Τρίτη, 20 Απρίλιος 2021

Το μεγάλο φιάσκο με τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Φιάσκο με τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, καθώς υπήρξαν άνεργοι που επιλέχθηκαν για να εργαστούν, αλλά οι δημόσιοι φορείς που επρόκειτο να τους προσλάβουν αρνήθηκαν να τους δεχτούν και τους γύρισαν πίσω στον ΟΑΕΔ. Υπήρξαν δήμοι, όπως ο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και ο Δήμος Αμαρουσίου, αλλά και το υπουργείο Δικαιοσύνης, που αρνήθηκαν να δεχτούν τους εργαζομένους μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων, προκαλώντας αδιέξοδο στον οργανισμό, αφού στον νόμο δεν υπάρχει πρόβλεψη για κάτι τέτοιο. Ο λόγος αυτής της άρνησης είναι η διαδικασία της κινητικότητας, που οδηγεί σε ουσιαστική απόλυση εργαζομένους τόσο σε δήμους όσο και σε υπουργεία. Σωματεία εργαζομένων, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις οι δημοτικές Αρχές θεώρησαν ότι απολύονται εργαζόμενοι στους δήμους μέσω της κινητικότητας και στη θέση τους προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό μέσω ΟΑΕΔ. Ετσι πάρθηκαν αποφάσεις σε δημοτικά συμβούλια που ξεκαθαρίζουν ότι η αντίδραση στην κινητικότητα είναι η αιτία που δεν γίνονται δεκτές τυχόν προσλήψεις νέου προσωπικού, έστω και υπό μορφή έκτακτου, για λίγους μήνες, μέσω ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού, υπολογίζεται ότι υπήρξαν τουλάχιστον 300 περιπτώσεις τέτοιων ανέργων που πήγαν να πιάσουν δουλειά και επέστρεψαν άπραγοι στο σπίτι τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, που εξέδωσε ψήφισμα στις 19 Δεκεμβρίου 2013 κατά της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών για την κινητικότητα 46 υπαλλήλων όλων των ειδικοτήτων στοΝ δήμο. Στην απόφαση 436/2013 το δημοτικό συμβούλιο λέει ομόφωνα «όχι στις μαζικές απολύσεις». Αντιδρώντας στο μέτρο της κινητικότητας, αναφέρεται ρητά στην απόφαση ότι η συγκεκριμένη διαδικασία «συνεπάγεται στην πραγματικότητα απόλυση, γιατί όλοι σχεδόν οι δήμοι της Αττικής θεωρήθηκαν πλεονασματικοί σε προσωπικό και όσοι εργαζόμενοι δεν απολυθούν και χρειαστεί να μετακινηθούν θα οδηγηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου με τις πενιχρές αποδοχές τους θα είναι αδύνατο να ανταποκριθούν στα έξοδα επιβίωσης». Η απόφαση καταλήγει ότι «το δημοτικό συμβούλιο δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετο στην προωθούμενη απομάκρυνση – απόλυση προσωπικού που θα οδηγήσει τον δήμο σε μαρασμό και απαξίωση. Θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων στον αγώνα τους για τη διαφύλαξη του δικαιώματός τους στην εργασία, αποδεχόμενο τις θέσεις του συλλόγου τους για τη μη πρόσληψη νέου προσωπικού από κινητικότητα ή μετατάξεις ή έκτακτου προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ».

Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Πρόκειται για πέντε προγράμματα απασχόλησης, που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ, με στόχο να καλυφθούν 50.000 θέσεις απασχόλησης σε δημόσιους φορείς. Οσοι επιλεγούν θα προσφέρουν κοινωφελή απασχόληση για διάστημα που κυμαίνεται από πέντε έως έξι μήνες και θα λάβουν από 420 έως 490 ευρώ μηνιαίως. Οι κατηγορίες ανέργων που είχαν δικαίωμα υποβολής αίτησης είναι:

*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

*Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18-29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

*Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

*Ανεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η επιλογή των ωφελουμένων έγινε με συγκεκριμένα κριτήρια, με βάση σύστημα μοριοδότησης του ΟΑΕΔ, από τα οποία προέκυψαν οι αντίστοιχοι πίνακες κατάταξης. Τα κριτήρια που αξιοποιήθηκαν για την τελική επιλογή των επιτυχόντων είναι:

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένων με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

-Ετήσιο δηλωθέν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2013.

-Ηλικία.

-Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Οι δημόσιοι φορείς έχουν την υποχρέωση να προσλάβουν όσους ο ΟΑΕΔ επιλέξει ως επιτυχόντες εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα ενημερωθούν, μέσω της ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης στο site του οργανισμού (www.oaed.gr).

Στο υπουργείο Εργασίας ετοιμάζουν νομοθετική παρέμβαση για το θέμα, καθώς στην αρχική υπουργική απόφαση δεν υπήρχε η πρόβλεψη για το τι θα έπρεπε να πράξει ο ΟΑΕΔ στην περίπτωση που υπάρξει άρνηση από δημόσιους φορείς να δεχτούν δικαιούχους των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας. Αλλωστε τα προγράμματα αυτά βασίστηκαν στο γεγονός ότι οι ίδιοι οι δημόσιοι φορείς υπέδειξαν στον ΟΑΕΔ τις θέσεις εργασίας που επιθυμούν να καλύψουν με εγγεγραμμένους ανέργους από τα μητρώα του οργανισμού. Αποτελεί ουσιαστικό παράδοξο ένας δήμος, για παράδειγμα, να δηλώνει επίσημα ότι έχει 30 κενές θέσεις απασχόλησης, να καλύπτονται αυτές από εγγεγραμμένους ανέργους του ΟΑΕΔ και ο ίδιος ο δήμος να αρνείται να τους προσλάβει…

Τι θα προβλέπεται στην υπουργική απόφαση

Στην κοινή υπουργική απόφαση που προωθεί η κυβέρνηση θα προβλέπεται στο εξής ότι σε περίπτωση που οι επιβλέποντες φορείς αρνούνται την πρόσληψη ανέργων που υποδεικνύονται από τον ΟΑΕΔ ο οργανισμός θα μπορεί να αποφασίσει την πρόσληψή τους σε άλλο φορέα ακόμη και αν οι θέσεις που προβλέφθηκαν έχουν καλυφθεί. Ειδικότερα, στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης αναμένεται να αναφέρεται ότι «οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν προσλαμβάνονται με ευθύνη του επιβλεπόντων φορέων τοποθετούνται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντα φορέα, βάσει της αίτησής τους, ή άλλης επιλογής τους, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα φορέα. Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των ωφελουμένων σε επιβλέποντες φορείς, μετά την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης».

Βασίλης Αγγελόπουλος

{{-PCOUNT-}}21{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ