Δευτέρα, 19 Απρίλιος 2021

Τι φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο-λαιμητόμος (με τη σφραγίδα της «Task Force»)

Ενιαίο φόρο ακινήτων ο οποίος θα επιβάλλεται από το πρώτο τετραγωνικό, μείωση στα αφορολόγητα όρια σε κληρονομιές και γονικές παροχές, αυστηρές ποινές για τη φοροδιαφυγή και ειδικά για όσους διώκονται ποινικά, κίνητρα για τη χρήση πιστωτικών καρτών, ώστε να ελέγχεται ευκολότερα ο τζίρος των επιχειρήσεων, και ανατροπές στην καταβολή του ΦΠΑ φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που καταρτίζεται στο υπουργείο Οικονομικών με στόχο να κατατεθεί στη Βουλή τον ερχόμενο Μάιο.

Συστάθηκε μάλιστα και ειδική επιτροπή στο υπουργείο, η οποία μέχρι τα τέλη Απριλίου θα πρέπει να οριστικοποιήσει τα μέτρα του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Η επιτροπή θα διαβουλευθεί με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς και σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν υπόψη όλες οι εισηγήσεις της «Task Force», με στόχο να κλειδώσουν το συντομότερο δυνατό τα νέα σκληρά μέτρα που θα εξανεμίσουν όση ρευστότητα έχει απομείνει στους φορολογουμένους.

Με το νέο νομοσχέδιο:

-Επιβάλλεται ένας νέος, ακόμη πιο επαχθής, φόρος σε όλα τα ακίνητα που κατέχουν οι Ελληνες πολίτες, ακόμη και στα ακαλλιέργητα αγροτεμάχια, τις εκτάσεις με τα φωτοβολταϊκά και τους βοσκότοπους!

-Περικόπτονται οι απαλλαγές που ισχύουν στη φορολογία μεταβιβάσεων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών ακινήτων.

-Αλλάζει το πτωχευτικό δίκαιο για να προστατεύονται τα συμφέροντα του Δημοσίου.

-Δίδεται η δυνατότητα στην Εφορία να κατάσχει άμεσα τα όποια ποσά εισέρχονται στις τραπεζικές καταθέσεις των φορολογουμένων που οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

-Αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

-Περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες των πολιτών να συναλλάσσονται με μετρητά και θα καθιερωθεί η υποχρεωτική χρήση του άυλου ηλεκτρονικού χρήματος.

-Καταργείται η δυνατότητα αναστολής στην επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

-Θεσμοθετείται η δημιουργία του νέου «περιουσιολογίου».

-Ψαλιδίζονται οι δόσεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

-Υπάρχει επέκταση του μέτρου των αποδείξεων.

-Νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος.

-Αλλάζει η διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ για επιχειρήσεις.

– Ενιαίος φόρος στα ακίνητα: Ο κεντρικός άξονας των αλλαγών στη φορολογία κεφαλαίου είναι η θέσπιση του νέου ενιαίου φόρου των ακινήτων, ο οποίος θα αντικαταστήσει το χαράτσι (ΕΕΤΗΔΕ) μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, καθώς και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ). Επιπλέον θα υπάρξουν αλλαγές σε ό,τι αφορά τις γονικές παροχές, τις δωρεές και τις κληρονομιές, ενώ το σύστημα των αντικειμενικών τιμών θα επεκταθεί σε κάθε γωνιά της χώρας.

Πιο αναλυτικά, στον νέο ενιαίο φόρο, ο οποίος «πλασάρεται» ως δίκαιος για τα φυσικά πρόσωπα και αναπτυξιακός για τα νομικά, θα υπαχθούν όλες οι κατηγορίες ακινήτων, δηλαδή διαμερίσματα, μονοκατοικίες, κτίρια επαγγελματικής στέγης και λοιπές κατηγορίες κτισμάτων, οικόπεδα, αγροί, αγροτεμάχια, βοσκότοποι και λοιπές εδαφικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίων πόλεων.

Με ανοικτό ακόμη το ζήτημα του αφορολόγητου ορίου που θα θεσπιστεί για τον νέο φόρο, πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι το αφορολόγητο όριο θα «κλείσει» στα 50.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας, καθώς απορρίπτεται η περίπτωση να επιβάλλεται φορολόγηση από το πρώτο ευρώ αντικειμενικής αξίας, ενώ εκείνη του αφορολογήτου στα 100.000 ευρώ δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις να συγκεντρωθούν τα προσδοκώμενα έσοδα.

Για τα φυσικά πρόσωπα η νέα κλίμακα θα έχει 7-9 φορολογικά κλιμάκια, ενώ οι συντελεστές θα ξεκινούν από 0,1% ή 0,15% και θα φτάνουν στο 1,5% – 3% για ακίνητη περιουσία που η αντικειμενική αξία της υπερβαίνει τα 3.000.000 ή 4.000.000 ή 5.000.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα σχεδιάζεται η φορολόγηση των ακινήτων με 10 συντελεστές ανάλογα με χρήση ακινήτου (άλλος για εμπορικά, άλλος για βιομηχανικά ακίνητα κ.λπ.) αντί των τριών που ισχύουν σήμερα (0,1%, 0,3% και 0,6%).

Στην τσιμπίδα του νέου φόρου θα «πιαστούν» όλα τα εκτός σχεδίου ακίνητα και τα αγροτεμάχια, ενώ δεν θα εξαιρούνται ούτε οι κατ’ επάγγελμα αγρότες. Για τους τελευταίους ωστόσο σχεδιάζεται να καθοριστεί αφορολόγητο όριο, το οποίο θα συνδέεται με την έκταση και την αξία της γης.

– Μείωση αφορολογήτου για τις κληρονομιές: Σχεδιάζεται μείωση κατά 1/3 (ποσοστό 33%) του αφορολόγητου ορίου για γονικές παροχές και κληρονομιές με αλλαγές στους συντελεστές και στα κλιμάκια. Προβλέπεται δηλαδή από τα 150.000 ευρώ που είναι σήμερα το αφορολόγητο, να κατέβει στα 100.000 ευρώ σε ό,τι αφορά γονικές παροχές και κληρονομιές ή δωρεές περιουσιακών στοιχείων από τους γονείς στα παιδιά και από τον έναν σύζυγο στον άλλο.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το τμήμα της ακίνητης περιουσίας πάνω από το αφορολόγητο όριο των 150.000 ευρώ και μέχρι τις 300.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 1%, από 300.000 μέχρι 600.000 ευρώ με 5% και πάνω από τις 600.000 ευρώ φορολογείται με 10%.

– Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο: Ολοι οι φορολογούμενοι θα υποχρεωθούν να συνυποβάλλουν με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και αναλυτικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, στις οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους, καθώς επίσης και αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις αποταμιεύσεις τους, δηλαδή για τις τοποθετήσεις κεφαλαίων τους σε τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα και άλλες κινητές αξίες. Θα πρέπει, επίσης, να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο κτήσης των περιουσιακών στοιχείων τους και των κεφαλαίων που έχουν αποταμιεύσει. Στόχος της ρύθμισης αυτής θα είναι να δημιουργηθεί στο υπουργείο Οικονομικών μια ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για τις περιουσίες και τις αποταμιεύσεις όλων των φορολογουμένων, ώστε να ελέγχονται κάθε χρόνο οι μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία τους και να προσδιορίζονται τυχόν αδήλωτα εισοδήματα ή έσοδά τους, με βάση τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τα κεφάλαια τα οποία διακινούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών και επενδυτικών προϊόντων.

– Αλλαγή της διαδικασίας καταβολής του ΦΠΑ για επιχειρήσεις: Θα θεσμοθετηθεί η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή τη στιγμή της πραγματοποίησης της συναλλαγής! Το μέτρο θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα με την καθιέρωση της υποχρεωτικής πραγματοποίησης συναλλαγών ύψους άνω των 500 ευρώ μέσω τραπεζικού συστήματος. Με την ηλεκτρονική πληρωμή του αντιτίμου κάθε συναλλαγής, η οποία θα γίνει μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή μέσω διαδικτύου, το τμήμα της αξίας της συναλλαγής που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ θα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό του Δημοσίου και όχι στον τραπεζικό λογαριασμό του εισπράττοντος το τίμημα, ώστε η απόδοση του φόρου να γίνεται αυτόματα στο Δημόσιο χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η υποβολή περιοδικής δήλωσης.

Η ελληνική πλευρά έχει δεσμευτεί στην τρόικα με το Μνημόνιο 2 να «απλοποιήσει» και τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, καταργώντας ή περιορίζοντας τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ζητήσει:

α) να καταργηθούν οι χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ 6,5% και 13% που επιβάλλονται σήμερα στα φάρμακα, στις υπηρεσίες τουρισμού, στα τρόφιμα, τα τιμολόγια ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού, στις μεταφορές και τις υπηρεσίες επισκευών παλαιών κατοικιών και όλες αυτές οι κατηγορίες υπηρεσιών και αγαθών να επιβαρυνθούν με υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, που θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 19% και 23%, με εξαίρεση τον τουρισμό, για τον οποίο προτείνεται συντελεστής 11%! Η υιοθέτηση μιας τέτοιας εισήγησης θα έχει ως συνέπεια να εκτιναχθούν οι τιμές σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης και υπηρεσίες υψηλής ζήτησης. Ειδικά για τα τρόφιμα, τα φάρμακα και τον τουρισμό το ΔΝΤ έχει προτείνει εναλλακτικά την υπαγωγή τους σε συντελεστή ΦΠΑ 11%.

β) να καταργηθούν οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου.

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}30{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ