαλλάχθηκαν και από τις ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις τους!

7) Από την 1η Ιανουαρίου 2014 τα πρόστιμα για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων αποκρυβείσας αξίας κάτω των 5.000 ευρώ αυξάνονται:

– από 800 σε 1.000 ευρώ, για κάθε μη εκδοθέν ή ανακριβώς εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία β’ κατηγορίας)

– από 1.200 σε 2.500 ευρώ για κάθε μη εκδοθέν ή ανακριβώς εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία γ’ κατηγορίας)

8) Από την 1η Ιανουαρίου 2014 καταργούνται τα ανώτατα όρια που ισχύουν σήμερα για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις διαπίστωσης μεγάλου αριθμού μη εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων ή ανακριβώς εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων. Τα όρια αυτά ανέρχονται σήμερα στο 15πλάσιο του προστίμου που επιβάλλεται για κάθε μία παράβαση κατά τον πρώτο φορολογικό έλεγχο και στο 30πλάσιο κατά τον δεύτερο φορολογικό έλεγχο.

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}61{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ